Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens årsmøde 2015

Kooperationens Årsmøde 2015 for medlemmer afholdes tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Tid og sted
Tirsdag den 2. juni 2015, kl. 10.00
Hotel Koldingfjord,  Fjordvej 154, 6000 Kolding

Besøg i lokalområdet
Som noget nyt i år og som led i temaet for årsmødet skal vi besøge to medlemsvirksomheder, nemlig JORTON A/S og A/S Boligbeton og en socialøkonomisk virksomhed - SlotssøBadet i Kolding.

Pris
Pris for deltagelse inklusiv festmiddag med underholdning kr. 1.200.
Pris for enkeltværelse inklusiv morgenmad kr. 1.100.

Tilmelding 
Sidste frist for tilmeldingen er onsdag den 15. april 2015.

Læs mere og tilmeld dig her

Invitation til Kooperationens Socialøkonomiske Forum

Kooperationens Socialøkonomiske Forum indbyder til debatarrangement
om anbefalingerne fra Ekspertgruppen om Udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch udvalget).

Så kom rapporten!
Regeringen nedsatte i 2013 en ekspertgruppe med Carsten Koch som formand – og med opgaven at udrede hele den aktive beskæftigelsesindsats. Udredningen har været delt op i to faser. Første fase omfattede indsatsen for dagpengemodtagere og blev afsluttet i februar 2014. Anden fase omfattede indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet og er nu afsluttet med en diger rapport og 28 anbefalinger til regeringen.

Netop borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet er et af omdrejningspunkterne for mange af de socialøkonomiske virksomheders virke og indsatser. Og derfor er rapporten og dens anbefalinger i høj grad interessante og relevante at drøfte. Og ikke mindst at drøfte direkte med eksperterne!

Kom og få ordet!
Derfor inviterer vi til en debat d. 20. april 2015 kl.15.00, om anbefalingerne med to medlemmer af ekspertgruppen nemlig Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Århus kommune (tbd), og Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA); Line Barfod, advokat og medlem af Rådet for Socialøkonomiske virksomheder og en repræsentant for LO som medlem af Partsgruppen i udredningsarbejdet vil komme med et par korte oplæg om rapporten – og derefter give ordet frit til spørgsmål, kommentarer og tanker.

Hvorfor?
Kooperationens Socialøkonomiske Forum lægger øret til debatten og sætter derefter penne til papiret, sådan at de ting som kommer frem i eftermiddagens løb, vil kunne indgå i Kooperationens politiske arbejde for at fremme socialøkonomisk virksomhed.

Hvornår, hvor, hvem, hvordan, hvor mange?
Debatten holdes mandag d. 20. april fra klokken 15.00 til 17.00
i Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14 i København.

Der er et begrænset antal pladser, og det vil derfor være ”først til mølle”.
Og sidste tilmeldingsfrist er d. 13. april 2015.

Udover masser af ”Food for thoughts” vil vi byde på lidt lækkert at spise fra en af vore medlemsvirksomheder og noget at drikke under vejs, så vi kan holde diskussionslysten oppe, selv om det er sidst på dagen.

Det er gratis at deltage. Men hvis du melder dig til og alligevel ikke møder op, vil vi opkræve et ”no-show-fee” på 500 kr.

Meld dig til på vores hjemmeside www.kooperationen.dk eller ved at ringe på 33 55 77 30.Tilmeld dig her

Kooperationens Socialøkonomiske Forum er mødestedet for foreningens socialøkonomiske virksomheder, hvor vi debatterer, drøfter og ikke mindst søge at inspirere på de mange forskellige scener, hvor socialøkonomisk virksomhed er i felten; for sammen at finde bæredygtige løsninger på hverdagens problemstillinger i samfundet.

Dette arrangement er også åbent for ikke-medlemmer.


 

Arbejdernes Landsbank kåret som Danmarks bedste bank 6 år i træk

Den 9. marts 2015 afholdte Arbejdernes Landsbank generalforsamling i Tivolis Koncertsal. Det var den sidste med Poul Erik Skov Christensen som formand for bankens bestyrelse. Men det var en afgående formand, som afleverede en bank i topform.

I den årlige beretning kunne Poul Erik Skov Christensen glæde sig over, at banken igen er blevet kåret som Danmarks bedste bank. Dermed er banken blevet kåret til Danmarks bedste bank 6 år i træk. En kåring som Skov Christensen var taknemmelig for. Han takkede bankens medarbejdere, som han tildelte en centrale rolle i kundernes tilfredshed gennem den daglige sikring af et højt serviceniveau og personlig rådgivning.  Han så samtidig kåringen som en anerkendelse af bankens fokus på en ansvarlig bankdrift med fokus på kunderne og deres behov frem for finansielle eventyr. 

Den ansvarlige bankdrift blev endnu mere konkret, da direktør Gert Jonassen gennemgik bankens regnskab. Han konstaterede ikke blot, at banken i 2014 nåede op på 250.000 kunder og et pænt resultat på 295 mio. kr. før skat. Han gennemgik samtidig de nye afdelinger, som banken har åbnet, så kunderne aldrig skal være langt fra personlig rådgivning, når de skal træffe vigtige beslutninger for deres hverdag og økonomi. 

Forbundsformand Per Christensen fra 3F blev valgt som ny formand for bankens bestyrelse. Det er analyseinstituttet CEM Institute, der står bag den årlige undersøgelse, hvor danske bankkunder spørges om deres tilfredshed med banker. Du kan læse mere om undersøgelsen her.

JORTON lancerer unik førstehjælpscontainer til byggepladserne

Bygge- og anlægsvirksomheden JORTON har taget en nyudviklet førstehjælpscontainer i brug på en byggeplads i Aalborg. Beredskabscontaineren, som den også kaldes, er udviklet i samarbejde med en paramediciner fra virksomheden Life2Save og lanceres netop som JORTON har præsteret at have kun en enkel arbejdsulykke på deres anlægs- og byggepladser i 2014.

Den flotte statistik er ikke noget lykketræf, for bygge- og anlægsvirksomheden markerede i midten af januar 2015 fire år uden arbejdsulykker i Aarhus-afdelingen. Afdelingerne i Aabenraa og Kolding har haft tre år uden arbejdsulykker med fravær, og i Aalborg er afdelingen godt på vej til at nå tre år uden arbejdsulykker.

Helikopterbåre og GPS
Beredskabscontaineren er udstyret med det vigtigste ergonomiske båreudstyr, hjertestarter, alle slags forbindinger og andet nødvendigt grej til førstehjælp samt en rød tekst på siderne og på taget, hvis der bliver brug for at guide en helikopter til stedet. Der er varme, lys og ro for vind og vejr samt mobiltelefon med installeret 112 app og GPS. Containeren får følgende ord med på vejen af Lars Rasmussen, der er paramediciner, førstehjælpsinstruktør og konsulent på opgaven:

– Som paramediciner og rådgiver har jeg ikke set bedre førstehjælpsberedskab på nogen arbejdsplads i de 14 år, jeg har kørt ambulance. Jeg håber, at JORTONs tiltag vil smitte af på andre entreprenører i byggebranchen, siger Lars Rasmussen.

Udstationeret i Aalborg
JORTONs nye førstehjælps container er netop blevet udstationeret ved Aalborg Universitet i forbindelse med opførelsen af det 8000 etagemeter store Institut for Byggeri og Anlæg. Ifølge JORTONs chef for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø, Peder Larsen, vil virksomheden høste af erfaringerne fra brugen af containeren, før der indrettes flere lignende containere til andre af virksomhedens store byggepladser.

JORTON A/S udfører med mere end 80 års erfaring alle former for byggeopgaver indenfor renovering og nybyg – fra den mindste serviceopgave til det komplekse bygningsværk samt alle anlægsopgaver indenfor broer.

Ny udbudslov fremsat

I går den 18. marts 2015 blev den nye udbudslov fremsat i Folketinget. 
Den ny udbudslov – der forventes at træde i kraft den 1. oktober 2015 - skaber et samlet og overskueligt sæt af regler for det offentliges udbud af opgaver. Loven gør samtidig reglerne for udbud mere enkle og fleksible til gavn for det offentlige og de virksomheder, der ønsker at være med i konkurrencen om offentlige opgaver. For socialøkonomiske virksomheder er der samtidig nogle lempelser, der vil gøre det nemmere at kunne deltage i konkurrence om offentlige opgaver. 

Den nye lov betyder blandt andet, at:

  • Annonceringspligten for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes. 
  • Der bliver enklere dokumentationskrav for virksomhederne. 
  • Der gives større fleksibilitet til at bruge dialog og forhandling.
  • Særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. I fremtiden skal det offentlige opdele store kontrakter eller forklare, hvorfor det ikke er sket.  
Målet er flere mindre udbud, som de små virksomheder kan byde ind på. Offentlige indkøb er som bekendt alt fra viskelæder til byggeri, og derfor er det centralt, at der er fleksibilitet til at tilrettelægge udbudene på en måde, der passer til det, der skal indkøbes. 

Fleksibilitet er især vigtigt, når der er tale om større opgaver som eksempelvis brobyggerier eller anlæg af vindmølleparker, men også mindre projekter med en vis kompleksitet som f.eks. indkøb af nye IT-løsninger eller innovativ velfærdsteknologi.

Loven udvider derfor adgangen til fleksible udbudsprocedurer, og de fleksible udbudsprocedurer giver mulighed for løbende dialog mellem det offentlige og det private om løsninger under udbuddet og for at forhandle. 

Loven introducerer også en helt ny udbudsprocedure: Innovationspartnerskaber, der er særligt egnet til projekter, hvor der udvikles nye, innovative løsninger. Derudover skaber loven større klarhed over, hvilke muligheder der er for dialog med virksomhederne i helt almindelige indkøb. 

For så vidt angår små og mellemstore virksomheder - SMV’er – gør den nye udbudslov det nemmere for virksomhederne at deltage i konkurrencen, når det offentlige sender opgaver i udbud. 

Som bekendt kan det for mindre virksomheder være en udfordring at deltage i udbud, og det forsøger man nu at gøre nemmere ved blandt andet at gøre det muligt for udbyder at opdele opgaver i mindre kontrakter. Sker denne opdeling ikke, skal der foreligge en forklaring.

Hidtil har der været skrappe krav til virksomhedernes omsætning for, at de kunne deltage i et udbud. Visse steder har der været en tendens til at stille unødigt høje omsætningskrav, men fremover må det offentlige ikke stille større krav til virksomhedernes årsomsætning end det dobbelte af kontraktens værdi.

Derudover kommer der lempede krav til dokumentation og de nye e-udbud forventes også at gavne SMV’er.

Særlige muligheder for socialøkonomiske virksomheder
Den nye udbudslov rummer samtidig en række bestemmelser, der har særlig interesse for socialøkonomiske virksomheder. 

I den nuværende lovgivning bliver der sondret mellem vare og tjenesteydelser af grænseoverskridende karakter – samlet i bilag IIA - og vare og tjenesteydelser uden denne karakter – samlet i bilag IIB. Disse to bilag opgives med den kommende lov.

I stedet indfører den nye lov en særlig gruppe ydelser: ”Sociale og andre specifikke ydelser.” Disse ydelser dækker et bredt spekter af tjenesteydelser inden for social-, sundheds- og kulturområdet, områder hvor de socialøkonomiske virksomheder typisk er til stede. 

For den række af tjenesteydelser inden for social- og sundhedsområdet, der falder ind under betegnelsen ”sociale og andre specifikke tjenesteydelser” vil der være særligt lempelige regler i form af et såkaldt ”light-regime” for indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der overstiger 5.583.000;- kr. ekskl. moms. 

Der bliver tale om et mere simpelt regelsæt for udbud og tilbudsgivning for disse ydelser, end tilfældet er i forbindelse med indkøb af andre varer eller ydelser. 

Med loven bliver det explicit muligt for ordregiveren at forbeholde retten til at deltage i udbuddet til virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med tjenesteydelser på social- sundheds- og kulturområdet. 

Virksomhederne skal dog opfylde en række betingelser om virksomhedernes struktur og håndtering af overskud, der følger kriterierne for registrering af socialøkonomiske virksomheder. 

Loven blev fremsat skriftligt den 18. marts 2015 og er sat på dagsordene til 1. behandling i Folketingssalen den 26. marts 2015. Ligesom vi gerne hører fra jer, hvis I er interesserede i den kommende høringsprocedure.

Når loven er vedtaget vil Kooperationen afholde orienteringsmøder om den nye Udbudslov. 

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk , eller Martin Pelle Winther-Rasmussen, mpwr@kooperationen.dk

Registrering af selskaber

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret et nyt system, der gør det lettere at registrere selskaber. Det nye system erstatter det tidligere Webreg, og fremover skal alle registreringer ske via virk.dk. I kan læse mere om det nye selskabsregistreringssystem her

Vækstfondens lån kan skabe vækst

I løbet af 2015 inviterer Vækstfonden, som er statens finansieringsfond, til 12 gratis infomøder i 12 byer landet over, hvor mindre eller mellemstore virksomheder kan høre mere om mulighederne for at opnå lån.

Vækstfonden er for alle, der har brug for finansiering til at udvide virksomhed eller købe en ny. På infomøderne kan man høre om mulighederne for at få et lån eller en kaution fra Vækstfonden, og møde nogle af de spændende virksomheder, som allerede har fået finansiering. Infomøderne varer fra klokken 8.00 til 10.00 og er gratis og uforpligtende. I første runde besøger Vækstfonden Vejle, Viborg og Glostrup. I juni, september og november 2015 vil det være nogle andre byer. Læs mere her

Beskæftigelsesreformen

I alle beskæftigelsesregioner har kommunalt ansatte og ansatte i fagbevægelse og a-kasser været indbudt til orientering og inspiration om beskæftigelsesreformen. Kooperationen deltog i arrangementet for arbejdsmarkedsregion Øst, den 3. marts 2015.

I arbejdsmarkedsregion Øst, som dækker region Hovedstaden og region Sjælland er der ifølge beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen 50.000 ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Heraf har mere end hver tredje ingen kompetencegivende uddannelse. Og der er behov for at mange af de ledige ufaglærte i de kommende år flyttes fra gruppen af ufaglærte ledige til faglærte (i beskæftigelse). Antallet af arbejdspladser for ufaglærte er for nedadgående og en forudsætning for vækst er, at der sker en opkvalificering af arbejdsstyrken. Det uddannelsesløft kommer ikke af sig selv. Det forudsætter, at der blandt virksomhederne er ønske om at bidrage til udvikling af arbejdsstyrken i samarbejde med kommunernes jobcentre. Og det forudsætter at de ledige selv kan se incitamenter i at uddanne sig. For blandt de ufaglærte kan der være barrierer mod at uddanne sig videre. Angst for om man kan gennemføre. Usikkerhed på de økonomiske konsekvenser eller om ens reelle muligheder for efterfølgende job er forbedret. Beskæftigelsesministeriet afsætter ½ mia. kr. til at sikre en proces, hvor ledige i stedet for den eksisterende aktiveringsindsats støttes i uddannelsesforløb. Det bliver spændende at følge om de gode intentioner også omsættes i praksis, så flere ufaglærte bliver faglærte.

Folk vil bo i økolandsbyer

Interessen for at leve i harmoni med naturen er stigende i disse år. Ifølge landsbyforsker Jørgen Møller fra Aalborg Universitet, er øko-landsbyer det bedste middel mod landsbydød.

Jørgen Møller, der forsker i fremtidens landskaber, mener, at disse skal være med til at sikre velfungerende og attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder fx i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv. Det handler altså om, hvordan man i fremtiden indretter og anvender det åbne land. Og hvordan kommunerne i samarbejde med de, som bruger og bor i områderne, kan forbedre planlægningen i det åbne land.

Det åbne land er i princippet det, der ligger uden for byerne. Det er bl.a. landbrug, skove - og naturområder, landsbyer og kulturmiljøer. Landbruget og landbrugets udvikling har gennem tiden været den helt centrale udviklingsfaktor i det åbne land og vil også i fremtiden have en vigtig rolle. Men mange nye funktioner spiller en stigende rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbeskyttelse.

Landsforeningen for Økosamfund oplyser, at der de seneste år er kommet flere økolandsbyer i Danmark. Folk vil gerne leve det gode liv, de vil gerne have et sted, hvor der er et socialt fællesskab og gode sunde rammer for deres børn. At leve i økolandsbyer er ensbetydende med at have direkte adgang til indflydelse. Med andre ord er man som borger meget tæt på beslutningsprocesserne og de ting, man brænder for. 

Økosamfund er bæredygtige bosætninger i by- eller landmæssige omgivelser, som respekterer og bevarer kredsløbene i jord, vand, ild og luft. Konkret spænder økosamfund vidt i Danmark. Fra mindre bosætninger omkring nedlagte gårde over større økologiske landsbyer og til fællesskaber omkring et spirituelt center. Graden af økologi i byggeri og livsstil varierer, men fælles er intentionen om at leve på en måde, så man kan være bekendt at give jorden videre til efterkommerne. Ifølge Landsforeningen for Økosamfund er der i øjeblikket omkring 50 økolandsbyer i Danmark. Læs mere her

Den tredje Grundlovsmatiné og de fremmede - på søndag!

I 2015 kan Danmark fejre 100-året for ændringen af grundloven i 1915, hvor brede dele af den danske befolkning fik valgret og mulighed for at deltage i samfundsbeslutninger. De 7 f’er, som stod udenfor indtil da: Fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere, fallenter, fremmede og fjolser.

På den tredje Grundlovsmatiné, søndag den 22. marts 2015 retter vi blikket mod de fremmede. Hvordan synes vi, det står til med de"de fremmedes" deltagelse i demokratiske sammenhænge i 2015? Læs mere her

Hjælp Hjemløselandsholdet og Danmark til
Homeless World Cup i Amsterdam i 2015!

Alle har brug for et mål – noget at arbejde og fokusere på. Ofte er det rejsen mod målet – der gi’r meningen. Det ved du og din organisation eller virksomhed, der har overskud og opnået succes ved at forfølge jeres. Måske I kunne ha’ lyst til at hjælpe nogen andre til at opleve den samme glæde – og gøre en forskel for nogen, der har fundet et mål – men har brug for hjælp på rejsen? 

Spark liv i drømmen og tilmeld dit hold til OMBOLDs fundraising-turnering i gadefodbold på Rådhuspladsen 20. maj 2015. I vil sammen med andre inviterede virksomheder og organisationer møde Hjemløselandsholdet og hinanden – både på og udenfor banen. Det koster 10.000 kroner pr. deltagende hold – og pengene går ubeskåret til at sikre Hjemløselandsholdets deltagelse ved Homeless World Cup 2015 i Amsterdam til september. Læs mere her

Ny højesteretsdom om aldersdiskrimination i forbindelse med afskedigelser

I forbindelse med en afskedigelsesrunde i et flyselskab blev en række piloter afskediget. Udvælgelsen af piloterne skete på baggrund af en overenskomstbestemt senioritetsliste, hvor piloterne blandt andet var indplaceret efter alder, og hvor de yngste piloter var blevet afskediget først. 

Sagen blev af fire opsagte piloter indbragt for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at afskedigelserne var sket i strid med forskelsbehandlingslovens forbud om direkte diskrimination begrundet i alder. Flyselskabet gjorde heroverfor gældende, at der alene forelå indirekte forskelsbehandling, at den var sagligt begrundet i selskabets forhold, samt at forskelsbehandlingen var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forskelsbehandlingslovens § 5 stk. 3, hvorefter der i kollektive overenskomster kan fastsættes aldersgrænser.
 
Ligebehandlingsnævnet fandt, at der forelå direkte forskelsbehandling begrundet i alder og at undtagelsesbestemmelsen i forskelsbehandlingslovens § 5 stk. 3 ikke fandt anvendelse. Piloterne blev derfor tilkendt 9 måneders godtgørelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse blev indbragt for domstolene, hvor både byretten og landsretten stadfæstede godtgørelsesniveauet til 9 måneders løn til hver pilot. I landsretten anerkendte flyselskabet, at piloterne var blevet udsat for direkte aldersdiskrimination, hvorfor sagen for landsretten og for Højesteret alene omhandlede godtgørelsens størrelse.

Højesteret fastlog i dommen, der blev afsagt den 12. marts 2015, at der ved udmåling af godtgørelse først og fremmest skal tages hensyn til baggrunden for overtrædelsen. 

Idet afskedigelserne var sket som følge af arbejdsmangel og nedskæringer, fastsatte Højesteret godtgørelsen til 6 måneders løn til hver af piloterne. Godtgørelsens størrelse bør ses i sammenhæng med Højesterets dom af 1. oktober 2014, der omhandlede det samme flyselskab og pilotgruppe, men hvor godtgørelserne under dissens blev fastsat til 4 måneders løn til hver pilot, hvilket navnlig skete under hensyn til, at der forelå arbejdsmangel, og at flyselskabet sammen med piloternes fagforening havde søgt at fremme sociale hensyn ved at afskedige piloter, der var pensionsberettigede, frem for afskedigelse af yngre piloter med familie.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp