Copy
Tak fordi du læser med!
View this email in your browser
Få HR-målinger med produktive mål / DK foran i NY / Sidste chance for tilmelding 
Forskellen på godt og dårligt konsulentarbejde

Få HR-målinger med produktive mål

Vores HR-måleværktøj, der adresserer Relationel Kapacitet i større organisationer er stadig under udvikling. Den største forskel på at anvende vores nye HR-målinger og de traditionelle HR-målinger er det fokus, der anlægges – og dermed den viden målingerne giver os. Hvor de traditionelle HR-målingerne primært har fokus på det interne samarbejde i de enkelte enheder – og har fokus på medarbejdernes trivsel og interpersonelle relationer, har vores nye målinger af Relationel Koordinering fokus på samarbejdet omkring kerneopgaven – både det interne samarbejde i de enkelte enheder og ikke mindst mellem faggrupper og enheder. Vi er således ved at udvikle en effektiv metode til at analysere, synliggøre og øge kvaliteten af den relationelle kapacitet.

Vi vil løbende røbe nyt om produktet og processen.
Hold dig opdateret via vores nyhedsside.

DK foran i NY 

To af vores konsulenter har deltaget i den årlige konference i Relationel Koordinering den 15.-16. oktober på New York University. Carsten Hornstrup stod selv i spidsen for en workshop omkring forskningsprojektet Ledelse af Relationel Koordinering.
Et af de blivende indtryk fra konferencen er, at Danmark er det mest progressive land, når det gælder dagsordenen Relationel Koordinering. Johannes Björkman, konsulent i joint action fortæller:

Når man vandrer i New Yorks gader, kan man ikke undgå at reflektere over, hvor lille et land Danmark er. Det viser sig til gengæld, at vi er helt i front, når det gælder Relationel Koordinering og Relationel Velfærd. 
Der var til konferencen repræsentanter fra mere end 10 lande og fra mange store amerikanske universiteter. På trods af den enorme samling af viden og ekspertise, stod erfaringer og eksempler fra Danmark ud som det progressive input. I Danmark er Relationel Koordinering blevet grebet af det strategiske ledelsesplan på en måde, der ikke ses magen til andre steder i verden. Vi er i øjeblikket igang med at skabe helt unikke erfaringer herhjemme.
 
Hvis du har tanker om, hvorfor organisationer i lige præcis Danmark har så stor succes med at anvende Relationel Koordinering, hører vi gerne om dine tanker.
Skriv til os her,
og læs mere om Ledelse af Relationel Koordinering via dette link.

Sidste chance for at tilmelde sig inspirationsmødet i Århus 

...om Ledelse af Relationel Koordinering og Relationel Kapacitet

Vi mødes denne formiddag for at dele viden og erfaringer fra vores projekter om Ledelse af Relationel Koordinering og Relationel Kapacitet. Du kan lige nå at tilmelde dig mødet i Århus den 29/10. Inspirationsmødet starter kl. 8.30 med kaffe og rundstykker. 
Tilmeld dig her.

Hvad er forskellen på godt og dårligt konsulentarbejde? 

"Der findes konsulenter, der kan én bestemt metode, og så findes der konsulenter, der evner improvisationens kunst..."

Med udblik til den amerikanske jazz-pianist Keith Jarretts legende improvisationer, der udfolder musikkens mulighedsrum og tilføjer værdi til musikken, stiller vi i denne artikel spørgsmålet: 

Hvordan kan vi udfolde den konsultative ydelses mulighedsrum, så vi til stadighed tilføjer værdi til det konsultative arbejde? 

Læs hele artikelen her!

LinkedIn
Email
Website
Copyright © 2015 joint action, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedbrev fordi du er tilmeldt via, www.joint-action.dk

Our mailing address is:
joint action
Søren Frichs Vej 44D
Aarhus 8000
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences