Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

LO Plus giver masser af fordele til masser af medlemmer

Foto af Robert Hendel.

LO Plus er som kooperativ virksomhed det gratis kort til 750.000 medlemmer af LO-fagbevægelsen, som både giver dem gode rabatter, og som samtidig fungerer som medlemskort til den enkelte fagforening.

LO Plus ejes Alka, LO og forbundene i fællesskab. Medlemmerne får en kontant rabat, når de handler i en af 1.300 forskellige forretninger forskellige steder i Danmark, der er knyttet til kortet inden for detailhandel, nethandel, rejser, oplevelser m.m. Læs mere her.
 
Foto af Robert Hendel.

Lokal udvikling med fællesfonde

Kooperationen og initiativtagerne bag Sønderborg Fællesfond inviterer alle interesserede til en spændende eftermiddag med inspiration, erfaringsudveksling og debat omkring, hvordan lokalsamfund kan etablere fællesejede finansieringsfonde. 

Med en lokal fællesfond kan et lokalsamfund fx opkøbe, istandsætte og sælge eller udleje faldefærdige bygninger. Eller hjælpe med finansiering til nye tilflyttere og lokale iværksættere.

Vi vil præsentere tankerne bag - og de foreløbige konturer af - Sønderborg Fællesfond, som vi håber at kunne etablere inden udgangen af 2018. 

Dato: Mandag den 14. maj 2018, kl. 13.30 - 16.30.
Sted: Den Røde Boks. Alsion, Alsion 2, Sønderborg.

Tilmelding: Kontakt Ulrik Boe Kjeldsen på ubk@kooperationen.dk 

Læs mere om arrangementet og om Sønderborg Fællesfond.

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Så er det snart tid til nyt møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum.
Temaet er ”Salg for Idealister”. Vi håber meget, at 1-2 repræsentanter fra jeres virksomhed har lyst til og mulighed for at deltage. Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er:  

 • Byvandring på Vesterbro med Gadens Stemmer
 • Sidste nyt hos jer, i Kooperationen og på SØV-området
 • ”Salg for idealister”, oplæg og workshop
  v/ Leon Birdi, ekspert i salg og forretningsudvikling.
Dato: Den 24. maj 2018, kl. 14.00-18.00.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st. th., 1651 København V.
Pris:  Gratis

Tilmeldingsfrist: Den 20. maj 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Introduktionskursus til AB 18

AB 18, afløseren for AB 92, træder i kraft den 1. januar 2019. Introduktionskurset vil blandt andet orientere om de nye regler om:

 • Mellemformer med entreprenørens deltagelse i projekteringen
 • Regler om planlægning af byggeriet både i projekterings- og udførelsesfasen
 • Regler om bygherrens ændringsret
 • Selvrisiko ved forsikring
 • Forcering
 • De nye krav om dagbod
 • Regler for tvisteløsning med en løsningstrappe
 • Regler for a conto begæring
Dato og sted
Den 13. september 2018 i Aarhus.
Den 17. september 2018 i Middelfart.
Den 1. oktober 2018 i København.

Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 10. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Lær om arbejdsmiljøledelse til efteråret

Modul 1 - den 20. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 1
Kurset har til formål at give en inspirerende indflyvning til, hvorledes arbejdsmiljøet på byggepladsen kan forbedres gennem ledelse, arbejdet med holdninger og et udvalg af enkle værktøjer.

Modul 2 - den 27. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 2
Kurset har til formål at stille skarpt på de arbejdsmiljøregler, der skal medvirke til at forebygge ulykker og nedslidning. 

Modul 3 - den 4. oktober 2018
Arbejdsmiljøledelse i virksomheden
Kurset har ikke til formål at forberede den enkelte virksomhed til en arbejdsmiljøcertificering, men at give inspiration og enkle værktøjer, der skal medvirke til at styrke den systematiske arbejdsmiljøindsats.

Dato: Den 20. september, 27. september og  4. oktober 2018.
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Pris:  Deltagelse er gratis. Tilmelding er for alle tre moduler samlet.

Tilmeldingsfrist: Den 17. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler
 • Ferieloven
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning
 • Personalepolitik.
Dato: Den 14.- 15. november 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv, også overnatning.

Tilmeldingsfrist: Den 10. oktober 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Persondata og databehandleraftaler

Hvis en virksomhed benytter et lønbureau eller rekrutteringsfirma eller lignende, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne, skal der udarbejdes en databehandleraftale. 

Databehandleraftalen skal indgås mellem virksomheden (den dataansvarlige) og den anden part (databehandleren) og skal leve op til kravene til databehandleraftaler i persondataforordningen. Det indebærer, at der skal være tale om en kontrakt eller andet retligt dokument, som er bindende for databehandleren. Det er desuden et krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2018

Konjunkturindikatoren for industrien stiger fra minus 2 i marts til plus 1 i april, og er således på niveau med april sidste år. Bygge og anlæg er faldet siden januar fra 0 til minus 4 i april. Faldet er drevet af et fald i beskæftigelses-forventningerne, mens ordrebeholdningen er steget. Tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervenes og forbrugernes forventninger, falder lidt fra 0,81 til 0,76, idet stigningen i industrien modvejes af fald i serviceerhvervene og forbrugerforventningerne. Læs mere her.

Standardforbehold ved tilbud

Spørgsmål: I forbindelse med et udbud er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt jeg skal vedlægge Kooperationens Standardforbehold. Jeg er nemlig bange for, at bygherren vil afvise mit tilbud, såfremt standardforbeholdet vedlægges. Hvordan er reglerne?

Svar: Hvis man som entreprenør er i tvivl om, hvorvidt et standardforbehold medfører, at en offentlig bygherre kasserer ens tilbud, så bør man nøje overveje, om man i det hele taget skal tage standardforbeholdet. I den forbindelse bør man overveje, om forbeholdet strider mod et grundlæggende element, samt om det kan prissættes. Selvom forbeholdet ikke strider mod et grundlæggende element, og det kan prissættes, har bygherre altid ret til at kassere et tilbud med forbehold. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp