Copy
View this email in your browser
Noordelijk Zadennetwerk

Noordelijk Zadennetwerk

Nieuwsbrief 1

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het Noordelijk Zaden Netwerk. Het doel van dit netwerk is om aanbieders en vragers van zaden en ander plantmateriaal in de noordelijke provincies bij elkaar te brengen, life en online.
We willen ons inzetten om de rechten van de zaden te beschermen, onder andere door voorlichting te geven aan een breed publiek, middels ruilmarkten, voorlichting, cursussen en tentoonstellingen, maar ook door lobby.
We streven naar het opzetten en onderhouden van een of meerdere voorbeeldtuinen van oude rassen of vergeten groenten.
Ook samenwerken met cateraars of horeca behoort tot de wensen en mogelijkheden.

Meedoen?

Voel je je geinspireerd of ben je al actief op een van bovengenoemde terreinen? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen.  
Het netwerk is bedoeld voor iedereen - hobbyist of professional - die interesse en een hart heeft voor het instandhouden van het levend cultureel erfgoed en de grote diversiteit aan zaden in het algemeen.
We zoeken ook mensen die willen helpen de organisatie vorm te geven. Ben je journalist, fotograaf, boekhouder of netwerk-website bouwer of vertaler of heb je zelf ideëen? Neem vooral contact op.
Deze nieuwsbrief is zonder budget tot stand gekomen. Binnenkort zijn ook donatie mogelijk om o.a. een vraag&aanbod-website te bouwen. 
Wil je meer informatie, meedoen of steunen? Kijk op de website (in ontwikkeling) www.noordelijkzadennetwerk.nl of meld je aan.

Brussel 2011, Monique Wijn
Brussel 2011, Monique Wijn

Agenda: 

Zadenmarkt 18 oktober 2014
Suikerunieterrein Groningen

Festival: "de Raffinage, op zoete gronden"

Op zaterdag 18 oktober van 10-17u organiseert het noordelijk zadennetwerk haar eerste zadenmarkt, als onderdeel van een meerdaags festival 'De Raffinage' op het voormalig suikerunieterrein. Iedere persoon of tuingroep die zelf zaden vermeerderd is van harte uitgenodigd mee te doen en zaadgoed aan te bieden. Als je komt, denk dan aan: duidelijke labeling en zakjes voor de bezoekers, ca 1m2 pp. We vinden het belangrijk dat zaden niet alleen geruild, maar ook verkocht blijven mogen worden. Daarom kunnen professionals ook komen, die zich inzetten voor kleine en bijzondere rassen. Ook pootmateriaal of plantgoed is welkom. Het kan wel zijn dat we qua ruimte dan moeten uitwijken naar buiten.
De flyer van het festival is hier te vinden: http://www.deraffinage.org/. Meer informatie en aanmelding: www.noordelijkzadennetwerk.nl

Reclaim the Seeds 2014

Geboorte van een netwerk

Het idee voor een noordelijk zaden uitwisselingsnetwerk is geboren tijdens de derde Nederlandse Reclaim the Seeds happening in maart 2014 bij de Hortus in Haren. Dit was een bijzonder geslaagde dag, met meer dan 1000 bezoekers, ruim 25 kraampjes met aanbieders van zaadgoed en ander plantmateriaal en talloze workshops. Lees meer.
foto: bonenmengsel, monique wijn
foto: zadenmengsel, monique wijn

Internationaal:

"Bescherm onze natuurlijke erfenis, biodiversiteit en daarmee voedselzekerheid"

- een dringende oproep tot actie.

In voorjaar 2014 werd een voorstel tot wijziging van de Europese zaadwetgeving met een 95% meerderheid door het Europarlement afgewezen. Inmiddels heeft de daarvoor verantwoordelijke commissie (DG-SANCO) de plannen tot herziening weer opgepakt.
Begin oktober komt er in Duitsland een brochure uit  'zaad met weerstand', hier als PDF te downloaden (Duits: vertalers gezocht, meld je graag aan..).
De internationale declaratie voor de bescherming van de zaden - in de kader van waarheid, leven en rechtvaardigheid - opgesteld in november 2013 en ondertekend door 38 Europese organisaties is in vele talen, waaronder Nederlands, vertaald: http://www.eu-seedlaw.net/.
Forward
This newsletter is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (cc by-sa 4.0).

Our mailing address is:
noordelijk zadennetwerk
Bentismaheerd 210
Groningen, PR 9736 EM
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp