Copy
View this email in your browser
Open Monumentendag Utrecht – Nieuwsbrief nr. 3 (augustus 2015)

Beste monumentenliefhebber,
 
Hierbij ontvangt u het derde nummer van de Nieuwsbrief Open Monumentendag Utrecht.
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuws en wetenswaardigheden rond de Open Monumentendag. De Nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar. De Nieuwsbrief is bedoeld voor alle deelnemers aan de Open Monumentendag, sponsors en fondsen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen en belangstellenden. Als u het niet op prijs stelt deze nieuwsbrief te ontvangen kunt u zich onderaan het bericht afmelden.

Inhoud van deze Nieuwsbrief:
  • Van de voorzitter
  • Thematische rondleidingen door studenten kunstgeschiedenis
  • Herbouw middenschip Domkerk
  • Lezing Bettina van Santen
  • Monumenten ook voor de jeugd!
Van de voorzitter

Het is bijna 12 september. De Open Monumentendag kom er aan. Alle voorbereidingen zijn inmiddels zo ongeveer afgerond en ik durf wel te zeggen dat we weer een mooi programma hebben. Dit jaar rond het thema Kunst & Ambacht. Openstelling van prachtige monumenten, wandelingen, lezingen, rondleidingen door junior gidsen en niet te vergeten het programma op Castellum Hoge Woerd. Het is er allemaal.
 
Heel leuk om te vermelden vind ik dat wethouder Monumenten Kees Geldof niet alleen op vrijdagavond officieel de Open Monumentendag zal openen, maar dat hij ook op zaterdagochtend om 10.00 uur, als start van de dag, de klokken van de Domtoren zal luiden. Het wordt, kortom, weer een mooie dag.
 
Ik hoop en verwacht dat velen van u de weg naar onze prachtige monumenten op 12 september weer zullen weten te vinden en wens u nu alvast veel plezier op Open Monumentendag 2015 in Utrecht.

Harm Janssen
Voorzitter

 
Thematische rondleidingen door studenten kunstgeschiedenis

Naast de bekende Gildewandelingen worden dit jaar drie thematische rondleidingen aangeboden door studenten kunstgeschiedenis en erfgoed. Bij deze rondleidingen bezoekt u panden met kunstig ambachtswerk en krijgt u uitleg over de gebruikte technieken. De thema's richten zich op de wanden - zoals schilderingen -, op gevels met bijzonder metselwerk en beelden, en het derde thema kijkt omhoog naar onder andere stucwerk en glas-in-lood. Deze themawandelingen met gids zijn gratis, maar u dient zich wel aan te melden bij de informatietent op het Domplein, waar de wandelingen ook starten:   

11.00 en 14.00 uur: 'Kijk eens naar boven!'
Met o.a. bezoek aan Janskershof 12 (stuckwerk en grisailles), Drift 21 (glas-in-loodplafond, stuckwerk) en Bibliotheek Oudegracht 168 (art deco glas-in-loodplafond).

12.00 en 15.00 uur: 'Aan de muur'
Behang, muurschilderingen en muurtapijten. Met bezoek aan o.m. Bartholomeusgasthuis (wandtapijt), Janskerk (goudleer) en Springweg 102 (nep-goudleer).

13.00 en 16.00 uur: 'Beelden en bakstenen aan de gevel'
Met o.m. ontvangstgebouw Domtoren, Winkel van Sinkel (gietijzeren beelden) en het Postkantoor (beelden). 

 
Impressie herbouw middenschip Dom
Herbouw middenschip Domkerk

De Stichting Voorbereiding Herbouw Domkerk manifesteert zich op de Open Monumentendag op het Domplein. Met onder meer een kleine bouwplaats wil zij aandacht vragen voor haar streven: herbouw van het middenschip van de Domkerk, op de oorspronkelijke ambachtelijke wijze!
Al zes jaar doet de stichting onderzoek naar de haalbaarheid van herbouw. Het idee is om dit middels 'slow finance' en 'slow building' te verwezenlijken. Coöperatief denken, collectief bewustzijn en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen in dit streven.
Om de bouw van het middenschip aanschouwelijk te maken laat de Stichting zien wat middeleeuws vakmanschap behelst. Verschillende handwerklieden zullen tonen dat oude middeleeuwse ambachten, zoals de steenhouwerij, nog niet verloren zijn gegaan.
Ook zal getoond worden welk onderzoek reeds is verricht naar de historie van de oorspronkelijke bouw. Vertegenwoordigers van de Stichting staan klaar om de ongetwijfeld vele vragen die op ze afgevuurd gaan worden te beantwoorden.

 
Programmatip: lezing Bettina van Santen 'Architectuur, kunst en ambacht'

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zien we architecten, kunstenaars en ambachtslieden weer steeds meer samenwerken en dit levert een keur aan rijk gedecoreerde gebouwen op. In Utrecht wordt het Bernulphusgilde beroemd vanwege de Willibrorduskerk. Maar we zien het terug bij veel meer gebouwen, zoals het Academiegebouw of het Postkantoor op de Neude. Want ook in de 20e eeuw gaat de samenwerking door, met weer andere materialen en accenten, met als resultaat ware 'Gesamtkunstwerken'. In het Postkantoor gaat Bettina van Santen, adviseur architectuurhistorie van de gemeente Utrecht, dieper in op dit onderwerp. Tijd en plaats: Meetingroom B, 12.00 en 15.00 uur. 

 
Monumenten ook voor de jeugd!

Voorafgaand aan de Open Monumentendag is er weer een Klassendag, dit jaar alweer voor de zesde keer. Op vrijdag 11 september gaan leerlingen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs op bezoek bij een monument dat ze zelf hebben uitgekozen. In Utrecht zullen 18 klassen met 450 leerlingen gaan kijken bij Paushuize, het Stadhuis, het St. Eloyen Gasthuis, de Fundatie van Renswoude, de Pieterskerk en Houtzaagmolen De Ster. Voor de Klassendag wordt speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Met dit landelijk initiatief wil de Stichting Open Monumentendag scholieren laten kennismaken met monumenten en de verhalen die zij vertellen. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Open Monumentendag Utrecht, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp