Copy
Biodiversiteit in gemeenten, ooievaars tellen en meer
Nieuwsbrief 2
9 januari 2015

Gemeente Bergen meeste waargenomen soorten in 2014

Waarneming.nl feliciteert gemeente Bergen (NH) met de meeste waargenomen soorten in 2014. In de meeste gemeenten werden rond de 400 soorten gemeld (zie het figuur hieronder), in Bergen (NH) zijn er in 2014 bijna 3600 soorten ingevoerd. In 2013 had Bergen ook al de hoogste positie in deze lijst.
 
 # Gemeente 2014 2013 trend # 2013
1 Bergen (NH) 3591 3638 - 1
2 Ede 3392 3154 + 4
3 Wageningen 3302 3277 + 2
4 Zwolle 3049 3201 -  
5 Aa en Hunze 2855 2077 + 20
6 Wassenaar 2758 2582 + 6
7 Venlo 2683 2120 + 19
8 Amsterdam 2653 2290 + 9
9 Apeldoorn 2646 2247 + 12
10 Westerveld 2642 2269 + 11
Kijkend naar het aantal ingevoerde soorten per gemeente in 2014 vallen een aantal zaken op. Allereerst is het waarnemerseffect goed zichtbaar (meer waarnemers van meer soortgroepen betekent meer soorten). Daarnaast speelt uiteraard de hoeveelheid soorten die voorkomen binnen een gemeente mee. Dit wordt onder andere bepaald door het oppervlak aan natuurgebied en verscheidenheid in vegetatiestructuur, bodem en hydrologie binnen de desbetreffende gemeente.

We kunnen ook kijken in hoeveel gemeenten in 2014 meer soorten zijn waargenomen dan in 2013. Dan is er goed nieuws, in 309 gemeenten zijn meer soorten waargenomen en in 105 minder dan in 2013. Dit kan worden verklaard door verschillende zaken:
1. de gemiddelde biodiversiteit neemt toe binnen deze gemeenten
2. het aantal waarnemers neemt toe
3. het aantal waarnemingen per waarnemer neemt toe
4. meer waarnemers die hun interesse verbreden naar andere soortgroepen.

Zeer waarschijnlijk zal het een combinatie van al deze factoren betreffen en zal per gemeente de ene factor zwaarder wegen dan de andere. Desalniettemin is dit natuurlijk een mooie ontwikkeling. Voor een lijst met alle Nederlandse gemeenten klik hier.

Waarneming.nl levert gegevens voor professionele analyse van biodiversiteit via NatuurBank Nederland en de NDFF door aan o.a. CBS en de bij de VOFF aangesloten partijen.

Wintertelling ooievaars

Op 11 en 12 januari 2015 organiseert STORK samen met Waarneming.nl een landelijke telling van de winterpopulatie Ooievaars in Nederland.

Meedoen is simpel: geef je ooievaarwaarneming(en) door via het speciale invoerscherm of via één van de mobiele apps.

Taggen

Om selecties op je eigen waarnemingen uit te voeren bestaan veel mogelijkheden. Maar soms wil je bepaalde waarnemingen markeren om ze later eenvoudig terug te kunnen vinden. Bijvoorbeeld waarnemingen van soorten die je later nog wilt determineren. Voor zulke situaties kun je gebruik maken van een tag. Een tag is een zelfgekozen label dat je aan waarnemingen kunt toekennen, zodat je ze later snel kunt selecteren en groeperen. Meer weten? In dit forum-onderdeel wordt de werking exact uitgelegd.

Halsbandparkieten

Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden en City Parrots zijn in samenwerking met Waarneming.nl en het Vogeltrekstation een project gestart met als doel de populatieomvang, levensduur, verspreiding en gedrag van halsbandparkieten beter te begrijpen.

In Zuid-Holland zijn daarom een aantal Halsbandparkieten voorzien van een halsschild om ze individueel te kunnen herkennen. Ziet u een Halsbandparkiet met een halsschild geef deze dan door via het projectscherm.

Otter in Dinkelland

De eerste waarneming van een Otter in de gemeente Dinkelland (OV) betrof helaas een verkeersslachtoffer. Deze werd doodgereden op de kruising van de rivier de Dinkel met de Ottershagenweg (Foto: © Carl Derks).

Excursietip

Bandijk Polder Hardenbroek (NB/ZH) en Oudeland van Strijen (ZH)
Bijzondere soorten: Cetti’s Zanger, Zeearend, Dwerggans en Ruigpootbuizerd.


Startpunt: Werkendam
In de Polder Hardenbroek (ten noorden van de Biesbosch) is een grote kans aanwezig dat je één of meerdere Zeearenden te zien krijgt. Het beste kun je hiervoor de bandijk ten noorden van deze polder volgen, de Zeearenden zitten dan vaak ten zuiden van de bandijk. Als je hier ’s ochtends begint, staat de zon nog enigszins gunstig. Naast Zeearenden is de kans ook groot dat je de Cetti’s Zangers te horen krijgt. Deze kleine bruine vogeltjes hebben een erg luide zang en kunnen soms zelfs vanuit een rijdende auto (met de ramen open) worden gehoord. Naast deze twee landelijke zeldzaamheden kunnen op deze route ook Nonnetje, Kleine Zwaan, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk en Kluut worden waargenomen. Vervolgens neem je de veerdienst over de Nieuwe Merwede en rijdt richting de Voorweg in ‘Strijen’. Rondom de Voorweg is het opletten geblazen. In ‘Oude land van Strijen’ zitten tussen de 10-20 Dwergganzen, deze zeldzame ganzensoort zit vaak tussen de Brandganzen. De soort lijkt veel op de Kolgans maar is te herkennen aan een gele ring om het oog. Hierdoor is een telescoop vaak noodzakelijk voor een goede determinatie. In deze  polder zit ook al geruime tijd een Ruigpootbuizerd. Deze soort is niet makkelijk te onderscheiden van de Buizerd (zie ook het forum). Naast deze twee zeldzaamheden zijn in deze polder ’s winters onder andere ook de Blauwe- en Bruine Kiekendief, Goudplevieren en Waterpiepers te zien. Om helemaal goed voorbereid op pad te gaan, raden wij je aan om vooraf eerst op Waarneming.nl te kijken waar de soorten precies zijn gemeld en wat er mogelijk nog meer in de regio is te zien.

Eigen gebieden

De uitleg in de vorige nieuwsbrief hoe je eigen gebieden aanmaakt voor bijvoorbeeld tuinlijsten is goed opgepikt. In 1 week tijd hebben 2000 gebruikers een eigen gebied toegevoegd. Nog even nalezen hoe het werkt? Zie het forum.
Facebook
Twitter
Forum
Email
Copyright © 2015 Waarneming.nl


Uitschrijven van deze nieuwsbrief
Aanpassen van uw gegevens