Copy
Open Monumentendag Utrecht – Nieuwsbrief nr. 1

Beste Monumentenliefhebber,

Hierbij ontvangt u het eerste nummer van de Nieuwsbrief Open Monumentendag Utrecht.

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuws en wetenwaardigheden rond de Open Monumentendag. De Nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar.
De Nieuwsbrief is bedoeld voor alle deelnemers aan de Open Monumentendag, sponsors- en fondsen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen en belangstellenden. Wanneer u van de lijst verwijderd wilt worden kunt u zich onderaan het bericht afmelden.

Inhoud van deze Nieuwsbrief:
  • Vooruitblik door Harm Janssen, voorzitter Open Monumentendag Utrecht
  • Het thema van 2015: het ambacht achter de kunst
  • Bijzondere openstelling:  het voormalig hoofdpostkantoor op de Neude
  • Uit het land: Monument van de maand 
Open Monumentendag Utrecht start met Nieuwsbrief
 
Beste lezer,

Inmiddels ligt de Open Monumentendag 2014 al weer een tijdje achter ons. Het thema 'Op Reis' en de mobiel-erfgoedmanifestatie rond de Maliebaan trokken vele bezoekers en het was wat ons betreft een zeer geslaagde dag. De mobiel-erfgoedmanifestatie was een heel nieuw onderdeel in het programma van Open Monumentendag;  rond de Maliebaan waren verschillende vormen van mobiel erfgoed te bewonderen, zoals historische auto’s, treinen, fietsen en zelfs een vliegtuig!
 
Ook nieuw sinds 2014 is onze website. Die hebben we in het afgelopen jaar grondig aangepakt. Waardoor de informatie nog overzichtelijker terug te vinden is. We kregen er al positieve reacties op. Niet in de laatste plaats omdat ook op smart phones en tablets de site nu goed te bekijken is. Dat was ook een van de doelen die we ons hadden gesteld: een website maken die overal goed te gebruiken is. Zeker ook tijdens de monumentendag zelf: zo heeft de bezoeker informatie over de monumenten, het programma en de wandelroutes altijd bij zich. Wij verwachten dan ook dat het gebruik van de mobiele site in de komende jaren verder toe zal nemen.
 
In het kader van de verdere digitalisering willen wij ook een aantal maal per jaar een digitale nieuwsbrief onder de belangstellenden voor monumenten en de Open Monumentendag gaan verspreiden. Met daarin informatie over zaken als het thema van het nieuwe jaar,  informatie over bijzondere monumenten of een vooruitblik op onderdelen in het programma.  Wij hopen op die manier uw belangstelling voor monumenten en voor de Open Monumentendag vast te kunnen houden en verder aan te wakkeren. En mocht u nog andere mensen kennen die onze nieuwsbrief zouden willen ontvangen, stuurt u dit eerste exemplaar dan gerust aan hen door. Zij kunnen zich er dan vervolgens eenvoudig via onze website voor aanmelden. Ik sluit af met de verwachting dat wij u ook in 2015 weer een heel mooi programma op Open Monumentendag aan kunnen bieden en hoop dat velen van u dan ook weer de weg naar al die prachtige monumenten in onze stad zullen weten te vinden.
 
Harm Janssen, voorzitter Open Monumentendag Utrecht
Tipje van de sluier: het ambacht achter de kunst
 
‘Kunst & Ambacht’ is het landelijke thema voor Open Monumentendag 2015. In Utrecht zal het accent komen te liggen op het ambacht áchter de kunst: hoe werd en wordt kunst gemaakt? Welke historische interieurs zijn er nog in Utrecht en hoe zijn die tot stand gekomen? Hoe zit dat stucwerk in elkaar? Waarom werd in de jaren 1920 en 1930 zo gretig gebruik gemaakt van kunstig baksteenwerk? Ter zake kundige gidsen zullen de bezoeker wijzen op de dingen waar we gemakkelijk overheen kijken én de verhalen vertellen die er achter zitten. 
 
Op Open Monumentendag zullen ook de huizen van Utrechtse schilders, architecten en ambachtslieden in de belangstelling staan. Denk aan gildehuizen, ateliers en binnenstedelijke fabriekjes, die een idee geven van de plekken waar al deze prachtige kunst tot stand kwam.
Daarnaast zullen diverse Utrechtse musea en galeries bij de Open Monumentendag worden betrokken. Deze zijn vaak gevestigd in bijzondere monumenten, maar hebben ook de meest prachtige kunst -en ambachtswerken in huis.
 
Themaroutes
Aan de hand van de volgende themaroutes kunnen de monumenten worden bezocht: 1.  Bijzondere interieurelementen, 2. Kunstenaars & ambachtslieden en 3. Musea & galeries. Een aantal monumenten zal extra worden uitgelicht, zoals het hoofdpostkantoor in Amsterdamse Schoolstijl, Paushuize met de indrukwekkende schilderingen in de balzaal, en het ‘Gesamtkunstwerk’ in rococostijl van De Fundatie van Renswoude. Het belooft een spannend programma te worden, waarbij niet alleen de geschiedenis van het monument aan de orde komt, maar vooral de manier waarop het tot stand kwam!
Bijzondere openstelling:  voormalige postkantoor op de Neude

Binnen het thema Kunst & Ambacht vormt een ‘Gesamtkunstwerk’ als het voormalige postkantoor op de Neude ongetwijfeld een van de hoogtepunten. Het prachtige door
J. Crouwel in Amsterdamse Schoolstijl ontworpen gebouw is een combinatie van ambachtelijke kunsten: niet alleen het ontwerp, maar ook de beelden en decoraties, de grote klok, het glas-in-loodwerk en de vele architectonische details zowel aan in- en exterieur laten de interactie zien tussen de vele kunstenaars die er aan gewerkt hebben. Wij zijn daarom blij nu al te kunnen aankondigen dat dit bijzondere Utrechtse monument op zaterdag 12 september voor bezoekers geopend zal zijn!
Open Monument van de Maand

Het ‘Monument van de Maand’ is een initiatief van de landelijke Stichting Open Monumentendag. Hiermee wil de stichting de publieke belangstelling voor monumenten vergroten en meer draagvlak creëren voor het behoud van monumenten. De gekozen monumenten zijn verspreid over de provincies en vormen de opmaat voor de Open Monumentendag in september met als thema Kunst& Ambacht.

Het Museum Jan Heestershuis in Schijndel (Noord Brabant) is uitgeroepen tot het Open Monument van de maand maart 2015. Op zondag 22 maart van 10.00 tot 17.00 uur is dit museum - het voormalige woon- en werkverblijf van kunstenaar Jan Heesters - gratis geopend voor publiek. Om 12.00, 14.00 en 15.30 uur wordt een rondleiding gegeven. Aanmelden voor de rondleiding is noodzakelijk: 073-5492276 of museum@schijndel.nl.

Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam is Monument van de maand april. Op zaterdag 18 en zondag 19 april is het museum gratis te bezoeken. 
Share
Tweet
Forward
Facebook
Twitter
Website
Email
Onze contactgegevens zijn:
Open Monumentendag Utrecht
Hooghiemstraplein 102
Utrecht, Utrecht 3514 AX
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp