Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

En kamp for demokrati og fred

I tirsdags var det 8. marts og Kvindernes Internationale Kampdag. Og for mig er det især alle de kvinder og børn, som nu er på flugt fra Ruslands militære aggressioner og krig mod Ukraine, der har fyldt mine tanker. Men også en dyb bekymring over den aggression, der nu lægges for dagen overfor et spirende demokrati.

Krig er nemlig ikke kun et angreb på en nation og en civilbefolkning, det er også et angreb på demokratiet. I Kooperationen kan vi som kooperativ bevægelse, hvis fundament bygger på værdier som demokrati, lighed, retfærdighed og solidaritet, ikke stiltiende se på, hvordan disse værdier nu angribes med russisk militærmagt i Ukraine. Vi føler med alle dem, som er berørte af krigen, og som lige nu kæmper for deres liv, selvbestemmelse og demokrati.

Krig har en mands ansigt 
Ser vi på krig i et kønsperspektiv, så er det oftest og primært mænd, der går i krig, og som starter krige. Krigens ansigt er af en mand, i 1945 var det Hitlers og denne gang er det Putins, vi ser. En magtfuldkommen patriark, der knuger sig til præsidentposten med vold og magt.

Putin har sendt Ruslands mænd i krig med blandt andet den effekt, at alle ukrainske mænd i alderen fra 18-60 år skal forblive i landet og må gå i krig.

Kvinderne bliver oftest hjemme for at passe på børn, syge og ældre. Men når bomberne begynder at falde, og bygningerne styrter sammen, så har kvinderne ikke andet valg end at flygte. Derfor er det også primært kvinder og børn, vi ser i de ukrainske flygtningestrømme på tv. 

Men selvom Kvindernes Internationale Kampdag typisk ikke er en dag, hvor vi i Danmark sætter fokus på kvinder i krig, så var det i år helt umuligt ikke at forholde sig til alle de ukrainske kvinder, som enten er på flugt, fanget i deres hjem eller som også kæmper ved fronten.

Det er veldokumenteret af FN, at kvinder som køn især er sårbare, når et samfund rammes af konflikt eller krig. Man kan se, at især kvinder og pigers sikkerhed og rettigheder bliver udfordret. Blandt andet fordi voldtægter og seksuelle overgreb på kvinder og piger systematisk bruges som våben i mange krige, og fordi kvinder og piger i stigende grad målrettes som krigsmål i det civile samfund. Ydermere er der risiko for, at den sårbare situation, som de kvinder og piger, som nu er på flugt, er i, udnyttes af menneskehandlere.  

Derfor er det at sætte det ukrainske flag på profilbilledet på de sociale medier ikke nok, når vi som privilegerede kvinder og mænd i Danmark viser vores solidaritet med det ukrainske folk, hvad enten det er mændene ved fronten eller kvinderne på flugt.

Det er vigtigt, at vi bruger vores demokratiske stemmer og rettigheder til at insistere på netop demokratiet, menneskerettighederne og freden. Og at vi med vores ord og handlinger viser, at krig aldrig er svaret. 


Med venlig hilsen

Susanne Westhausen
 

Kooperationens Årsmøde 2022

Kooperationens årsmøde 2022 bliver holdt den 31. maj 2022 i København. Det bliver et årsmøde, hvor vi fejrer Kooperations 100-års jubilæum med alt, hvad dertil hører. 

Under årsmødet holder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg og masser af mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Sæt kryds i din kalender! 

Programmet for årsmødet, lokationer og yderligere information kommer senere.

Kooperationen 100 år


I år fejrer Kooperationen, hele Danmarks arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative virksomheder, sin 100-års fødselsdag!

I 100 år har vores medlemsvirksomheder og vi udlevet og udbredt de kooperative principper og den kooperative model. Og dét skal fejres!

Eks-Skolens Design og Tryk har, som I ved, udviklet vores jubilæumslogo. Og vi er nu i gang med at udvikle en vifte af 100 års merchandise som for eksempel klistermærker, poser, notesblokke, beachflag, bannere m.m.

Om kort tid sender vi en pakke med eksempler på disse ting til alle medlemmer sammen med en bestillingsliste. Så kan I se og mærke, hvad I gerne vil have fingrene i.

Det meste vil være gratis for medlemmer, men enkelte af tingene vil have en egenbetaling.

Vi kommer også til at lave en udførlig guide til forskellige initiativer, som I som medlemmer kan tage for at synliggøre Kooperationens 100-års jubilæum.

Har du allerede nu en glimrende, festlig og kooperativ ide til fejring? Så kontakt Susanne Westhausen sw@kooperationen.dk eller
Helena G. Hansen hgh@kooperationen.dk.

Medlem i medierne

Lyt med på radio 24syv, hvor Christina Carlsen fra Eks-Skolens Trykkeri og Tania Rasmussen fra Spidsroden gæstede ’Revolutionen – er verden at vinde’ på radio 24syv den 1. marts 2022.

Her talte Christina og Tania om den kooperative model, og hvordan de arbejder i deres kooperativer. De fortalte blandt andet om,  hvad friheden ved at organisere sig i et kooperativ kan betyde, og om hvordan man ofte får et tættere tilhørsforhold til sin arbejdsplads, og dermed også tager mere ansvar for sit arbejde.

Lyt til udsendelsen her 

Kooperationen i medierne

På Kvindernes Internationale Kampdag, den 8. marts 2022 bragte netavisen Pio et debatindlæg skrevet af Susanne Westhausen.

I debatindlægget blev der sat fokus på, at kampdagen ikke kun er en kampdag for ligestillingen, men at dette års kampdag også bør rette fokus på demokrati og fred. 

”Demokratiet er noget vi skal værne om, både det parlamentariske og det erhvervsdemokratiske. At folk har en stemme, har rettigheder, er ligestillede og har ytringsfrihed er grundsten i et moderne samfund.

Demokratiprocessen er for mange lande ofte lang og historisk set også blodig. Men hvis én ting står lysende klart, så er det, at hverken enevælde eller diktatur skaber frie og lige samfund i fremgang for alle dets borgere. Vi må og skal insistere på demokratiet og dets ukrænkelighed alle de steder, vi møder det.”

Udover de kønsperspektiver, der er ved krig, så blev der ydermere sat fokus på de ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark nu og i den kommende tid. Mange tilbyder allerede, at de kan få et job fra dag ét, men flygtninge har også krav på ordentlige arbejdsforhold: 

”I vores iver for at hjælpe ukrainerne i denne rædselsfulde krigssituation er der en anden vigtigt ting at have for øje, nemlig hvordan vi viser vores solidaritet med dem.

Der bor i alt 44 millioner mennesker i Ukraine. FN vurderer, at én million ukrainere er flygtet ud af landet, og mange flere vil flygte i det næste stykke tid. Mange vil givetvis søge mod Danmark, og der er allerede ankommet nogle.

Flere organisationer og virksomheder har allerede proklameret, at de er velkomne i Danmark, og de kan tilbydes job fra dag ét. Det varmer ens hjerte at se den hjælpsomhed, men inden vi bare kaster disse mennesker ud i arbejde, bør vi også huske, at de er sårbare og derfor er lette for folk med profit for øje at udnytte.

Vores solidaritet skal derfor også række udover de gode intentioner, det skal også gøre sig gældende, når flygtningene træder ind på det danske arbejdsmarked, hvor de også skal have noget at skulle have sagt, ordentlige arbejdsforhold og en fair løn. 

Faktum er, at vi mangler arbejdskraft i flere brancher, og da mange fra Ukraine kan engelsk, så vil de kunne påtage sig jobs, som det kan være svært at rekruttere andre til.

Udmeldinger om, at der er arbejde at få med det samme, er ofte med en god intention bag, men det er samtidig vigtigt at bemærke, at de job, som lige nu er ubesatte i for eksempel landbrugssektoren og restaurations- og hotelbranchen, er ubesatte, fordi der ofte netop her er udfordringer med ordentlige arbejdsforhold og dårlig betaling.

Flygtninge har også krav på ordentlige arbejdsforhold og en fair løn, og ingen bør tænke i profit, når det handler om mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse - uanset om det er fra Ukraine eller fra Afghanistan.” 

Læs hele debatindlægget her

Brostensløb

Brostensløbet et cykelløb på Blågårds Plads på Nørrebro, som løber af stablen lørdag, den 21. maj 2022.

Med Brostensløbet vil Kooperativt København gerne vise, at kooperative og socialøkonomiske virksomheder tager socialt ansvar og bidrager positivt til lokalsamfundet.

Foruden cykelløb i forskellige afskygninger står dagen på underholdning og musik - et brav af en bydelsfest for fællesskab og sammenhold.

Kontakt Kooperativt København for mere information om Brostensløbet.

Læs mere om brostensløbet her
 

Diversity Works i Frivilligrådet

Tirsdag den 1. marts 2022 var deadline for at stemme på kandidaterne til det nye Frivilligråd, hvor 122 organisationer inden for den frivillige sociale sektor har haft muligheden for at opstille kandidater og stemme.

Stemmerne er nu talt op, og otte nye medlemmer af rådet er valgt. 

En af de nyvalgte medlemmer af Frivilligrådet er Mirka Mozer fra Diversity Works, som er en af Kooperationens medlemsorganisationer.

Stort tillykke med valget til Mirka og Diversity Works. 

Frivilligrådet er sat i verden for at understøtte, at alle de mange frivillige, der gør en forskel for sårbare og mennesker, har de bedste betingelser og vilkår. Rådet arbejder for, at den frivillige sociale sektor kan vokse sig større og stærkere, sådan at flere kan få hjælp.

Læs mere her

Civil Society Days

Den 16. marts 2022 fra kl. 14.00 -16.00 er der som en del af Civil Society Days 2022 en workshop "Opbygning af en demokratisk økonomi for en retfærdig omstilling". Building a democratic economy for a just transition’, hvor Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen og præsident for Cooperatives Europe har et indlæg..

Workshoppen henvender sig primært til hele civilsamfundet, borgere, kooperativer, iværksættere, fagforeninger, fonde, socialøkonomiske virksomheder osv., som ønsker at gå sammen for opnå en samfundsøkonomi, der fungerer både for mennesker og for planeten, og som sikrer, at Europa fører an i den grønne og digitale omstilling.

Workshoppen foregår online og er gratis at deltage i.

Læs mere og tilmeld dig her

Trepartsaftale om sexuel chikane

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om seksuel chikane. Trepartsaftalen skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal blive bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane, og det kræver en kulturforandring på den enkelte arbejdsplads, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse fra den 4. marts 2022.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en række initiativer, der kan understøtte den nødvendige kulturforandring på arbejdspladsen.

Reglerne tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, og det får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Nogle af de væsentligste punkter i trepartaftalen er, at godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves væsentligt, og der sættes fokus på en bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane.

Læs mere her

Klimarapport fra FN

FN’s Klimapanel, IPCC, præsenterede mandag den 28. februar 2022 anden del af sin nye hovedrapport.

Temaet er klimaforandringernes konsekvenser for samfund og menneskers levevilkår, og ifølge forskerne er de videnskabelige beviser »utvetydige«.
270 forskere fra 67 lande har arbejdet i fire år, gransket 34.000 videnskabelige studier og besvaret 62.418 kommentarer fra faglige eksperter og regeringsrepræsentanter for at sikre den faglige kvalitet.

Klimarapporten en videnskabelig køreplan forud for klimatopmøde i Egypten i november.

Mens det vurderes, at omkring 3,5 milliarder mennesker er "yderst sårbare" over for klimaforandringer, fremgår det også, at op med 14 procent af alle arter kan risikere at uddø, hvis den globale opvarmning stiger med mere end 1,5 grader.

I rapporten er der særligt fokus på de samfundsmæssige konsekvenser ved klimaforandringerne og de mulige effekter ved klimatilpasning.

Knap halvdelen af jordens befolkning oplever »alvorlig vandmangel« i perioder af året, og millioner af mennesker er udsat for »akut fødevare- og vandusikkerhed«.

Se klimarapporten her

Ny barselslov

Folketinget har den 3. marts 2022 vedtaget en ny barselslov. Efter den nye barselslov indføres 11 ugers øremærket barsel til hver af forældrene.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere. 

Den nye orlovsmodel skal skabe mere ligestilling mellem forældre og større fleksibilitet i familierne. Samtidig forbedres orlovsmuligheder for LGBT+ familier og soloforældre.

De nye regler gælder fra 2. august 2022
Vedtagelsen af loven sker på baggrund af implementeringen af orlovsdirektivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner, og de nye barselsregler indebærer derfor en øremærkning af forældreorlov til hver forælder.

Frem til 2. august 2022 skal de eksisterende barselsregler følges. De nye barselsregler finder anvendelse for forældre til et barn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

De nye barselsregler 
De nye barselsregler indebærer, at forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov med dagpengeret efter fødslen ligesom under de eksisterende barselsregler. De nye barselsregler adskiller sig imidlertid fra de gældende barselsregler ved at ændre på øremærkningen af de 48 ugers orlov. Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som det er for begge forældre i dag.Moderen har således fortsat pligt til to ugers fravær efter barnets fødsel eller modtagelsen, ligesom faderen eller medmoderen har ret til to ugers orlov i samme periode. En mor vil fortsat også have ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen.

Af de 48 uger efter fødslen er:

•    11 uger øremærket mor (2 ugers barselsorlov + 9 ugers forældreorlov)
•    11 uger øremærket far/medmor (2 ugers fædre/medmor orlov + 9 ugers forældreorlov)

De øremærkede 22 uger (11 uger til mor og 11 uger til far/medmor) kan ikke overføres indbyrdes mellem forældrene og vil gå tabt, hvis den respektive forælder ikke afholder orloven.

De resterende 26 ugers orlov (13 uger til mor og 13 uger til far/medmor) er ikke øremærkede og er som udgangspunkt fordelt ligeligt mellem forældrene. Disse uger kan overføres indbyrdes mellem forældrene.

Loven gælder for alle lønmodtagere og gælder således ikke for selvstændige og ledige.

Lovændringen indeholder også regler om soloforældres og LGBT+-familiers ret til orlov. Reglerne for soloforældre og LGBT+-familier træder dog først i kraft den 1. januar 2024.

Læs loven her

Få mere at vide og stil spørgsmål om loven

Torsdag den 21. april 2022, kl. 9.00 - 9.40, inviterer Kooperationens Personaleforum til Godmorgen-møde, hvor vi vil sætte fokus på de nye barselsregler, og hvad de betyder for Kooperationens medlemsvirksomheder.

Godmorgen-mødet afholdes som et webinar og er en del af Kooperationens webinarserie, hvor vi en gang om måneden tager et relevant emne inden for personalejuraen op til gennemgang.
 
Webinaret afholdes live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Deltagelse er gratis, og der vil blive åbnet for tilmelding medio marts 2022.

Varsling af hovedferie

Selvom det stadig er tidligt på året, så er det ved at være tid til at tænke på sommerferien.

Afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj til den 30. september skal varsles over for medarbejderne med mindst tre måneders varsel. Det er derfor ved at være tid til at få et overblik over sommerferieplanerne, hvis man som arbejdsgiver har behov for, at medarbejderne holder ferie tidligt på sommeren.
 
Den enkelte medarbejder har som udgangspunkt ret til at holde tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Ansatte, der har skolesøgende børn har fortrinsret til ferie i skolernes sommerferieperiode, jf. Ferielovens § 9, stk.1.

Ønsker den ansatte kun at holde to ugers samlet ferie, kan I altid indgå en aftale om dette.

Husk at ferien skal være opsparet på afholdelsestidspunktet. Hvis det ikke er tilfældet, kan arbejdsgiver ikke gennemføre varslingen. Man skal derfor allerede nu være opmærksom på, hvor mange feriedage man eventuelt varsler eller accepterer til afholdelse i løbet af foråret.

Vær opmærksom på, at den ansatte har ret, men ikke pligt, til at holde fire ugers ferie i ferieåret fra den 1. september – 31. august, jf. Ferielovens § 8, stk. 1. Arbejdsgiver kan derfor ikke varsle hovedferien til afholdelse i september måned uden medarbejderens accept.

Reglerne om afholdelse af ferie samt varsling heraf findes i ferielovens §§ 6-10.

Vær opmærksom på, at medarbejdere ansat inden for overenskomst kan være omfattet af særlige regler for varsling af ferie.

Godmorgen-møde om fratrædelsesaftaler

Torsdag den 10. marts 2022, kl. 09.00 - 9.40 inviterer Kooperationens personaleforum til Godmorgen-møde.

Denne gang vil vi sætte fokus på fratrædelsesaftalen og dens funktion.

Godmorgen-mødet holdes som et webinar og er en del af Kooperationens webinarserie, hvor vi en gang om måneden tager et relevant emne inden for personalejuraen op til en kort gennemgang. 

Oplægget har en varighed af ca. 30 minutter, og derefter vil der være mulighed for spørgsmål og erfaringsudvekslinger for dem, der har lyst.

Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.

Læs mere om Godmorgen-mødet og tilmeld dig her

Ørexund Excubator

Endnu et hold iværksættere har afsluttet deres ØreXund Excubator forløb.  Til pitch-dagen den 3. februar 2022 præsenterede de deres ideer og delte ud af deres virkelyst og iværksættergejst.

Du kan møde to af deltagerne her: Grandma Sita, som sætter fokus på mormormad, bekæmpelse af madspild og bæredygtighed, og ASD-Puzzlaren, som sætter fokus på at skabe rummelige arbejdspladser for folk med autismespektrum-forstyrrelser, såkaldte neurodivergente. 

Har du en iværksætterdrøm?
Vi hjælpe dig med at realisere den!


ØreXund Excubator er et bæredygtigt iværksætterprogram for nystartede og etablerede virksomheder i Øresundsregionen. I løbet af ni workshops får iværksættere hjælp og støtte til at skærpe deres ideer, og iværksætterne bliver guidet igennem alle de væsentlige trin i udviklingen af en levedygtig forretningsmodel. 

ØreXund Excubator forløbet omfatter seks digitale workshops og tre fysiske møder i København og Malmø. Disse workshops gør det muligt for deltagerne at komme i kontakt med andre bæredygtige og samarbejdsvillige iværksættere i Øresundsregionen.

Deltagerne får tilknyttet en personlig virksomhedsrådgiver fra både Sverige og fra Danmark. Rådgiverne guider og hjælper med at forfølge iværksætterdrømmene.

Det er muligt at ansøge om deltagelse i næste forløb (med forbehold for eventuelle ændringer): den 21. april 2022 - den 9. juni 2022. 
Det er gratis at deltage. Læs mere og ansøg her 

Øresund Excubator drives af et samarbejde mellem Coompanion i Sverige, Kooperation og Tænketanken Demokratisk Erhverv i Danmark.

Programmet er finansieret af EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 

Workshop om bæredygtighed i byggeriet

Den 26. april 2022

inviterer Kooperationen, Udviklingsforeningen, JORTON samt Christiansen & Essenbæk til en spændende dag med fokus på bæredygtighed i byggeriet.

Temaet for dagen er:

Hvad betyder den frivillige bæredygtighedsklasse for os?

Tid og sted
Tirsdag den 26. april, kl. 09.00 - 15.00.
JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200  Aarhus N

Målgruppe
Alle kan deltage uanset forhåndsviden.

Deltagelse er gratis.

Se programmet og tilmeld dig her

Bestyrelseskursus for NGO'er

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan læser man et årsregnskab? Og hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?

Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet, og ansvaret og kompleksiteten er stor.

De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser og kurserne mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet.

Derfor udbyder Kooperationen i foråret 2022 et bestyrelseskursus over tre dage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO.

På kurset vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Tid og sted
Kurset forløber over tre eftermiddage/aftener. Det foregår i Kooperationen, Reventlowsgade 14, 1651 København V.

Den 4. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 25. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 8. juni 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30

Underviser:
Peter Kellermann Brandorff, Kooperationen
Der vil være gæsteoplæg undervejs

Pris:
Kurset er åbent for alle. Prisen er 1.500 kr. for medlemmer af Kooperationen og 2.500 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig her.

Førstehjælpskursus

Har alle dine medarbejdere styr på førstehjælpen? Kooperationen kan i samarbejde med Red-Liv tilbyde et fælles førstehjælpskursus i maj. 
Et førstehjælpskursus kan være en stor udskrivning for mindre virksomheder. Derfor henvender kurset sig til mindre medlemsvirksomheder og virksomheder med nye medarbejdere inden for handel, kontor og tilsvarende brancher. Der er mulighed for at tilmelde medarbejdere enkeltvis eller i grupper.

I vil blive undervist af Allan Lassen, som er grundlægger af Red-Liv og har mange års erfaring med førstehjælp som akut ambulancefører. 

Kurset afholdes den 16. maj 2022 fra kl. 09.30 til 15.30 i København. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

Kooperationen holder kursus i personalejura for praktikere.

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Endvidere giver det et grundlæggende overblik over de forskellige elementer i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Kurset bliver holdt den 18. - 19. maj 2022 på Hotel Odeon i Odense.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.
 

Puljekalender for 2022 

Puljekalenderen for 2022 er offentliggjort. Den giver overblik over, hvilke ansøgningspuljer Socialstyrelsen udmønter.

Der vil i løbet af året blive udmøntet i alt 34 puljer til kommuner og civilsamfundets organisationer på Social- og Ældreministeriets område. I puljekalenderen fremgår de forskellige puljer, puljernes målgrupper og hvem, der kan søge. Derudover fremgår det, hvornår de forskellige puljer forventes at blive udmeldt og udmøntet.

Ny ansøgningsportal
Socialstyrelsen tager i løbet af foråret en ny ansøgningsportal i brug. Portalen har til formål at gøre det lettere for ansøgere at sende deres ansøgninger og få overblik over deres tilskud.

Derudover vil ansøgere have mulighed for at se den aktuelle status på deres ansøgning samt få adgang til dokumenter vedrørende projekter. Endelig skal portalen også anvendes som et kommunikationsredskab for al fremadrettet kommunikation mellem ansøgere og Socialstyrelsen.

Det vil på Socialstyrelsens hjemmeside blive offentliggjort, hvornår portalen åbnes, og der vil ligge vejledninger til, hvordan man ansøger via portalen.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Se mere om puljen i årskalenderen her

Informationsmøde om ansøgningspuljer
I forbindelse med puljekalenderens offentliggørelse og den nye ansøgningsportal, inviterer Socialstyrelsen til et virtuelt informationsmøde for frivillige organisationer, hvor du har mulighed for at få indblik i formalia og sagsbehandling i forbindelse med ansøgningspuljen. 

På mødet vil Socialstyrelsen præsenterer de ansøgningspuljer, der er målrettet civilsamfundsorganisationer- og foreninger.

Derudover vil du blive klogere på de enkelte puljer, formalia og hvad man ellers bør være opmærksom på, når du ansøger. Den nye ansøgningsportal vil også blive præsenteret på mødet, og er den portal, som de frivillige foreninger og organisationer skal benytte sig af fremadrettet. 

Informationsmødet holdes via Zoom onsdag den 16. marts 2022, kl.09:30 til 11:30.

Der er tilmeldingsfrist tirsdag den 15. marts 2022, kl.12:00.

Læs mere om informationsmødet her

tilmeld dig her

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp