Copy
Open Monumentendag Utrecht
Zaterdag 12 september 2020

Open Monumentendag Utrecht – Nieuwsbrief nr. 17 (september 2020)

Beste monumentenliefhebber, 

Hierbij ontvangt u het zeventiende nummer van de Nieuwsbrief Open Monumentendag Utrecht. De Open Monumentendag Utrecht zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 12 september.

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuws en wetenswaardigheden rond de Open Monumentendag. De Nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar. De Nieuwsbrief is bedoeld voor alle deelnemers aan de Open Monumentendag, sponsors en fondsen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen en belangstellenden. Als u het niet op prijs stelt deze nieuwsbrief te ontvangen kunt u zich onderaan het bericht afmelden.

Inhoud van deze Nieuwsbrief: 

  • Bericht van de voorzitter
  • De singel is weer rond, uitgelicht monument Gasthuis Leeuwenbergh
  • Fietsen langs werelderfgoed, uitgelicht fort Lunet II
  • Castellum Hoge Woerd: een Romeins fort

Beste monumentenliefhebber,

Het is bijna zover: op zaterdag 12 september vindt de Open Monumentendag 2020 plaats. Meer dan veertig eigenaren stellen ook dit jaar hun monument open voor bezoek. Zeker in deze bijzondere tijd is dat een extra woord van dank waard.
 
Als vanouds zijn er diverse nevenactiviteiten, zoals de bekende wandelingen met gidsen, een fietsroute langs forten, een themalezing, etc. Bijzondere aandacht besteden we aan het feit dat het water terug is in de singel! Een speciale 'singelroute' leidt langs bijzondere monumenten die aan de singel liggen.
 
Vanzelfsprekend hebben wij ervoor gezorgd dat de Open Monumentendag veilig kan verlopen. Voor het bezoeken van de monumenten en het deelnemen aan activiteiten is in samenwerking met onze hoofdsponsor AM een reserveringssysteem opgezet. Op de website kunt u vinden hoe het reserveren in zijn werk gaat. De meeste monumenten werken met een tijdsslot. Wij vragen u daarnaast nadrukkelijk rekening te houden met de bekende afstandsregels.
 
Ik nodig u uit ook dit jaar te genieten van de Open Monumentendag en al het moois wat Utrecht op monumentaal vlak te bieden heeft. In deze nieuwsbrief leest u daar de laatste informatie over.
 
Harm Janssen, voorzitter Open Monumentendag Utrecht

De Singel is weer rond!

Begin september is de herstelde stadsbuitengracht weer rond. De Open Monumentendag heeft daarom een rondwandeling uitgezet langs de zes kilometer lange singel. Het verhaal van de singel, met het Zocherpark, de bolwerken en de vele monumenten die langs het water zijn verrezen, bestrijkt bijna 900 jaar. Tijdens Open Monumentendag zijn twaalf monumenten langs de singel te bezoeken, waaronder de Stadsschouwburg en de oude gevangenis aan het Wolvenplein.
Een bijzonder monument is het Gasthuis Leeuwenbergh, aan het Servaasbolwerk, dat onlangs geheel is gerenoveerd. Het pand heeft een bewogen geschiedenis; het werd in 1567 gebouwd als pesthuis, was daarna militair hospitaal, universiteitsgebouw, kerk en concertgebouw. Voor een bezoek aan een van de monumenten is reserveren noodzakelijk (via de website). Maar ook zonder een bezoek aan de monumenten is de wandeling de moeite waard!
 
Fietsen langs werelderfgoed!

Op Open Monumentendag is een fietsroute uitgezet van 25 km langs negen forten van de Stelling van Utrecht. Zes daarvan zijn te bezoeken! De Stelling van Utrecht bestaat uit een  dubbele rij forten die deel uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze 85 kilometer lange verdedigingslinie is aangelegd vanaf 1815, maar werd na de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik gesteld. Na jarenlange verwaarlozing zijn de meeste forten inmiddels gerestaureerd en geschikt gemaakt voor hergebruik. De verwachting is dat de  Nieuwe Hollandse Waterlinie zal worden aangewezen als UNESCO-werelderfgoed!
Het oudste 'werk' rond Utrecht is fort Lunet II uit 1819. Het maakt deel uit van vier halvemaanvormige werken (lunetten) die de oostflank van de stad moesten verdedigen. Lunet II is momenteel in gebruik bij de Monumentenwacht Utrecht. Bezoekers kunnen een wandeling maken over het fort en allerlei informatie krijgen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wie de fietstocht wil combineren met bezoek aan een fort, zal hiervoor wel moeten reserveren. Dit kan via de website.
 

Castellum Hoge Woerd: een Romeins fort

Van de 1e tot de 3e eeuw lag de grens van het Romeinse Rijk in onze streken. Die grens  - de 'limes' - werd gevormd door de rivier de Rijn. De grens werd bewaakt door twintig forten ('castella'), die bovendien met elkaar waren verbonden door een kunstig aangelegde weg.  Eén van die forten lag op een verhoogde plek in Leidsche Rijn: de Hoge Woerd. Hier zijn afgelopen jaren belangrijke opgravingen gedaan. Op de resten van het Romeinse fort is enkele jaren terug Castellum Hoge Woerd verrezen: een complex met een museum, een theater, een restaurant en een stadsboerderij. Het opgegraven Romeinse schip heeft er een markante plek gekregen. Een replica van een Romeinse wachttoren markeert de loop van de vroegere Romeinse weg. Voor de liefhebbers zijn extra rondleidingen in de open lucht over de minder bekende verhalen en vondsten van de Hoge Woerd (om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur). Voor een bezoek aan het Castellum en voor de rondleiding moet apart worden gereserveerd! Dit kan via de website.
 

Bezoek onze website!
Bezoek ons op Facebook!
Tweet over ons!
Nu ook op Instagram!
Deel de nieuwsbrief
Tweet erover
Stuur 'm door
Copyright © 2020 Open Monumentendag Utrecht, All rights reserved.


Wilt u deze berichten niet meer ontvangen?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp