Copy
View this email in your browser
Noordelijk Zaden Netwerk

Noordelijk Zaden Netwerk

Nieuwsbrief 5 november 2015

Beste lezers,

De afgelopen maanden heeft het Noordelijk Zadennetwerk niet stil gestaan. In deze nieuwsbrief vertellen we kort wat we hebben gedaan en wat we nog willen doen.

 

Komende winter werken we verder aan de database en website, waarmee we onderling zaden kunnen gaan ruilen en verhandelen. Een digitale marktplaats, die in 2016 online gaat. Tweede speerpunt is het realiseren van een voorbeeldtuin, waar we (bedreigde) zaden uit de regio kunnen verzamelen en opkweken. Ons werk wordt daarmee voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk. Een fietstocht en tuinbuddies, zijn twee andere ideeën om ons netwerk te verlevendigen.

 

De voorbereidingen voor de noordelijke zaden- en plantenmarkt zijn ondertussen ook in volle gang. Houdt zaterdag 12 maart en zondag 10 mei alvast vrij, meer informatie volgt in het voorjaar.

 

 


 


 

Online Marktplaats

In 2016 willen we onze marktplaats online zetten. Basis van de website is een database met daarin de meest voorkomende (eetbare) zaden. Jullie kunnen je eigen zaden hierin opzoeken en met mbv eenduidige naamgeving (in het latijn) correct vastleggen, eventueel aangevuld met een handelsnaam. Zo werken we samen aan een uniek overzicht (bibliotheek) in onze regio van (zeldzame en bedreigde) zaden. De database en online marktplaats zijn een middel om de vrijhandel en diversiteit in zaden veilig te stellen. Klinkt misschien nog wat moeilijk nu, maar het zal zich prima aanschouwelijk maken, zodra de website online staat. En ja, dat is monnikenwerk, waarvan de basis echter staat als een huis. Met hulp van Casper Honijk van de Helleborus heeft de database een ict-structuur gekregen, die voldoet aan de professionele standaard. Daar zijn we best trots op, een basis waarop we goed verder kunnen bouwen. Aarzel niet als je een middagje wilt helpen inklokken.

 

Voorbeeldtuin

Direct na de zadenmarkt in Tuin in de Stad in Groningen en de plantjesmarkt in de Biotoop in Haren is er een brainsstormbijeenkomst geweest over de behoeften van leden om als Noordelijk Zadennetwerk mee bezig te gaan. Daarnaast zijn we heel actief geweest om in overleg met de gemeente Groningen uit te kijken naar een mogelijk plek voor een voorbeeldtuin. Ook met Transition Town Groningen is hierover contact geweest. Op dit moment ligt dit even stil, voor de winter richten we ons eerst op het verder klaarmaken van de digitale marktplaats.

Zadennetwerk in beweging

Direct na de zadenmarkt bij TuinindeStad in Groningen en de plantjesmarkt in de Biotoop in Haren zijn we bij elkaar gaan zitten om tot nieuwe ideeën te komen. Een van de ideeën was een fietstocht langs een aantal locaties binnen ons netwerk. Potentie genoeg: van kwekerij tot stadstuin; van permatuin tot zadenbibliotheek. Heb je een idee voor een locatie of wil je met je eigen locatie meedoen; laat het ons weten: info@noordelijkzadennetwerk.nl. Lekker netwerken, buiten in de praktijk; zien, ruiken en voelen wat diversiteit inhoudt. Misschien dat het idee om tuinbuddies te introduceren hier vanzelf vorm krijgt; het overdragen van kennis en ervaring in de praktijk.

 

Agenda

Het noordelijk zadennetwerk organiseert in 2016 twee evenementen: 

- zaterdag 12 maart: Noordelijk Zadennetwerk zadenmarkt (Locatie nog onbekend. Friesland?)

- zondag 10 mei Noordelijk Zadennetwerk plantenmarkt bij de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen

We zijn druk bezig met de organisatie van deze markten. Wil je hieraan meedoen als kraamhouder, workshopgever of vrijwilliger of ken je leuke standhouders, geef dit dan graag door aan info@noordelijkzadennetwerk.nl.

Nieuws van onze leden:

Voedselbossen - bosbouw van de toekomst
    Wie heeft niet gedroomd om door een bos te lopen en zo op je pad lekkere frambozen, appels, hazelnoten, tamme kastanjes te verzamelen. Deze droom komt uit in een voedselbos. In het kort is een voedselbos een milieuvriendelijk landbouw systeem met een hoge natuurwaarde. Dit betekent dat mensen hun voedsel kunnen halen uit dit ecosysteem en dat de natuur daarbij niet verstoord wordt, maar zelfs meeprofiteert! Voedselbos economie is dan te vergelijken met de permacultuurprincipes: wees goed voor de aarde, wees goed voor mensen en verdeel de overvloed..
    Anastasia Limavera liep voor haar de opleiding Milieukunde bij het Van Hall Larenstein instituut stage bij het voedselbos van Wouter van Eck in Groesbeek (http://www.foodforestry.nl/#!)  en schreef een aantal (gratis te downloaden) handleidingen hierover. [lees meer: http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?p=207 ]

Food Film Festival met de film 'Seeds of Time' van Carey Fowler
door Lambert Sijens van De Tuinen Van Weldadigheid http://detuinenvanweldadigheid.nl
    Tijdens het 5e Food Film Festival, dit keer in Wageningen met als thema 'zaad', werd de film “Seeds of Time” (http://www.seedsoftimemovie.com/) getoond, een indringende documentaire over  Carey Fowler, de initiatiefnemer van de wereldwijde zaadbank op Spitsbergen, in Noorwegen. De noodzaak van het bewaren van zoveel mogelijk genetische variatie in voedselgewassen stond voor hem centraal. Pijnlijk duidelijk wordt hoe slecht deze variatie eigenlijk beschermd is in vele landen. Aansluitend was er een debat met de directeur van het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), vertegenwoordigers van Monsanto, Plantum, de Bolster en een filosoof. [lees meer: http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?p=210 ]

Ommelander Markt Groningen
Wil je biodiversiteit in je eigen omgeven bevorderen? Lambert Sijens vind je, naast vele andere lokale standhouders, elke maand op de Ommelander Markt in Groningen met allerlei soorten aardappels, boontjes en andere bijzondere knollen en groenten. De Ommelander Markt is een markt met streekproducten en lokale gewassen. Je vindt er producten die door de standhouders zelf zijn geproduceerd, binnen een straal van 50 km rondom Groningen en met oog voor duurzaamheid. Ze kunnen je dus alles over hun producten vertellen! De markt is iedere 2e zaterdag v.d. maand van 10.00 - 16.00 uur op het Harmonieplein in Groningen. De eerstvolgende markt is zaterdag 14 november
http://ommelandermarkt.nl

Red onze bodem,

 verslag van de internationale bodemconferentie 'safe our soils'.
   
    Tegen de tijd dat je klaar bent om deze alinea te lezen heeft de industriële landbouw al 1300 vierkante meter grond vernietigd, door verzouting, erosie, verzuring, vergiftiging, uitspoeling en verdichting.We zijn het ons misschien niet bewust, maar we staan op de meeste plekken op aarde slechts 15 cmverwijderd van woestein, want dat is de dikte van de bouwvoor, de laag waar al het leven op onze planeet van afhankelijk is.
 
Rascha Wisse, lid van het noordelijk zadennetwerk en initiatiefneemster van De Groene Zon in Egmond, was op het internationale conferentie 'Safe our Soils', met Vandana Shiva uit India, wereld-woordvoerster voor de bescherming van zaden en biodiversiteit; André Leu, voorzitter van wereldkoepel van biologische boeren; Angaangaq Angakkorsuaq, een sjamaan uit Groenland die reist over de wereld om te waarschuwen voor het smeltende ijs van de polen. In haar artikel worden de bedreigingen en oplossingen voor onze kwetsbare bodems aangedragen.
Eosta 26-27 juni 2015, Rascha Wisse, www.groenezon.nl
[lees meer http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?p=213 ]

 

Het Recept:

Wilde pastinaak door Dorilea Fontville van kwekerij De Wederik, http://dewederik.nl
Dorilea Fontville, is plantenkweker en culinair componist. Ze organiseert driegangendiners met bijzondere groenten van het seizoen, wilde planten en bloemen. Daarnaast geeft ze smaakworkshops. 'Ik ben altijd op zoek naar nieuwe smaken en componeer hiermee gerechten. Daar ik het fijn vind om dit uit te dragen, organiseer ik smaakworkshops.' Voor het Noordelijk Zadennetwerk schreef ze deze bijzondere recepten met wilde pastinaak.
[lees meer http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?p=216 ]

 

Hulp gevraagd

We kunnen heel wat hulp gebruiken.
Het idee van het Noordelijk Zadennetwerk is natuurlijk ook om als netwerk elkaar aan te vullen.
Met de volgende zaken kunnen wij goed hulp gebruiken:
    *P.R. Het maken van foldermateriaal, Het bedenken van promotiestrategieen, Goede contacten met diverse media.
    * Social media. Het bij houden van nieuwtjes die interessant zijn voor het onderwerp vrije zaden, het reageren op social media en het verspreiden van berichten via social media.
    *Website. Hulp met het invoeren van een database van plantenrassen om de marktplaats compleet te krijgen. We gaan hier graag samen voor zitten zodat het niet te saai is.
    *Tekstschrijven. Het schrijven van interessante artikelen voor website, folder, nieuwsbrief en dergelijke.
    *Onderzoek naar oude noordelijke gewassen.
   
Meer weten, neem dan contact op via info@noordelijkzadennetwerk.nl
of bel met Ruben de Haan secretaris Noordelijk Zadennetwerk: 0681531417

Forward
Postadres:
Noordelijk Zadennetwerk
Bentismaheerd 210
9736EM Groningen
Tel. 0681531417
This newsletter is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (cc by-sa 4.0).

Our mailing address is:
noordelijk zadennetwerk
Bentismaheerd 210
Groningen, PR 9736 EM
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp