Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg april 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er i april uændret på minus 17 som i marts. Dog fortsætter den faldende tendens, der har gjort sig gældende det seneste halvandet år. Af indikatorens to komponenter er beskæftigelsesforventningerne faldet en smule, mens ordrebeholdningen er steget en anelse. Tallene er korrigerede for normale sæsonudsving.Læs mere her.

DHL-stafetten 2015

Kære medlemmer

Så er det igen tid  til at sætte kryds i kalenderen og finde løbetøjet frem!
 
Pris
Der vil være en egenbetaling på holdgebyret, teltpladserne og deltagelse ved grill pr. hold.

København: 2.210,- kr.
Aarhus: 2.500,- kr.

Vælger I at deltage i Aalborg eller Odense, er der ikke planlagt nogen grill: 1250,- kr. pr. hold.

Tilmelding og arrangement
Kooperationen står for tilmelding af holdene, bestilling af teltpladserne, grill, drikkevarer og trøjer.
 
Løbsoversigt 2015
Vi vil i 2015 deltage ved så mange DHL løb som muligt, og vi har udvalgt følgende datoer.

DHL Odense - torsdag den 13. august 2015
DHL Aarhus - onsdag den 19. august 2015
DHL København - torsdag den 27. august 2015
DHL Aalborg - onsdag den 26. august 2015

Tilmeldingsfrist
Vi skal have tilmeldingen for deltagelse senest torsdag den 30. april 2015 på e-mail: kontakt@kooperationen.dk

Oplysninger ved tilmelding
Kontaktperson: 
Deltager i by:
Antal hold à 5 personer:
Hold grp. mænd / kvinder / mix / walk*:
Har I specielle ønsker til holdnavnet:

* I København er det ikke muligt at tilmelde noget Walk hold, men det skal ikke afholde jer for at gå turen i samlet flok.

Reminder om kurser om entrepriseret

På Udviklingsforeningens årsmøde i Silkeborg 2014 holdt advokat Claus Tolstrup et oplæg - "Introduktion til byggejura". Som forsættelse på oplægget har Udviklingsforeningen og den nye samlede brancheforening arrangeret tre kursusdage om entrepriseret.

I får mulighed for at udveksle viden mellem virksomhederne og for at etablere nye netværk deltagerne i mellem. Derved styrkes både de enkelte medarbejdere, virksomhederne og fællesskabet.

Det vil være muligt at fremlægge tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura, som kan være baggrund for debat under kurserne i samspil med advokat Claus Tolstrup.

Målgruppe
Kurserne henvender sig til ansatte i de kooperative bygge- og håndværksvirksomheder, som i det daglige beskæftiger sig med entrepriseret.

Kursus 2 - Entrepriseprocessen
Torsdag den 7. maj 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. april 2015.

Kursus 3 - Kreditsikring og garantier, konkurs
Torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist: Mandag den 10. august 2015.

Tilmeld dig her 

Væsentlig ændring i arbejdstid under barsel

Hvis arbejdsgiver ønsker at ændre arbejdstiden for en medarbejder, kan der være tale om en væsentlig vilkårsændring, der skal varsles med ‎medarbejderens opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen ikke vil acceptere tilbuddet om ansættelse på nye/ændrede vilkår, har medarbejderen de samme rettigheder som ved opsigelse i en enhver anden situation, og man skal som arbejdsgiver overholde de generelle regler, der gælder ved opsigelse af medarbejdere. Det vil sige, at man også skal være yderst påpasselig, hvis der er tale om gravide medarbejdere, medarbejdere på barsel eller andre særligt beskyttede medarbejdergrupper. I denne sag fra Ligebehandlingsnævnet var der tale om en medarbejder, der var på barsel, da hun blev varslet en ændring i arbejdstid. 

Sagen omhandlede en projektmedarbejder i en kommune, der var tilknyttet en ungdomsskole, hvor hun var ansat til gennemsnitligt 30 timer om ugen. Før hun gik på barsel arbejdede hun mandag til torsdag fra kl. 10.00 ‎til kl. 17.30. Hun blev varslet en ændring af arbejdstiden, der ville betyde, at når hun vendte tilbage fra barsel, skulle hun arbejde onsdage og torsdage ‎fra kl. 14.00 til kl. 22.00. Kommunen begrundede ændringen med, at det var nødvendigt ‎i forhold til arbejdet med de frivillige i ungdomsskolen.  Projektmedarbejderen fandt, at ændringen i arbejdstid var en væsentlig ændring, og at hun havde ‎været udsat for forskelsbehandling.‎ Derfor klagede hun til Ligebehandlingsnævnet.

I Ligebehandlingsnævnet fik projektmedarbejderen medhold. Det var nævnets vurdering, ‎at ændringen i arbejdstid udgjorde en væsentlig ændring i forhold til ‎projektmedarbejderens ret til at vende tilbage til tilsvarende arbejdsvilkår efter barsels- ‎og forældreorlov, hvilket hun havde ret til efter Ligebehandlingsloven. Nævnet fandt ikke, at kommunen havde løftet bevisbyrden for, at ændringen i arbejdstid ikke var begrundet i barselsorloven og på den baggrund blev projektmedarbejderen tilkendt en godtgørelse ‎svarende til 9 måneders løn.‎
Norrbom Vinding
 

FAQ

Er det korrekt at Tilbudsloven, som vi kender den i dag, fortsætter uændret selvom vi får en ny udbudslov?

Ja det er korrekt, at såfremt der er tale om bygge- og anlægsopgaver, er disse fortsat omfattet af Tilbudsloven, når der er tale om arbejder, der er under EU´s tærskelværdier indenfor bygge- og anlæg. 

Det betyder samtidig, at der fortsat er en pligt til at afholde licitation for opgaver med en samlet værdi over 3 mio. kr., og at opgaver mellem 300.000 kr. og  3 mio. kr.  kan indgås på baggrund af underhåndsbud. 

Det skal i den forbindelse huskes, at der kun kan indhentes tre underhåndsbud, medmindre et fjerde underhåndsbud indhentes uden for lokalområdet.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooparationen.dk

Vinder af social iværksætter prisen blev REACHI

Ida Stougaard Andersen og Pernille Skjødt dimitterede fra Aalborg Universitet med speciale i Industrial Design sommeren 2014. I deres afgangsprojekt udviklede de Reachi – the missing link, som er et kommunikationsværktøj. Den gør det muligt at kommunikere under naturkatastrofer, når kommunikations- og el-ledninger er beskadiget eller ødelagte. Dette gøres ved hjælp af en modnet mesh-teknologi, som er udviklet til at være det manglede kommunikationsled mellem frivillige og Røde Kors-medarbejdere. På den måde skabes der et overblik over katastrofen, og man kan dermed sikre, at de nødvendige ressourcer bringes hen til det rigtige sted i tide.

Ida Stougaard Andersen og Pernille Skjødt fra Reachi fik overrakt Prisen på de 50.000 kr. af Peter Nørgaard direktør for Creative Company og medlem af Rådet for socialøkonomiske virksomheder 16.04.2015. Udover prisen får vinderen mulighed for at deltage på Social StartUps Sommer Bootcamp, 2x2 timers sparringssessioner med forretningsudviklere hos Social StartUp og 5 timers juridisk bistand fra Advokaterne Foldschack & Forchammer.
Læs mere om REACHI her

Nu rykker det i socialøkonomien

Kooperationen og Sociale entreprenører i Danmark arrangerer event på Folkemødet på Bornholm.
 
Overskriften til arrangementet, som finder sted lørdag 13/6-15 kl. 10-11 i Kærnehuset på Kirkepladsen har inviteret en række paneldeltagere, som skal komme med deres bud på, hvordan der kommer handling bag de fine ord om flere socialøkonomiske virksomheder.

Vi har allerede nu tilsagn fra Mona Gaarsdal, formand for FriSe, arbejdsmarkedschef i Roskilde kommune, Anne Haarlev, konsulent i LO, Christian Sølyst om at komme med input. Desuden har vi inviteret en folketingspolitiker, en repræsentant fra en professionsuddannelsesinstitution og en iværksætter. Kom gerne og deltag i diskussionen, alle er velkomne.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Var temaet for mødet i Kooperationens Socialøkonomiske forums første arrangement den 20. april 2015.

20 engagerede socialøkonomiske  aktører hørte oplæg fra Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA); Christian Sølyst, LO og Line Barfod, advokat og medlem af Rådet for Socialøkonomiske virksomheder og fik mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog om de beskæftigelsespolitiske forslag og om eventuelle muligheder for socialøkonomiske virksomheder.
 
Per Kongshøj Madsen, som har siddet i ekspertgruppen/Carsten Koch udvalget præciserede, at udvalget ikke har fokuseret særskilt på socialøkonomisk virksomhed, og viste en model, hvor udvalget tilsyneladende har fokuseret på ordinære virksomheder, når der er stillet forslag om virksomhedsrettede forslag til den fremtidige beskæftigelsespolitik. Det fik deltagerne op af stolene for at understrege, at ekspertgruppen tilsyneladende har misforstået hvem der kan registreres som socialøkonomiske virksomheder og at definitionen er bredere end ekspertgruppens opfattelse af socialøkonomisk virksomhed som en slags beskyttet værksted eller støttet beskæftigelse.

Christian Sølyst fra LO, som har siddet i partsgruppen bag ekspertgruppen tilkendegav LO/FTFs generelt positive holdning til ekspertgruppens anbefalinger. Der er behov for bedre balance mellem social- og beskæftigelsespolitikken. For mange af de 550.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har brug for en sammenhængende indsats, hvor kommunens medarbejdere deler fælles mål og begreber. LO/FTF ønsker rimelighedskravet bibeholdt men med en positiv holdning til lempelse for socialøkonomiske virksomheder.

I Rådet for Socialøkonomisk Virksomhed har deltagerne kort diskuteret ekspertgruppens anbefalinger. Rådet tilslutter sig en bred forståelse af begrebet socialøkonomisk virksomhed. Line Barfod fremhævede, at der er behov for, at de små socialøkonomiske virksomheder styrker partnerskaber med hinanden, i lokalområder og med virksomheder og kommuner. At socialøkonomiske virksomheder med fordel kan etableres i almene boligområder og i landdistrikterne. Men at sektoren støder på mange fordomme om at socialøkonomiske virksomheder er offentligt støttede projekter og producerer varer af lav kvalitet. Det sidste modbeviste serveringen fra den socialøkonomiske virksomhed ”Send flere krydderier”. Sjældent har vi smagt bedre mad fra kvinderne i Indvandrerkvindecentret. 

Direktør i Kooperationen Susanne Westhausen sluttede efter et succesfyldt arrangement  af med at love, at der fremover vil blive 4-6 årlige arrangementer i Socialøkonomisk Forum.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp