Bekijk deze mail in uw browser

Idealen
door Marja van de Lagemaat (markmeester I&K)


“Hebben jullie nog idealen?”  vroeg ik deze week aan mijn vwo-6 leerlingen. Het bleef even stil. “Ja”, zei een meisje,” als we nu allemaal een dag in de week geen vlees eten, dan is de vermindering van de CO2-uitstoot te vergelijken met 430.000 minder auto’s op de weg”. Er volgde een heftige reactie. “Weet je wat dat betekent? Dat wij 1/7 minder inkomsten hebben! Nou, dan zijn we dus failliet”. En zo zaten we midden in een verkiezingsdebat. En de idealen en knelpunten die daarbij soms tegenover elkaar komen te staan. In deze nieuwsbrief meerdere voorbeelden van lessen waarin je met leerlingen idealen aan de orde kunt stellen. Een les over duurzaam wonen voor het vmbo. Een les over idealen in de politiek. Door zelf aan de slag te gaan met idealen lopen leerlingen ook op tegen knelpunten  en dilemma’s. De vraag naar het waarom van die idealen komt dan vanzelf aan de orde. 
 

I&K Netwerk
Voor heel veel lesmateriaal en inspiratie! 

Het boek van ... 

door Wouter van Grootheest  

Nog nooit is film in onze cultuur zo beschikbaar geweest, ook gratis voor de onderwijskundige beroepspraktijk: Netflix/Amazon, YouTube/Vimeo, de vele (commerciële) TV-zenders en websites (met bv documentaires en vele, vele recensies). Maar beschikbaarheid zegt natuurlijk weinig over de mogelijke bezinning rond film en vooral beantwoordt dit gegeven niet de vraag of film het onderwijs kan verrijken.
 
Onlangs verscheen Cinemasofie, van Bart Cusveller en Marc de Vries (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2017), beiden werkzaam in het hoger onderwijs. Het levert in kort bestek een bijdrage aan hoe christenen met de moderne cultuur en specifiek met film kunnen omgaan. Lees verder

"Duurzaam wonen" project op het vmbo
door Arie van Leeuwen (Calvijn College)


Met het project “Duurzaam wonen” voor vmbo-4  willen wij leerlingen bewust maken van het thema duurzaamheid in het licht van de scheppingsopdracht. Het is een grote, realistische opdracht die heel actueel is en waarbij we met elkaar moeten nadenken over het thema “klimaatverandering”. Voor het vak techniek gaan de leerlingen uitzoeken welke mogelijkheden en besparingen er zijn op het gebied van duurzaam wonen (zelfvoorzienend) ten opzichte van de traditionele bouw. Zo gaan ze aan de slag met het ontwerpen van een duurzame woning, ze zetten een adviesbureau op en een werkplaats, maar ook ontwerpen ze een folder over duurzaam wonen. Ze moeten vergaderen, agenda’s opstellen, plattegronden ontwerpen, 3D-tekeningen maken en nog veel meer. Aan het eind van het project zit ook een reflectieopdracht. Wat zijn je zwakke kanten en wat zijn je sterke kanten en hoe zou je het de volgende keer doen? Op deze manier leren de leerlingen een breed scala aan vaardigheden die ze later kunnen toepassen in het bedrijfsleven. Klik hier voor project duurzaam wonen.

Politiek in de les

door Rianne Slomp (Ichthus College)

Deze week zijn er weer verkiezingen. Hoe ga je bij het vak maatschappijleer het gesprek aan over christelijke politiek? Het vak maatschappijleer bestaat voor 90% uit politiek. Als het niet over staatsinrichting of politieke processen gaat, gaat het wel over politieke visies op maatschappelijke thema's. Ook zonder verkiezingen is er altijd aandacht voor politiek. Natuurlijk speelt de actualiteit ook een grote rol bij maatschappijleer en vanuit die invalshoek hebben we in de afgelopen tijd regelmatig stil gestaan bij de verkiezingen. Leerlingen geven bijvoorbeeld een presentatie over 'het nieuws van de week', waarbij ze aandacht hebben voor een vraagstuk en daarbij ook verschillende media met elkaar vergelijken. Lees verder

Studiedagen en vorming

Elke school houdt regelmatig studie- of bezinningsdagen. Nu de plannen voor Onderwijs 2032 liggen hebben deze studiedagen vaak het thema “Vorming”. 

Zo is er op het Calvijn College een studiedag geweest rond het thema “De doopbelofte en Burgerschapsvorming”.  Op het Calvijn College zijn docenten op een creatieve manier aan de gang geweest met het thema. Ze maakten een twitterbericht over artikel  23 en verwerkten de kern van de vormende opdracht in een picto of logo. (klik hier voor de opdrachten en hier voor de foto’s).

Op het Ichthus College stond “Persoonsvorming in de praktijk” centraal. Docenten keken met elkaar naar een videocompilatie van gesprekken met mensen uit onderwijs en politiek over vorming. Een interview met D66 gemeenteraadslid, de rector van een openbare school en Kees van der Staaij van de SGP. Klik hier hier voor het programma. 

Uit de lespraktijk

 
Doelgroep Materiaal
Alg Interview met Jan Kloosterman - kandidaat voor de klas
Alg Video compilatie Ichthus College over Vorming
Mij Les over christelijke politiek
ANW Lezing over geloof en wetenschap door Rob Bell (pastor of Mars Hill church)
Frans Dagelijkse nieuwsbrief in het Frans over de actualiteit in Nederland
Technologie Les over duurzaamheid


Lesidee voor de Moderne Vreemde Talen “Maak je eigen schoolvideo”!

Veel  I&K scholen zijn ook lid van het platform schools500reformation. Dit platform roept alle scholen die lid zijn van het platform op om een video te maken van hun school. Het mag een klassenopdracht zijn maar ook een simpele opname met de smartphone. Elke bijdrage is welkom! De video’s van alle scholen worden op een levensgroot infoscreen geplaatst. Drie voorbeelden van video's zijn te vinden op www.schools500reformation.net.
Inzendingen  voor 31 maart.


Inspireert bovenstaand materiaal je om een lesopdracht te maken? Deel het op onze website. Stuur een mail aan marktmeester@ienknetwerk.nl


Agenda


Maart 2017
Schoolvideo
Tot 31 maart kunnen video’s met een presentatie van je school opgestuurd worden naar schools500reformation. Present your school to the world

PWS-wedstrijd
Ben jij PWS begeleider? Dan kan je jouw leerling laten weten dat er geld te verdienen is met zijn/haar PWS! Wanneer in het werkstuk ook aandacht is besteed aan aspecten vanuit het christelijk geloof, dan kun jouw leerling meedoen aan de landelijke GRIP PWS Contest.
Inzendingen dienen uiterlijk 1 april bij de jury te zijn. Klik hier voor informatie.


April 2017
Tweedaagse voor Godsdienst docenten
Op 4 en 5 april organiseert GRIP (Gereformeerd Identiteits Platform) een tweedaagse voor Godsdienst docenten. Deze studiereis staat in het teken van de Reformatieherdenking en het thema is “Religie in Europa”. Docenten van de I&K-scholen zijn van harte uitgenodigd voor deze studiereis. Er wordt een bezoek gebracht aan Trier en Straatsburg. Klik hier voor meer informatie.


Studium Generale
Op 7 april start bij Driestar Educatief een nieuwe serie van drie bijeenkomsten over “God en het lijden”. Meer informatie over dit Studium Generale programma Studium Generale - God en het lijden


Studiedag Bèta – GRIP
De jaarlijkse studiedag Bèta van GRIP zal gehouden worden op 11 april van 15.30 – 20 uur in Amersfoort. Het thema is “Beta-vorming en Onderwijs 2032 vanuit christelijk perspectief”. Voor meer informatie en aanmelding: Studiedag Bèta - GRIP
 
Symposium over christelijk onderwijs in een seculier Nederland
Het Viaa Kenniscentrum organiseert op donderdag 13 april om 13.30 uur samen met het Archief- en Documentatiecentrum Kampen en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit een symposium over de betekenis van het christelijk onderwijs in een seculier Nederland. De locatie is Hogeschool Viaa, Grasdorpstraat 2, Zwolle. Klik hier voor het volledige program: Symposium over christelijk onderwijs


Mei 2017
Studiedag ETF over gebruik van films
Op 13 mei organiseert de ETF (ism met VU Amsterdam) een praktisch-theologische studiedag voor kerk, pastoraat en godsdienstonderwijs. Welke waarde kunnen films hebben bij het opbouwen van de religieuze identiteit en hoe kun je ze optimaal inzetten in de dagelijkse praktijk van kerk en school? Meer informatie en inschrijven: www.etf.edu/film


Wereldtentoonstelling Reformatie in Wittenberg
Op de Wereldtentoonstelling Reformatie, die van 20 mei tot 10 september 2017 wordt gehouden in Wittenberg, kunnen scholen hun lesmateriaal rond de Reformatie presenteren aan de hand van foto’s, video’s en ander materiaal. Op een digitale wereldkaart ontstaat daarmee een veelkleurig beeld van protestants-christelijk onderwijs wereldwijd. 
Meer informatie op www.schools500reformation.net


Juni 2017
Jongerenconferentie in Wittenberg
Van 22-27 juni 2017 organiseert de Protestantse Kerk in Duitsland in de Luther-stad Wittenberg een internationaal jongerenkamp. De doelgroep is leerlingen van 15 jaar en ouder (klas 4 en 5) die het Engels en bij voorkeur ook het Duits goed beheersen. Leerlingen kunnen zich inschrijven samen met een school uit een ander land maar dit is niet noodzakelijk. 
Meer informatie en aanmelding: www.schools500reformation.net 


Alle data zijn D.V.

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat
marktmeester@ienknetwerk.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Kies afmelden

 
Secretariaat

Secretariaat I & K netwerk
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Secretariaat@ienknetwerk.nl


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Identiteit en Kwaliteit Netwerk · Vondellaan 4 · Veenendaal, Utrecht 3906 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp