Copy
Open Monumentendag Utrecht
Zaterdag 10 september 2022

Open Monumentendag Utrecht – Nieuwsbrief nr. 20 (mei 2022)

Beste monumentenliefhebber, 

Hierbij ontvangt u het twintigste nummer van de Nieuwsbrief Open Monumentendag Utrecht. De Open Monumentendag Utrecht zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 10 september.

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuws en wetenswaardigheden rond de Open Monumentendag. De Nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar. De Nieuwsbrief is bedoeld voor alle deelnemers aan de Open Monumentendag, sponsors en fondsen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen en belangstellenden. Als u het niet op prijs stelt deze nieuwsbrief te ontvangen kunt u zich onderaan het bericht afmelden.

Inhoud van deze Nieuwsbrief: 

  • Bericht van de voorzitter
  • Tijdreis: 900 jaar Utrechts Erfgoed 
  • Duurzaamheid en renovatie: Slachtstraat Filmtheater
  • Duurzaamheid en toekomst: de Utrechtse singel
Beste Monumentenliefhebber,

De zomer is in aantocht. We kunnen na twee Corona-jaren weer volop genieten van al het moois dat Utrecht te bieden heeft. Als organisatie van de Open Monumentendag zijn wij al volop bezig met de editie van dit jaar op 10 september.

Natuurlijk besteden we dit jaar tijdens de Open Monumentendag aandacht aan 900 jaar Utrecht. Zo maken we een reis door 900 jaar Utrechtse geschiedenis aan de hand van iconische monumenten die een rol hebben gespeeld in onze stad sinds 1122.

Ook besteden we dit jaar aandacht aan het thema duurzaamheid: monumenten die duurzaam zijn gerestaureerd of bijdragen aan een duurzame, leefbare stad krijgen bijzondere aandacht. Daaronder de eeuwenoude Singel, die met zijn Zocherplantsoen tegenwoordig een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van de binnenstad en omgeving.
Op Monumentendag vinden bovendien de nodige activiteiten rond de herstelde singel plaats en werken we samen met het Uitfeest. In dat kader programmeren we dit jaar muziek door jonge makers in 16 monumenten.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de invulling van het programma.
 
Harm Janssen
voorzitter Open Monumentendag Utrecht

Tijdreis: 900 jaar Utrechts Erfgoed
 
Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten. Dat gebeurde na een hoog oplopend conflict tussen bisschop Godebald en de toenmalige inwoners van Utrecht. Dit werd na tussenkomst van keizer Hendrik V beslecht in het voordeel van de inwoners, die hiermee een vorm van zelfbestuur kregen. De 900 jaar oude oorkonde wordt zorgvuldig bewaard in Het Utrechts Archief. Daarom viert de stad dit jaar haar 900-ste verjaardag.

Aan de hand van veertig iconische monumenten reizen we op Open Monumentendag door 900 jaar Utrechtse stadsgeschiedenis: vanaf de eerste jaren nadat het stadsrecht werd verleend, via de hoogtijdagen van de kerkelijke macht in de middeleeuwen tot de afbraak van de stadsmuur, de opkomst van de industrie en de spoorwegen en de meer moderne ontwikkelingen van de laatste decennia.

Uit de vroegste jaren van de stad dateren de zogenaamde stadskastelen aan de Oudegracht, zoals Drakenburg. Dit stadskasteel – de benaming voor een verdedigbaar, stenen woonhuis – dateert al uit de 12e eeuw. In de loop der tijd is het pand meermaals uitgebreid, aangepast en weer vernieuwd. De restanten van het oudste deel zijn zichtbaar in de kelder. Eén van de bewoners was Frederik van Drakenburg, schepen en schout van Utrecht in de 15e eeuw.

(Foto: D.C. Goosen, HUA)

Duurzaamheid en renovatie: Slachtstraat Filmtheater
 
Monumentenzorg is eigenlijk per definitie duurzaam: sommige monumenten gaan honderden jaren mee en blijven op die manier behouden voor volgende generaties. Tegelijk kan het een uitdaging zijn om een monumentaal pand op een duurzame manier te behouden, te beheren of te restaureren. Hoe deze uitdagingen in de praktijk worden aangepakt is tijdens Open Monumentendag bij voorbeeld te zien in het Slachtstraat Filmtheater, waar directeur van het Utrechts Monumentenfonds Suzan ter Brake een lezing zal geven over de duurzame renovatie van het monumentale pand.  
De gebouwen aan het Hoogt en de Slachtstraat waren tientallen jaren onderdeel van Filmtheater ’t Hoogt, maar deze organisatie vertrok omdat een deel van de panden getransformeerd zou worden tot woningen en het gebouw aan de Slachtstraat verkocht zou worden. Dit plan van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van de panden, ging echter niet door. Jos Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, kwam toen met het idee om in het complex een nieuwe bioscoop met drie zalen te openen.

Duurzaamheid en toekomst: de Utrechtse singel
 
Als er één monument is dat door zijn ontwikkeling en gebruik bijdraagt aan een duurzame toekomst is dat de Utrechtse singel. Als direct gevolg van de verleende stadsrechten in 1122 werd de singel aangelegd als verdedigingslinie rondom de stad. Nu is het een kilometerslang, groen stadspark. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, weten we maar al te goed. In de jaren 1960 dreigde de hele singel gedempt te worden om plaats te maken voor een rondweg. Uiteindelijk werd dit plan maar voor een klein deel gerealiseerd. Gelukkig is deze historische misser weer ongedaan gemaakt en sinds 2020 is het water van de singel weer rond.
Om dat te vieren programmeren we in samenwerking met het UIT-feest optredens van jonge makers in diverse monumenten langs de singel, o.a. in de Geertekerk, de Nicolaikerk, Gasthuis Leeuwenbergh en museum- en sterrenwacht Sonnenborgh.

Bezoek onze website!
Bezoek ons op Facebook!
Tweet over ons!
Nu ook op Instagram!
Deel de nieuwsbrief
Tweet erover
Stuur 'm door
Copyright © 2022 Open Monumentendag Utrecht, All rights reserved.


Wilt u deze berichten niet meer ontvangen?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp