Bekijk deze mail in uw browser

Een christelijke visie....?!
Door Marja van de Lagemaat (markmeester I&K)


Tijdens de afgelopen I&K studiedag waren twee sprekers uitgenodigd om vanuit de Bijbel na te denken over het vluchtelingenvraagstuk. Het liet zien hoe ingewikkeld het kan zijn om helder zicht te hebben op wat een christelijke visie is. Er spelen zoveel zaken mee rond het vluchtelingenvraagstuk. “Natuurlijk maken we ons zorgen. Maar dat komt nà het grote Bijbelse gebod van naastenliefde” hield Jos Wienen de aanwezigen voor.  En daarmee wees hij een weg. Daarnaast kunnen we in onze lessen een eerlijke discussie voeren, oog hebben voor historische argumenten,  vooroordelen ontmantelen en drogredenen zichtbaar maken.
In deze nieuwsbrief aandacht voor internationale contacten (docentenuitwisseling via SWAP en de Eureca conferentie), een wiskundeles voor het vmbo over verspilling, argumenteren in de bovenbouw Havo aan de hand van de muur van Trump en een nieuw verschenen lessenserie over het vluchtelingenvraagstuk. Neem en lees!

Netwerk Identiteit en Kwaliteit op facebook!

Het I&K-netwerk is sinds kort ook te volgen op facebook. Like ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, interessante artikelen en ideeën voor de les en deel zelf ook jouw les idee op facebook! 

Het boek van - Anneloes van Beesten
(Forum-C)

Volgens de schrijvers van het boek ‘Economie draait niet om geld’ lossen we de economische crisis niet op met financiële maatregelen. Want zo stellen de schrijvers: economie gaat het ten diepste om relaties. Mensen kunnen meer risico’s nemen als er meer vertrouwen is. Dat vereist een investering in onderliggende relaties, maar levert uiteindelijk economische winst op. Aan de hand van het filmpje van Dirk Bezemer (zie “Uit de lespraktijk” ) kunnen de volgende stellingen besproken worden in de les economie:  

1.       Geld is geen middel, maar een doel
2.       Met financiële maatregelen lossen we de economische crisis niet op.
3.       Voor economische groei moet de overheid meer investeren in relaties en vertrouwen
4.       Christenen zouden voorop moeten lopen als het gaat om uitleven van ‘het goede leven’ (economie op basis van relaties en vertrouwen)
 
Voor docenten is het boek ‘Economie draait niet om geld’ zelf wellicht interessant (€11,50 via uitgever of in boekhandel).

Met vmbo-ers nadenken over verspilling tijdens de wiskundeles
Door Annemarie Santifort en Nico van Houwelingen (Ichthus College)

In de wiskundeles heeft vmbo-4 een praktische opdracht gemaakt over voedselverspilling. Leerlingen hebben uitgezocht hoeveel voedsel ze met elkaar weggooien en hebben daar diagrammen van gemaakt. Ook hebben ze opdrachten gemaakt over verpakkingen en hebben ze ontdekt bij welke verpakking er het minste afval overblijft. Door eenvoudiger te leven en minder te kopen verminderen we de afvalberg en zorgen we beter voor deze aarde. Lees hier de hele opdracht.
Twee reacties van leerlingen nadat ze de opdracht hadden gemaakt:
“Ik heb geleerd dat wij redelijk veel voedsel en grondstoffen weggooien en dat we daar ook verandering in kunnen aanbrengen. Ik vind dat voedsel niet in plastic verpakt moet worden wanneer dat mogelijk is. Ik kan zelf minder verbruiken. Ik denk dat ik nu bewuster met energie omga”. “Het milieu wordt over de hele wereld slechter en we doen er niet veel aan om dat te verbeteren want mensen blijven gewoon plastic weggooien terwijl dat niet zou hoeven. Ook heb ik geleerd dat iemand even de moeite moet doen om iets in de prullenbak te gooien. Dat scheelt zwerfafval”.

Internationale inspiratie door docentenuitwisseling!
Door Bram Verhoeff (Greijdanus College)


Heb jij altijd al eens een poosje les willen geven in het buitenland? Dan is dit je kans! Doe inspiratie op voor je vak en zie hoe christelijke scholen elders in de wereld hun identiteit vorm geven! Op het World Wide Web is een nieuwe site verschenen: www.teacherswap.net Deze site richt zich op docentenruil, in het Engels ‘teacherswap’. Een docent ruilt voor een van tevoren afgesproken tijdsduur zijn/haar baan met een andere docent, die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of Zuid-Afrika woont. Lees verder

Bach en het moderne levensgevoel
Door Herman Slurink (Pieter Zandt)

Leerlingen in de bovenbouw ervaren soms een conflict tussen modern mens zijn en christen zijn. Een Bachcantate samen beluisteren met leerlingen kan een mooie opstap zijn om hier met elkaar over in gesprek te gaan. De Bachcantate Ich habe genung (BWV 82) op de site allofbach.com die volledig door de bas Thomas Bauer wordt gezongen is hiervoor zeer geschikt. Lees verder

Argumenteren rond het thema Trump en zijn muur

Door Gerrit Oomen (Ichthus College)

Leerlingen in de bovenbouw van de havo vinden een opdracht of toetsvraag waarin zij beargumenteerd moeten redeneren heel lastig. Vaak hebben ze wel een mening, maar kunnen zij die niet goed schriftelijk verwoorden. De muur van Trump is een onderwerp waar heel verschillend over gedacht wordt. Het kracht van het standpunt is afhankelijk van de argumenten die worden gebruikt.
Allereerst wordt de omstandigheden van de muur ingeleid: (illegale) immigratie met gewenste en ongewenste consequenties.
Bij het argumenteren is het van belang om te werken met en te denken vanuit verschillende categorieën: politieke, sociaal-economische, ethische en historische.
Bij de uitwerking is de keuze vanuit welke categorieën je argumenteert medebepalend voor je standpunt.
De slotopdracht kan uit meerdere varianten bestaan: kies er zelf twee, of kies in ieder geval een ethisch argument en een ander. Let daarbij vooral op het correct formuleren van de antwoorden.

Nieuwe impuls door bezoek aan Eureca-conferentie! 

Door Andries Fase (Wartburg College)

Samen met mijn vrouw Gezien (ook docent) bezocht ik in mei 2016 de Eureca-conferentie in Lissabon. Dit was voor ons beiden een zeer inspirerende ervaring! Samen met christendocenten uit de hele wereld luisterden we naar lezingen en deelden we ervaringen rond onze lessen. De hoofdspreker van deze conferentie was Graham Coyle die met ons nadacht over de aanwezigheid van Gods Geest in het klaslokaal. Hoe kan Zijn aanwezigheid ons onderwijs veranderen? Lees verder

Nieuw lesmateriaal over vluchtelingen


Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld, droogte en vervolging. Wij kunnen deze problemen niet oplossen, maar wel iets betekenen voor mensen die alles achter moesten laten. Micha Nederland en ZOA hebben de handleiding ‘Recht doen aan vluchtelingen’ ontwikkeld om jongeren te betrekken bij vluchtelingen. De programma’s zijn geschreven voor jongeren van 14-16 jaar. In de handleiding vind je allerlei actieve werkvormen, van Bijbelstudies tot rollenspelen. De programma’s zijn geschikt voor jeugdgroepen en catechese maar ook prima te gebruiken in de les. Met veel filmpjes en lesmateriaal.
 

Film en lesmateriaal over de reformatie


Vanaf 19 januari 2017 is de spannende jeugdthriller Storm. Letters van Vuur in de Nederlandse bioscopen te zien. De film speelt zich af in de beginjaren van de Reformatie en vertelt het verhaal van drukkerszoon Storm en weesmeisje Marieke die vriendschap sluiten om Storms vader, betrapt bij het drukken van een verboden brief van Maarten Luther, in een race tegen de klok te redden van de brandstapel en te vechten voor ieders vrijheid. De trailer is hier te bekijken. Lees verder
 

Uit de lespraktijk


Doelgroep         Materiaal

Gd/ Gr/ La/ Fil   Interview met Thomas Bauer over Bach
Gd                      Nationale-protestantentest: uitgangspunt voor gesprek over geloof en protestantisme
Gesch                Powerpoint: argumenteren rond het thema Trump
Economie          Dirk Bezemer over Economie en het goede leven
Wiskunde          Praktische opdracht Wiskunde over voedselverspilling
Duits                  Werkbladen in het Duits over 500 jaar Reformatie
Algemeen          Hoofdlijnen van de inaugurele rede van Bram de Muynck over "Bevindelijke pedagogiek"
Algemeen          Inspirerende video. Hoe jouw woorden als docent er toe doen.

 
 


Agenda


Februari 2017
Symposium "Refo500: toen en nu"
Op dinsdagmiddag 14 februari 2017 zal er een speciaal scholierensymposium plaatsvinden: 'Refo500: toen en nu'. De middag is bedoeld voor VWO-leerlingen vanaf 16 jaar.
Tijdens deze activiteit wordt ingegaan op de invloed van 500 jaar Reformatie op onze vroegere en huidige maatschappij. Want wat begon als protest tegen de heersende katholieke kerk, leidde tot grote politieke, culturele en sociale veranderingen, die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn.
Voor aanmelding en meer informatie:
www.rug.nl/education/scholierenacademie/activiteiten/symposia/refo500
De organisatie is in handen van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.


Mei 2017
Wereldtentoonstelling Reformatie in Wittenberg
Op de Wereldtentoonstelling Reformatie, die van 20 mei tot 10 september 2017 wordt gehouden in Wittenberg, kunnen scholen hun lesmateriaal rond de Reformatie presenteren aan de hand van foto’s, video’s en ander materiaal. Op een digitale wereldkaart ontstaat daarmee een veelkleurig beeld van protestants-christelijk onderwijs wereldwijd. 
Meer informatie op www.schools500reformation.net


Juni 2017
Jongerenconferentie in Wittenberg
Van 22-27 juni 2017 organiseert de Protestantse Kerk in Duitsland in de Luther-stad Wittenberg een internationaal jongerenkamp. De doelgroep is leerlingen van 15 jaar en ouder (klas 4 en 5) die het Engels en bij voorkeur ook het Duits goed beheersen. Leerlingen kunnen zich inschrijven samen met een school uit een ander land maar dit is niet noodzakelijk. 
Meer informatie en aanmelding: www.schools500reformation.net 


Alle data zijn D.V.

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat
marktmeester@ienknetwerk.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Kies afmelden

 
Secretariaat

Secretariaat I & K netwerk
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Secretariaat@ienknetwerk.nl


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Identiteit en Kwaliteit Netwerk · Vondellaan 4 · Veenendaal, Utrecht 3906 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp