Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Nyhetsbrev #1 - Høsten 2014

Nabospråksinnlæring og kulturutveksling via sosiale medier og digitale plattformer, språk, arbeid og utdanning, musikk og teater og flere pengegaver er nøkkelord for det første nyhetsbrevet til Nordisk Språkkoordinasjon. Det er et felles nyhetsbad for alle samarbeidspartnere våre innen språkforskning, utdanning og undervisning. Her kan du holde deg oppdatert på hva som skjer hos Ekspertgruppen Nordens Språkråd, Nordplus, Nordkurs, De Nordiske Perlene, Nordspråk, De Nordiske Språkpiloter, Nettverket for språknevnene i Norden og Nordisk gruppe for parallellspråklighet. God lesning!
Ellevilt nabospråksteater
Nordplus: Det dansk-norsk-svenske prosjektet "Jag hedder det jeg heter" viser hvor effektivt det kan være å kombinere teater og språkopplæring. Prosjektet ble kjørt høsten 2013, og ansvarlige var Helena Berglund (S) og Sine Sværdborg (DK). Les mer.
Bokslipp: Hvor parallelt
Nordisk gruppe for parallellsproglighed I slutningen af juni udkom en tyk bog på Nordisk Ministerråds forlag med det mystiske navn Hvor parallelt. Bogen indeholder fem landerapporter, og er det sidste resultat af et netværk om parallelsproglighed på Nordens internationaliserede universiteter som har arbejdet på området siden foråret 2011. Læs mere.
Treårig plan for parallellspråksgruppen klar
17.september hadde parallellspråksgruppen sitt første møte der de la planer for de tre neste årene. Les mer.
Nordiske Språkpiloter: Påmelding til gratis språkkurs for gymnasielærere på Schæffergården 17-21. januar.
Nordiske Språkpiloter: Påmelding til gratis språkkurs for grunnskolelærere på Hanaholmen 12.-16. november.
Oppdaterte termer for nordisk mobilitet, nordisk klarspråk og nordisk tegnspråksnettverk
Det norske Språkrådet | Dette er bare tre av mange nyheter fra Språkrådet. Les resten her.
Masteroppgave om blandinavisk
I mai leverte Bettina Bjørn (NO) og Cathrine Stenrøs (DK) masteroppgaven «Blandinavisk. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads», et viktig innspill i forskningen på språkholdninger i Skandinavia. Les mer.
Extra stöd for mobilitet utan hinder banade vägen till Göteborg
Les mer om Nordkurs-prosjektet her.
Musikworkshop på turné i Finland
Nordplus | Evenemanget, som i år hölls från 26.8 till 14.9.2014, är en injektionsspruta i modernt musikskapande och kreativitet. Läs mer.

Nabospråksundervisning i praksis
Nordplus | "i praksis: nabospråksundervisning" er en ny, åpen filmbasert nettressurs for lærere og lærerstudenter i de nordiske landene. Les mer.
Digital kulturutveksling ved "Nordens dage"
Nordplus | Nordens Dage skaber autentisk kommunikation på tværs af skoler og grænser. Med mobiltelefoner og iPads laver elever fra 8. klasse rundt om i Norden film om deres hverdag og hjemegn. Filmene viser de til hinanden via vores fælles platform, og herefter mødes de online til diskussion/interview om deres interesser og dagligdag. Læs mere om prosjektet her.
Tre digitala broar över Östersjön
Nordplus | Det treårige prosjektet "Tre digitala broar över Östersjön" gikk av stabelen i september 2013, og er et samarbeid mellom Sverige, Estland og Finland. Gjennom samarbeid både fysisk og på sosiale medier foregikk kulturutveksling og nabospråksopplæring.

Les mer. 
Välbesökt möte om nordisk språkpolitik i Stockholm
Nettverket for språknevnene i Norden I slutet av augusti firade det Nordiska språkmötet 60-årsjubileum i Stockholm. Temat var den nordiska språkdeklarationen. Läs mer.

Oppsving hos Nordplus Junior
I løpet av skoleåret 13/14 ble «Vores fælles sprog» arrangert i samarbeid mellom Danmark og Island.  Prosjektet hadde høye mål, og det ulmet store forventninger i forkant. Les mer.
Høstpremiere for Ekspertgruppen Nordens Språkråd
Den 22. august møttes medlemmer og suppleanter i Foreningene Nordens Forbund sine lokaler. På agendaen var blant annet strategiplan, branding av Norden og utfordringer for det nordiske språksamarbeidet. Les mer.

 
Feststemning på Lysebu og Schæffergården De Nordiske Perlene | Den danske og norske regjeringen har gitt én million hver til Fondet for dansk-norsk samarbeid. Les om Lysebu her og om Schæffergården her.
De Nordiske Perlene: Schæffergården arrangerer danskkursus for norske og islandske studenter 12-16. oktober
Danskundervisning i Sverige – en nyttig erfarenhet för både skolbarn och lärarstudenter
De Nordiska Perlorna | Les om opplegget her.
Full sal for Jørn Lund
Ekspertgruppen Nordens Språkråd | Tirsdag 23.09 var Nordisk Språkkoordinasjon til stede da Jørn Lund, som er medlem av Ekspertgruppen Nordens Språkråd, holdt  foredrag i Politikens hus. Anledningen var utgivelsen av hans nye bok, Dansk i skred. Les mer.
Ansvarlig for dette nyhetsbrevet er Nordisk Språkkoordinasjon

Redaktør: Malene Berthelsen Lindgren
Skribenter: Niels-Ole Ankerstjerne, Helena Berglund, Aja Bugge,  Rickard Domeij, Tiinaliisa Granholm, Frans Gregersen, Sini Keinonen, Håkan Tegnestål, Anja Tolonen, Knut Åge Teigen og. Arnfinn Muruvik Vonen og Per Ivar Vaagland.
Samarbeidspartnere: Ekspertgruppen Nordens Språkråd, Nordkurs, Nordplus, De Nordiske Perlene, Nordiske Språkpiloter, Nordisk gruppe for parallellspråklighet og Nettverket for språknevnene i Norden.

Copyright © 2014 Nordisk Språkkoordinasjon. All rights reserved.

Mailadresse: mbl@fnfnorden.org
sprogkoordinationen.org         

unsubscribe from this list    update subscription preferences