Kære medlemmer, kære venner

Den kooperative bevægelse bygger, som vi alle ved, på værdier som demokrati, lighed, retfærdighed og solidaritet – værdier, der nu angribes med militærmagt i Ukraine. 

Vi er en folkelig bevægelse, med tætte samarbejder nationalt og på kryds og tværs af grænser – samarbejder, som har understøttet samfundsnyttig udvikling i hele Europa i mere end 100 år.

Som en del af den verdensomspændende kooperative bevægelse med kooperative kolleger i både Ukraine og i Rusland ved vi, at netop sådant samarbejde overkommer såvel kulturelle som politiske barrierer og bringer fremgang og social sikkerhed. Men vores mulighed for at arbejde kooperativt er afhængigt af, at ingen bevidst underminerer de aftalte regler og principper i det internationale samfund. 

Vi er dybt bekymrede og berørte over den aggression, der nu lægges for dagen overfor et spirende demokrati. At et land kan blive anset som en trussel mod et andet, alene fordi det arbejder på at opbygge et egentligt transparent demokrati, er helt uforståeligt, når man som vi, har erfaring for, hvilken positiv forskel en demokratisk tilgang gør for helt almindelige mennesker og deres helt almindelige hverdag. Og den salgs mennesker er der jo allerflest af i verden.

Vi opfordrer til og håber på, at den sunde fornuft, som de fleste almindelige mennesker repræsenterer, og det internationale diplomati vil sejre over enkeltpersoners storhedsvanvid og de granater, som de nu kaster mod civilbefolkningen i Ukraine. Og at der snart igen vil findes fred – ikke bare våbenhvile, men ægte fred – i Ukraine.

Vi følger situationen tæt og er i løbende kontakt med vores ukrainske kolleger og vil gennem Cooperatives Europe bidrage til indsatser i forhold til flygtninge og støtte til de, som bliver tilbage.

Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at bakke op om de sanktioner, som i øjeblikket sættes i værk af EU og den danske stat ved at stoppe med at bruge russiske materialer, varer og tjenesteydelser.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis nogen i den forbindelse vil dele erfaringer eller har brug for kontaktoplysninger i Ukraine eller Europa i øvrigt.


På Kooperationens vegne

Birte Flæng Møller, formand                              
Susanne Westhausen, direktør