Copy
Tak fordi du læser med!
View this email in your browser
Gratis inspirationsmøde om konsulentarbejdet / Mød partnerne til den Internationale konference Relationel Velfærd / Vil du møde Jody Hoffer Gittell? /
Som videnscenter gentænker vi branchen.

Gratis inspirationsmøde om konsulentarbejdet

Torsdag den 17. december inviterer vi alle interesserede til inspirationsmøde - denne gang om selve konsulentarbejdet! 

Hvad udgør godt konsulentarbejde? Hvordan kan vi blive fortsat bedre som konsultative praktikere? Hvilke nye metoder, faglige greb og teorier bør vi investere i?

Hør mere om dette - og bliv klogere på, hvordan vores nye konsulentuddannelse ESSENTIALS by joint action gentænker konsulentuddannelserne og tager nogle ambitiøse skridt videre mod mere faglige og mere æstetisk forankrede uddannelsesforløb.

Vi indleder inspirationsmødet med kaffe og rundstykker kl 8.30 på adressen
Søren Frichs vej 44D. 

Tilmeld dig her!

International konference Relationel Velfærd

Den 22.-24. juni 2016 inviterer vi igen alle interesserede til den årlige Internationale Konference Relationel Velfærd - denne gang i Aarhus! Vi åbner igen dørene for tre intense konferencedage, hvor forskere, praktikere, ledere, konsulenter og mange andre aktører ind i dagsordenen Relationel Velfærd mødes for at dele og udvikle ny viden, nye tilgange og tiltag i feltet.

Til konferencen kan du blandt andet møde

Bliss Browne, grundlægger af Imagine Chicago, som rangerer i top 25 over 'Innovative community development projects by EU'.

Hilary Cottam, social entreprenør UK og forfatter til begrebet Relational Welfare,
se Hillary Cottams TEDtalk om Relational Welfare her!

Diana Whitney, direktør og konsulent, en af grundlæggerne af Appreciative Inquiry og TAOS Institute.
 

Vi har derudover inviteret Aarhus Kommune ind som central partner for konferencen, og over konferencens tre dage vil vi beskæftige os med at udarbejde løsning til aktuelle velfærdsudfordringer i kommunen.

Du kan møde og læse om alle konferencens partnere her.

Tilmeldingen til konferencen åbner i december. 
Hold dig opdateret vi vores hjemmeside, hvor du også kan se flere Keynotes-oplæg fra sidste års konference!

Vil du møde Jody Hoffer Gittell?

Den 22. januar 2016 inviterer vi til vidensdeling om: 

Relationel Koordinering - i praksis

Mød Jody Hoffer Gittell og en række danske praktikere og få den sidste nye inspiration fra både forskerens og praktikernes verden.

Læs mere og tilmeld dig her!

Som videnscenter gentænker vi branchen

Forskning er hjertet i joint action. I joint action ser vi forskning som en disciplinering - ikke bare af vores ydelser men af hele konsulentbranchen. Vi stiller spørgsmålet: 

Hvordan kan vi gentænkte konsulentbranchen, så vores konsulentydelser bliver meningsgivende, specialiserede og grundige, uden samtidig at ende i for endelige konceptualiseringer og faste metoder?

Som videnscenter svarer vi i joint action ved at forpligte os på to dagsordener, der vil en mere humancentreret velfærdstænkning:

Relationel Velfærd og Ledelse af Relationel Koordinering

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder ind i disse dagsordener ved at følge ovenstående links eller ved at besøge vores hjemmeside eller LinkedIn profil.
 
LinkedIn
Email
Website
Copyright © 2015 joint action, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedbrev fordi du er tilmeldt via, www.joint-action.dk

Our mailing address is:
joint action
Søren Frichs Vej 44D
Aarhus 8000
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences