Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Tak for et vellykket årsmøde

Kooperationen siger tak for et vellykket årsmøde 2017. 
Et af de emner som blev drøftet på årsmødet var FN’s globale verdensmål. Her lagde Mogens Lykketoft særlig vægt på, at målene er vores fælles plan for at løse de store udfordringer verden står overfor i dag. Udfordringer som blandt andet økonomisk, social og politisk marginalisering, ulighed, fødevaremangel og klimaforandringer har store globale konsekvenser og kan derfor kun løses i fællesskab. For Kooperationen handler det om at understøtte arbejdet mod de 17 verdensmål ved at skabe anstændige jobs og bæredygtige kooperative og socialøkonomiske virksomheder og dermed fastholde et frit, rigt og fair samfund i Danmark samtidig med at vi kan gøre en forskel i verden omkring os. 

Entreprenør tager over, hvor folkeskolen gav op

Christiansen & Essenbæk A/S har de senere år brugt mange penge på at undervise ordblinde medarbejdere i arbejdstiden. Det er en anerkendelse af medarbejderne og en investering i virksomheden, fortæller direktør Jon Buch. Læs mere her.

Kom med til Folkemødet

Kooperationen inviterer til debat på Folkemødet. Vi har sammen KPH Projects to spændende debatter. Kig forbi – vi glæder os til at se jer!

Den 15. juni 2017
Torsdag sætter vi fokus på, hvad ny teknologi betyder for socialt ansvar.
Læs mere her.

Den 16. juni 2017
Fredag er dagsordenen fællesskabsbaseret socialt iværksætteri.
Læs mere her.

Kursus i konvertering af virksomheder til kooperativer

Kooperationen afholdt i samarbejde med det spanske forbund for arbejderkooperativer, Coceta, et kursus i omlægning af virksomheder til medarbejderejede kooperativer, fx i forbindelse med generationsskifteproblemer eller rekonstruktion af konkurstruede virksomheder.

Kurset der er en del af EU-projektet Saving Jobs!, hvis formål det er at forbedre mulighederne og forenkle betingelserne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer. Og samtidig skabe opmærksomhed omkring fordelene ved den kooperative virksomhedsmodel. Kurset fandt sted den 30. maj 2017 i Kooperationens Hus, og der var deltagere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet, CBS, Erhvervsakademi Aarhus, Prosa og LO.  

Ny markedsføringslov

Den 1. juli 2017 træder den nye markedsføringslov i kraft. Af forbedringer i loven kan  blandt andet nævnes:

  • Klarhed for forbrugere og virksomheder vedrørende deres rettigheder og pligter, når markedsføringen sker på internettet og de sociale medier.
     
  • Virksomhederne får øget mulighed for at sende e-mailreklamer om produkter inden for den samme produktionskategori, som en forbruger allerede har købt produkter indenfor – forudsat at forbrugeren har accepteret dette.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 20.- 21. september 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 inklusiv overnatning.
Tilmeldingfrist: Den 26. juli 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Deltag i vores iværksætternetværk

Vi inviterer til næste møde i Kooperationens iværksætternetværk torsdag den 22. juni 2017. 

På mødet vil Hjalte Betak fra Crate Nordic fortælle, hvordan han startede en vellykket kampagne på crowdfunding platformen KickStarter, og hvad det betød for virksomheden. Derefter vil Julie Abitz, som er projektudvikler i Fritidsakademiet, fortælle om projektet Selvsvingslaboratorie. 

Husk at tilmelde dig på vores hjemmeside.

Bliv opdateret på entrepriseret

Kursusdag 3: Tirsdag den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger

Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis eller samlet.
Kurserne er for medlemmer.

Dato: Den 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny dom om grænserne for ledelsesretten

En virksomhed havde i sin sygefraværspolitik opstillet krav om, at medarbejderne pr. telefon skulle meddele sygemelding for hver enkelt sygedag. Lønmodtagersiden mente, at arbejdsgiveren herved havde handlet i strid med ledelsesretten og således i strid med DA/LO Hovedaftalens § 4, stk. 1. Sagen blev derfor indbragt for Arbejdsretten. Læs mere her.

Interessekonflikt i udbud

Grænserne for interessekonflikter i udbud kan ikke klart defineres, og ud fra Klagenævnet for Udbuds praksis må konklusionen være, at det altid udgør en konkret vurdering.

Det var også tilfældet, da Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse nåede frem til, at der ikke forelå en interessekonflikt, selvom en overlæge havde deltaget i en brugergruppe, der udarbejdede kravspecifikation til et udbudsmateriale samtidig med, at han var tilknyttet som "principal investigator" hos en af de bydende tilbudsgivere. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg maj 2017

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er uændret på minus 6 i maj ligesom i april – og ligesom i maj 2016. Dermed ligger byggeriets konjunkturindikator særdeles stabilt på samme niveau som det seneste halvandet år. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp