Copy
Tak fordi du læser med!
View this email in your browser
Mere relation, mere velfærd / Deltag i konferencen Strategisk HR & Relationel Koordinering / Tillid er billigere end kontrol ESSENTIALS efterårsopstart - få 15% rabat
Stadsdirektør i Aarhus Kommune Niels Højberg fortæller her om, hvorfor du skal deltage i den Internationale Konference Relationel Velfærd 2016, den 22.-24. juni 2016 på Godsbanen i Aarhus. Aarhus Kommune deltager sammen med 8 andre videnspartnere i konferencen.

Konference: Mere relation - mere velfærd

joint action er hovedarrangør på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2016, som afholdes i Aarhus den 22.-24. juni. 
Som deltager kan du lære at blive mere innovativ og borgercentreret i dit arbejde, du vil lære om veje til mere relation og mindre bureaukrati, og du vil få indblik i nyeste viden og konkrete løsninger. 
Vær med, når ni erfarne videnspartnere inviterer til tre intense konferencedage. Her kan du som deltager både lade dig inspirere og berige af den nyeste viden og selv være med til at udvikle løsninger til aktuelle velfærdsudfordringer på en række praksisnære workshops og transformerende keynotes.
Se det stjernespækkede program for dagene og tilmeld dig her!

Med Relationel Velfærd opstår muligheden for at se velfærd som noget, der skabes sammen med borgerne. Dette skaber en mere inddragende og samskabende velfærdspraksis, som fremmes, når professionelle tilbyder borgeren relationer og støtte til at skabe et bedre liv. Med Relationel Velfærd kan vi fortsat øge kvaliteten af disse relationer og udforske nye veje for vores velfærd, hvor vi samarbejder om løsningerne og tænker velfærd som en fælles opgave.

Deltag i konferencen
Strategisk HR og Relationel Koordinering

I samarbejde med Foreningen af Offentlige HR Chefer slår vi dørene op for en spændende konference-dag om Strategisk HR og Relationel Koordinering - nye koblinger, nye muligheder den 21. juni i Aarhus. Jody Hoffer Gittel og Carsten Hornstrup fra joint action præsenterer det sidste nye fra dansk og international forskning om, hvordan det effektive tværgående samarbejde med Relationel Koordinering styrkes ved at tænke det ind i en strategisk HR Kontekst. Du kan også høre om rammerne og resultaterne fra et ambitiøst dansk forskningsprojekt i Varde Kommune.
Pris: 3.495,- eksl. moms. Tilmeld dig inden den 15/4-2016 og få 15% rabat!
“In this workshop we will show how leaders and human resource managers can use these methods to achieve high performance outcomes for the organizations they serve, and we will engage participants in experiential learning through relational mapping and intervention design.”, Professor Jody Hoffer Gittell
Læs mere og tilmeld dig her!

Læs med: Kontrol er godt, tillid er billigere

Hvad har tillid at gøre med ledelse? Læs med her:

"Nyere forskning og litteratur har sat tillid og respekt ind i en mere performance-fokuseret kontekst.Vi kan se det som en bevægelse fra at tale om tillid, respekt, anerkendelse, retfærdighed, etc. som nogle principper for det mellemmenneskelige samspil i organisationer, til at sætte mellemmenneskelige samarbejde og samspil i relation til strategi og performance og dermed de organisatoriske resultater."

Læs hele Carsten Horstrups artikel "Ledelse i det offentlige - kontrol er godt, tillid er billigere" her

Hvad kan kunsten gøre for dine konsulent-færdigheder?

ESSENTIALS' første forløb er skudt i gang med et besøg på AROS kunstmuseum. Med introduktion til Olafur Eliasons inddragende kunstværker arbejdede deltagerne med at blive bevidste som beskuere - bevidst om egne positioner over for kunstværkerne. Kunsten kan således bidrage til at gøre os synlige for os selv, som en synliggørelse af vores positionering, og den kan udfordre os til refleksion og stillingtagen. Samme færdigheder er helt essentielle for det gode konsultative arbejde - læs med her

Du kan nu tilmelde dig næste ESSENTIALS-forløb, der indledes den 13. september 2016. Forløbet henvender sig til den ambitiøse konsulent, der ønsker at fordybe sig og arbejde med en æstetisk personliggørelse af sine konsultative færdigheder.
Pris: 30.000,- ekskl. moms. Tilmeld dig inden den 1. april 2016 og få 20% rabat.
Tilmeld dig her!

REFLEKSION: Proceskonsulenten må udvikle Relationel Identitet 

Som fagprofessionelle må vi lære at se os selv som noget, der opstår i mødet med andre. Hvis vi vil en ny og relationelt funderet velfærdspraksis - og hvis vi vil indfri det store potentiale, der hviler i dette skifte, så må vi være parate til at omdefinere os selv som fagprofessionelle. At anskue egen fagprofessionelle identitet som en Relationel Identitet er at insistere på at se verden som kompleks, forbundet og ubestemmelig. Proceskonsulentens centrale rolle bliver at være optaget at forstå, hvad vi er - og hvordan vi relationelt kan relatere os til hinanden i organisationerne.
I joint action kredser vi omkring dette:
Vi arbejder ind i dagsordenen Relationel Velfærd, hvor et skifte fra system- til relationsvelfærd netop fordrer en relationel ageren og identitetsmæssig udvikling. Vi er blandt andet optaget af at undersøge hvilken ny rolle, der er ved at udvikle sig for HR - som må arbejde med at styrke fremtidens samarbejde i organisationerne med nye strategiske tiltag. På vores proceskonsulentuddannelser arbejder vi med at flytte os nye steder hen - både fysisk og erkendelsesmæssigt. Alt sammen med overbevisningen om, at hvis vi vil forandringen, og hvis der skal ske noget nyt, så må vi starte med at gøre det nye. 

De bedste hilsner,
joint action

LinkedIn
Email
Website
Copyright © 2015 joint action, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedbrev fordi du er tilmeldt via, www.joint-action.dk

Our mailing address is:
joint action
Søren Frichs Vej 44D
Aarhus 8000
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences