Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kursus i personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:   

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. Du kan tilmelde dig her.
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.
Tilmeld dig her.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det offentlige ejerregister

Som oplyst om i vores nyhedsbreve den 5. december 2014 og den 28. maj 2015 har det siden den 15. december 2014 været en pligt for aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber samt partnerskabsselskaber at registrere ejerandele på over 5 % i Det Offentlige Ejerregister.

For selskaber stiftet før den 15. december 2014 var fristen den 15. juni 2015.
Hvis I som medlemmer af Kooperationen ikke har overholdt fristen, bør I kontakte os for råd og vejledning. 

Billederne fra Kooperationens årsmøde 2015

Du kan se billederne fra Kooperationens årsmøde 2015 her

Generel virksomhedspolitik for socialt eller miljømæssigt ansvar?

Er det korrekt, at der i den nye udbudslov er krav om, at man som bydende virksomhed skal have en generel virksomhedspolitik for socialt eller miljømæssigt ansvar?

I lovforslaget til den nye udbudslov fremgår det blandt andet, at udbyder med henblik på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i udbudsprocedurerne kan anvende underkriterier indenfor disse områder i forbindelse med udbud.

Dog skal det understreges, at et underkriterium vedrørende en virksomheds generelle politik ikke kan betragtes at være en faktor, der vedrører en proces med fremstilling eller levering, og derfor ikke kan anvendes som underkriterium i denne forbindelse. 

Det kan derfor konkluderes, at en udbyder ikke kan kræve, at tilbudsgivere har en gældende generel virksomhedspolitik for socialt eller miljømæssigt ansvar, når disse ikke er forbundet med kontraktens genstand.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk
 

Reminder om kurser om entrepriseret

På Udviklingsforeningens årsmøde i Silkeborg 2014 holdt advokat Claus Tolstrup et oplæg - "Introduktion til byggejura". Som forsættelse på oplægget har Udviklingsforeningen og den nye samlede brancheforening arrangeret tre kursusdage om entrepriseret.

I får mulighed for at udveksle viden mellem virksomhederne og for at etablere nye netværk deltagerne i mellem. Derved styrkes både de enkelte medarbejdere, virksomhederne og fællesskabet.

Det vil være muligt at fremlægge tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura, som kan være baggrund for debat under kurserne i samspil med advokat Claus Tolstrup.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ansatte i de kooperative bygge- og håndværksvirksomheder, som i det daglige beskæftiger sig med entrepriseret.

Kursus 3 - Kreditsikring og garantier, konkurs
Torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist: Mandag den 10. august 2015.

Tilmeld dig her

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp