Copy

Ledenportaal al bezocht?

Via het ledenportaal van onze site kunt u uw gegevens wijzigingen en een pasfoto uploaden. Dit is belangrijk voor de pascontrole bij binnenkomst van het zwembad. Dit jaar zal er strenger gecontroleerd worden op pasjes van leden waarvan nog geen foto geupload is.

Ook kunt u hier – indien u niet mee heeft geklust in de afgelopen weken – uw datum en tijdstip reserveren voor de bezoekerscontrole of een klus. Zoals u weet is dit onderdeel van uw lidmaatschap dat er per gezin één persoon mee helpt klussen of deelneemt aan de bezoekerscontrole. Mocht straks blijken dat dit niet gebeurt is, dan zullen wij helaas € 30,00 per gezin afschrijven van de rekening...

Direct neer het Ledenportaal >>

Pasfoto al geüpload?

 

Dit jaar zal er strenger gecontroleerd worden op pasjes van leden van wie nog geen foto geüpload is. Heeft u dit nog niet gedaan? Ga dan naar de website en doe het direct!

 

Nieuw introducé beleid

Vanaf dit jaar hanteren we een nieuw introducébeleid. De doelstelling van het zwembad is om zoveel mogelijk leden te werven, zodat het voorbestaan gewaarborgd blijft. Om die reden mag ieder gezin éénmaal per jaar 4 kaartjes kopen voor € 4,00 per stuk (exclusief 0,50 transactiekosten).

De gereduceerde kaartjes van € 4,00 kunnen uitsluitend via het ledenportaal van de site gekocht worden, omdat op deze manier de registratie van het aantal gereduceerde kaartjes per gezin plaatsvindt. Elk vervolgkaartje  dat via de site wordt besteld kost € 6,00.

Kaartverkoop aan het zwembad willen we zoveel mogelijk ontmoedigen, zowel omdat dit de toezichthouders belast, als ook omdat we zo min mogelijk contant geld willen innen bij het zwembad. Om die redenen kosten reguliere introducékaartjes bij het zwembad € 7,50. Wij hopen dat ons nieuwe beleid bijdraagt aan het vergroten van ons ledenaantal!

Een nieuw bestuur

Sinds de ledenvergadering van mei kent Zwembad Geulle een nieuw bestuur: 
  • Voorzitter: Klaas Jakob
  • Secretaris: Danny Maussen
  • Penningmeester: Danny van Eijsden
  • Ledenadministratie: Yolanda Franssen
  • Coördinator Toezichthouders: Daisy Lemmens                       
  • Coördinator Techniek: John Jansen en Erwin Vranken
  • Marketing en PR: Mark Schreurs
We heten hen van harte welkom!

Binnenkort zullen op onze site de foto’s van de bestuursleden en hun e-mailadressen beschikbaar zijn, zodat leden zich met vragen direct kunnen wenden tot de juiste persoon. Bovenstaand alvast een impressie van het bestuur en enkele leden van de technische commissie.

Tenslotte: Houdt het zwembad schoon!

Het zwembad is van ons allemaal: de leden. Houdt het daarom voor iedereen netjes! Ruim afval dat je hebt netjes op in de daarvoor bestemde afvalbakken.

contact:
Andreas Sauerlaan 29
6243 CC Geulle
043 3641972
Voor vragen over uw lidmaatschap: ledenadministratie@zwembadgeulle.nl

Algemene vragen:
info@zwembadgeulle.nl
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website