Bekijk deze mail in uw browser

Vorming van docenten
Door Marja van de Lagemaat (markmeester I&K)


Ichthus College, een gure dag in januari, docentenwerkplek, 7e uur, vijf collega’s zitten hard te werken achter de computer. Een van hen is half ziek. “Hoe kan je zo werken”, vraagt een andere collega bezorgd. “O, ik praat heel zachtjes en laat leerlingen uit de Bijbel lezen”. En dan ontspint zich een gesprek. Over dagopeningen: één van de collega’s had drie keer achter elkaar een dagopening en vroeg voor het tweede en derde uur aan leerlingen om iets op te zoeken dat hen raakte (een Bijbeltekst, een stukje muziek, een stukje tekst). Over je stemgebruik: zacht spreken heeft veel invloed op de sfeer in de les. Over de “powerplace”: in zijn lezing vorig jaar op De Driestar sprak David Smith over de “powerplace”, de plaats waar je gaat staan als je je gezag wilt neerzetten. Hij stelde de vraag: sta jij daar ook als je Bijbel leest? En wat straal je dan uit? 
Zomaar een gesprekje over zaken die je als docent raken. Mooi om te delen. Vorming.

Het boek van ...
Door Nico van Egdom (Ichthus College)

Een jaar of 5 geleden gingen we met een klein groepje collega’s nadenken over een vorm van toerusting en vorming van de Havo 5 leerlingen . De vorming moest betrekking hebben op de overgang van onze school naar de vervolgopleiding. Het gaat dan met name om de vragen wat geloof jij, waar vanuit handel je, wat drijft je. We wilden dat doen in een vorm van een soort Socratisch gesprek met een groep leerlingen met een maximale grootte van 14 à 15. Echter we zaten met de vragen: welk vetrekpunt kiezen we en wat is het leidende thema? In die periode las ik het boek van Alister McGrath:  “Een open geheim”. Lees verder

VMBO-2 in gesprek met 70-plusser
Door Marja van 't Hoff (GSR)


Na vele weken van voorbereiding door de leerlingen van
VMBO-2, was het dinsdag 12 mei zover: de overhandiging van het levensboek. De leerlingen van VMBO-2 moesten allereerst iemand vinden van minimaal 70 jaar die geïnterviewd kon en wilde worden. Dat mocht een opa, oma, tante, oom, iemand uit de kerkelijke gemeente of gewoon de buurman of buurvrouw zijn. VMBO-2 heeft tijdens een les Nederlands geleerd hoe je iemand op een goede manier vragen kunt stellen, daarna hebben ze tijdens projecturen een lange lijst met (open) vragen gemaakt.  Lees verder

Miniproject Franstalige landen

Door Marieke Cirkel (Ichthus College)

Tijdens de lessen van het vak Frans hebben we volop
de gelegenheid om met leerlingen te praten over hoe christenen in een ander land hun geloof beleven. Zo hebben we in VWO-4 een miniproject gehouden waarin de leerlingen kennis hebben gemaakt met Franstalige landen over de hele wereld. Leerlingen zijn begonnen met het maken van een ansichtkaart uit een door hen gekozen Franstalig land (was tevens een ontwerp-
wedstrijd van het landelijke comité voor de dag van de
Franse taal). 

Lees verder

Herinnering Profielwerkstuk- wedstrijd

Ben jij PWS begeleider? Dan kan je jouw leerling laten weten dat er geld te verdienen is met zijn/haar PWS! Wanneer in het werkstuk ook aandacht is besteed aan aspecten vanuit het christelijk geloof, dan kun jouw leerling meedoen aan de landelijke GRIP PWS Contest.
Inzendingen dienen uiterlijk 1 april bij de jury te zijn. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief!

Nieuwe lessenserie 500 jaar reformatie online

Onlangs is een website gelanceerd met nieuw lesmateriaal over 500 jaar reformatie voor een breed christelijke doelgroep in scholen en kerken. Het lesmateriaal is gratis te downloaden van de website www.reformatieactueel.nl

Op de website kun je allerlei materiaal over Martin Luther en de reformatie vinden dat te gebruiken is in de klas. Er is materiaal voor jongeren vanaf 10 jaar en voor volwassenen. Het bestaat uit printbare lessen, handleidingen voor docenten, clubleiders en catecheten en veel extra’s, zoals filmpjes, leesteksten, Powerpointpresentaties etc. 

Lees verder

Nieuwe website over de Reformatie

Inmiddels is er vanuit de CVHO ook een website met lesmateriaal rond de herdenking van de Reformatie gelanceerd. Thema’s op deze site zijn: centra van veelvormige christelijke cultuur, centra van missie, zending en oecumene, centra van religieuze conflicten en centra van reformatoren en contrareformatoren. Op deze site zijn verdiepingsartikelen te vinden en heel veel beeldmateriaal. Docenten worden uitgenodigd hun eigen lesmateriaal op de site te plaatsen: www.reformatieenonderwijsnu.nl

Uit de lespraktijk


In dit overzicht een heel aantal filmpjes rond het thema geloof, techniek en wetenschap. De ontwikkeling rond humanoïde robots gaat steeds verder en daarmee komen er ook allerlei vragen op ons af. Gaan in de toekomst humanoïde robots mensen vervangen die werken in de verzorging, in winkels en in de beveiliging? Welke gevolgen hebben de toenemende betekenis en invloed van robots en kunstmatige intelligentie op ons? Zie ook de studiedag van 24 januari in de agenda.

Thema “Humanoïde robots”
Filmpje over "Robots zijn dieren" 
Filmpje over de zorgrobot
Filmpje over Big data, het einde van de wetenschap?
Achtergronden: humanoïde robots, hoeveel autonomie moeten wij hen geven?
Prof. Chris Verhoeven over zwermrobots
Meer informatie over Chris Verhoeven
 
Discussie
Docenten kunnen met leerlingen over dit onderwerp in gesprek gaan en leerlingen helpen erover na te denken en een mening te vormen. In deze discussie kunnen docenten bijvoorbeeld vragen:
-          Wat vind je ervan dat robots ‘nieuwe dieren’ genoemd worden?
-          Waaraan merk jij dat de invloed van technologie en kunstmatige intelligentie toeneemt?
-          Kun jij vandaag de dag nog zonder smartphone?
-          Welke invloed hebben deze technologische ontwikkelingen op jou en jouw geloof?
-          Hoe ver mag technologie gaan? Waar liggen voor jou de grenzen?
-          Etc.   

 
Log in op de site en je kunt nog veel meer lessen/ideeën downloaden voor eigen gebruik in de klas.
Heb je suggesties voor deze rubriek? Stuur een mail aan marktmeester@ienknetwerk.nl

 


Agenda


Januari 2017
ND-ForumCafé Geloof en techniek
Dinsdag 24 januari organiseren het Nederlands Dagblad en ForumC in Delft het derde ND-ForumCafé. Het thema van deze avond is de verbinding van geloof, techniek en wetenschap. Met een breed publiek wordt ingegaan op vragen als: Gaan in de toekomst humanoïde robots mensen vervangen die werken in de verzorging, in winkels en in de beveiliging? Welke gevolgen hebben de toenemende betekenis en invloed van robots en kunstmatige intelligentie op ons? Sprekers zijn docent zwermrobotica ir. dr. Chris Verhoeven van de TU Delft en dr. Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, natuurkundige en oud-directeur van de Technologiestichting STW. Meer informatie


Februari 2017
Symposium "Refo500: toen en nu"
Op dinsdagmiddag 14 februari 2017 zal er een speciaal scholierensymposium plaatsvinden: 'Refo500: toen en nu'. De middag is bedoeld voor VWO-leerlingen vanaf 16 jaar.
Tijdens deze activiteit wordt ingegaan op de invloed van 500 jaar Reformatie op onze vroegere en huidige maatschappij. Want wat begon als protest tegen de heersende katholieke kerk, leidde tot grote politieke, culturele en sociale veranderingen, die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn.
Voor aanmelding en meer informatie:
www.rug.nl/education/scholierenacademie/activiteiten/symposia/refo500
De organisatie is in handen van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.

Bijeenkomst Havo-vwo contactpersonen I&K
Op dinsdag 14 februari is er een bijeenkomst met de I&K contactpersonen Havo/vwo op het Ichthus College ijn Veenendaal. Naast uitwisseling van ervaringen zal op deze middag ook de nieuwe I&K-website gelanceerd worden.


Maart 2017
ACSI-conferentie voor schoolleiders in Budapest
Van 1 – 4 maart 2017 zal in Budapest in Hongarije de International Educational Leadership Conference worden gehouden. Deze conferentie is bestemd voor schoolleiders en is een unieke gelegenheid om te netwerken met schoolleiders van bijna 200 christelijke scholen in Europa. 
Aanmelding via de website: www.acsieurope.org


Congres over “De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en techniek”
Op 17 maart organiseert Oorsprong.info een congres over “De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en techniek” in het verenigingsgebouw “De Notenbalk” te Opheusden. Het congres zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid? Voor aanmelding en programma: zie www.oorsprong.info


Mei 2017
Wereldtentoonstelling Reformatie in Wittenberg
Op de Wereldtentoonstelling Reformatie, die van 20 mei tot 10 september 2017 wordt gehouden in Wittenberg, kunnen scholen hun lesmateriaal rond de Reformatie presenteren aan de hand van foto’s, video’s en ander materiaal. Op een digitale wereldkaart ontstaat daarmee een veelkleurig beeld van protestants-christelijk onderwijs wereldwijd. 
Meer informatie op www.schools500reformation.net


Eureca-conferentie in Oslo
Van 25-28 mei 2017 wordt in Oslo de jaarlijkse Eureca-conferentie gehouden. Op deze conferentie komen mensen uit het christelijk onderwijs uit heel Europa bij elkaar om ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Een mooie gelgenheid om collega's te ontmoeten in een internationale context! Het thema voor de komende conferentie is “Intercultural learning” en de hoofdspreker is David Smith. Meer informatie en inschrijving via de website www.eureca-online.org


Juni 2017
Jongerenconferentie in Wittenberg
Van 22-27 juni 2017 organiseert de Protestantse Kerk in Duitsland in de Luther-stad Wittenberg een internationaal jongerenkamp. De doelgroep is leerlingen van 15 jaar en ouder (klas 4 en 5) die het Engels en bij voorkeur ook het Duits goed beheersen. Leerlingen kunnen zich inschrijven samen met een school uit een ander land maar dit is niet noodzakelijk. 
Meer informatie en aanmelding: www.schools500reformation.net 


Alle data zijn D.V.

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat
marktmeester@ienknetwerk.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Kies afmelden

 
Secretariaat

Secretariaat I & K netwerk
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Secretariaat@ienknetwerk.nl


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Identiteit en Kwaliteit Netwerk · Vondellaan 4 · Veenendaal, Utrecht 3906 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp