Copy
Open Monumentendag Utrecht – Nieuwsbrief nr. 4

Beste Monumentenliefhebber,

Hierbij ontvangt u het vierde nummer van de Nieuwsbrief Open Monumentendag Utrecht.

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuws en wetenwaardigheden rond de Open Monumentendag. De Nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar.
De Nieuwsbrief is bedoeld voor alle deelnemers aan de Open Monumentendag, sponsors- en fondsen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen en belangstellenden. Wanneer u van de lijst verwijderd wilt worden kunt u zich onderaan het bericht afmelden.

Inhoud van deze Nieuwsbrief:
  • Van de voorzitter
  • Terugblik Open Monumentendag Utrecht 2015
  • Thema Open Monumentendag 2016
  • Landelijk bureau Open Monumentendag
Van de voorzitter

Beste liefhebbers van monumenten,
 
De meer dan geslaagde Open Monumentendag van 2015 ligt al weer ver achter ons. Rond het thema “Kunst & Ambacht” hebben vele bezoekers kunnen genieten van het moois dat Utrecht op dit vlak te bieden heeft. De dag, die begon met het luiden van de klokken van de Domtoren door wethouder Kees Geldof, bood een scala aan monumenten en activiteiten rond het thema, die dit jaar bezocht werden door meer dan 17.500 bezoekers!
 
Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de inspanning van zeer veel vrijwilligers. Van eigenaren van panden, die ook dit jaar weer hun deur hebben opengedaan, tot de bemensing van de informatiemarkt, de gidsen voor de rondwandelingen en vele anderen. Langs deze weg wil ik al die vrijwilligers hartelijk danken voor hun inspanningen! Het is de belangrijkste reden dat ook dit jaar de Open Monumentendag weer zo'n groot succes is geweest.
 
In deze nieuwsbrief kijken we nog heel even terug op de Open Monumentendag van afgelopen jaar en blikken we alvast vooruit op het thema voor het komend jaar. Ik wens u allen, namens de Open Monumentendag Utrecht, heel goede feestdagen en een voorspoedig 2016.
 
Harm Janssen
Voorzitter
Terugblik: Open Monumentendag 2015
'Kunst & Ambacht'!


De Open Monumentendag 2015 was een groot succes! Maar liefst 17.500 bezoekers kwamen dit jaar af op het aansprekende thema van dit jaar: 'Kunst en Ambacht'. De deelnemende ambachtslieden konden rekenen op een grote toeloop en in het restauratieatelier van Museum Speelklok was het enorm druk.

De ‘klassiekers’, zoals Paushuize en de Fundatie van Renswoude, deden het dit jaar ook weer erg goed. Grote klapper was het postkantoor aan het Neude, dat speciaal voor deze dag weer even haar deuren opende. Meer dan 1000 bezoekers kwamen een kijkje nemen. Tevens hadden zij de gelegenheid mee te lopen met een Juniorgids. Tweeëntwintig kinderen van de Kathedrale Koorschool verzorgden gedurende de dag twaalf rondleidingen, die zonder uitzondering bomvol zaten en enthousiast werden ontvangen. Ook in de Kathedrale Koorschool was het Juniorgidsenproject een groot succes.

Op het Domplein was het de hele dag gezellig druk. De themawandelingen, die startten bij de informatietent, zaten stuk voor stuk vol. Ook op het plein zelf was van alles te beleven.
De lezingen werden eveneens goed bezocht. Zo vertelde Rob Hufen over het leven en werk van edelsmid Brom, en kon men in het sfeervolle ontvangstgebouw van de Domtoren luisteren naar René de Kam, die verhaalde over de vele restauraties die de Domtoren in zijn leven onderging. Bettina van Santen vertelde in het Oude Postkantoor over architectuur, kunst en ambacht. Het was kortom een prachtige Open Monumentendag in Utrecht!
Open Monumentendag 2016: Iconen en symbolen

Het thema van de Open Monumentendag 2016 is Iconen & Symbolen. Daarmee verwijzen we naar beelden en tekens met een bijzondere betekenis. In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. De monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het landschap of in de stad. Kerktorens, molens, stadhuizen en kastelen staan stuk voor stuk symbool voor onze cultuur, en zijn nauw verbonden met onze identiteit.  
 
Het thema Iconen & Symbolen leent zich goed voor een terugblik op de afgelopen 30 jaar Open Monumentendag Utrecht. Wat waren de meest populaire monumenten en welke kwamen keer op keer in de routes voor? Waar kwamen de meeste bezoekers op af? Welke monumenten zien we als iconen van Utrecht? Daarnaast gaan we ook op zoek naar tekens aan gevels en interieurs. Hierbij zal uiteraard aandacht worden besteed aan de achtergronden van deze symbolen. Een mysterieuze speurtocht à la Dan Brown zal op deze dag niet ontbreken!
Landelijk Bureau Open Monumentendag

De Open Monumentendag wordt georganiseerd door plaatselijke werkgroepen met eigen budgetten en veel vrijwilligers. Zij worden daarbij geadviseerd en publicitair ondersteund door het landelijk bureau Open Monumentendag. Afgelopen jaar waren er geluiden dat het voortbestaan van dit bureau in gevaar was. De ontwikkelingen voor volgend jaar zien er echter positief uit: het landelijk bureau zal ook in 2016 gewoon haar ondersteunende taken verrichten. 
Share
Tweet
Forward
Facebook
Twitter
Website
Email
Onze contactgegevens zijn:
Open Monumentendag Utrecht
Hooghiemstraplein 102
Utrecht, Utrecht 3514 AX
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp