Bekijk deze mail in uw browser

Toetsstilte
Door Marja van de Lagemaat (marktmeester I&K)

De periode van toetsing is weer aangebroken. Voor veel docenten betekent dit dat er regelmatig gesurveilleerd moet worden. Voor de meeste van ons niet de meest favoriete bezigheid. Zeker niet als er allerlei beperkende regels zijn als “niet corrigeren, niet lezen, geen telefoons”.

Tijdens een lezing onlangs op De Driestar hoorde ik de term “carefull attention”. Een mooie activiteit voor zo’n toetsmoment. Aandachtig luisteren, kijken en voelen. Breng je de leerling die nu zo rustig aan zijn toets werkt eens voor de geest. Wat maakt hem enthousiast, wat houdt hem bezig, welke zorgen heeft hij? En wat betekent dat voor onze lessen? Diversiteit in het aanbod van onze activiteiten. En doorvertaald naar identiteit: diversiteit in onze benadering. De ene leerling zal meer geraakt worden door de intellectuele bezinning, de andere leerling raakt betrokken en gemotiveerd als hij praktisch bij het geloof betrokken wordt. Veel inspirerende surveillancemomenten gewenst!

I&K Netwerk
Voor heel veel lesmateriaal en inspiratie! 

Het boek van ...           

Door Ewald Mackay (Driestar-Educatief)

Een van de mooiste boeken over onderwijs die ik ooit gelezen heb is to serve
them all my days (1971) van R.F. Delderfield. Dit boek is in het Nederlands vertaald onder de titel Al de dagen van mijn leven. Er is ook een schitterende verfilming van gemaakt onder dezelfde Engelstalige titel. Ik ga graag op mijn zeepkist staan om dit boek aan te bevelen. Het is geen christelijk boek maar het bevat vele noties die getuigen van een diepmenselijk inzicht in waar het om draait op school en in die zin valt er veel licht Gods over dit boek.  Lees verder ...

                                               

Vmbo-ers in actie tegen slavernij
Door Arend Jan Poelarends (Gomarus College) 

 
Mooie visie hebben wij als school, Leren voor je leven. Op het vmbo willen we dit graag praktisch handen en voeten geven. Dit doen we ieder jaar door o.a. een goede doelen actie. Een stuk van je tijd apart zetten voor een ander. Bewust wording van wat er speelt in de wereld. 
Niet om cynisch te worden maar juist om op jouw plekje het verschil te maken. Dit jaar was IJM één van de doelen die werden aangedragen door collega’s. Strijden tegen slavernij, onder het motto: ‘Untill all are free”.
 
De meeste leerlingen - en collega’s - hadden nog nooit van deze organisatie gehoord. Lees verder.

 

Lesmateriaal "Je werk of je leven" over studiekeuze
Door de werkgroep "500 jaar Protestantisme" 

Onder het motto 'Je werk of je leven?' presenteert een werkgroep van de Protestantse Kerk in Nederland vandaag een lesbrief een film over studie- en beroepskeuze. Het materiaal is een hulpmiddel voor docenten om met leerlingen van (voor)examenklassen na te denken over hun toekomst. Dankzij subsidies is het gratis beschikbaar via www.jewerkofjeleven.nu

De lesbrief en film zijn beschikbaar voor twee niveaus: havo/vwo en vmbo-tl. Het materiaal bevat veel aanzetten voor een gesprek over vragen als Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zijn m’n drijfveren en idealen? Waar ga ik voor? Lees verder…

Reformatorische jongeren in verkiezingstijd

Door Hans Beverloo (Wartburg College)

In de aflopen weken is het onderwerp ‘verkiezingen’ tijdens de lessen maatschappijleer uitvoerig besproken. De meeste leerlingen vinden het onderwerp ‘politiek’ niet erg interessant. Als docent moet je dan je best doen om het grote en afstandelijke onderwerp dicht bij de beleveniswereld van de leerlingen te brengen. In verkiezingstijd is dat een stuk eenvoudiger. De media hadden namelijk elke dag wel iets te melden over dit onderwerp. Dat vormt een mooi aanknopingspunt voor een klassengesprek. Lees verder...

Zwarte soldaten

Door Johan van Driel (Ichthus College)

Elke docent geschiedenis bespreekt de Holocaust. Om te begrijpen hoe dit plaats kon vinden en om een koppeling te maken met het heden is het zinvol om met leerlingen te kijken naar een deel van de documentaire Zwarte Soldaten. In deze documentaire worden 6 Nederlandse SS-soldaten geïnterviewd over de vraag waarom zij hebben gevochten voor de Duitsers. Een van de geïnterviewden deed dit vanuit antisemitische motieven. Lees verder ...
 

Column 'Vragen stellen'


Door At Weerd (Ichthus College)
 
Klaas, Johan, Ronald en ik zitten geriefelijk op een bank en twee stoelen. We zijn in een soort boerderij-burcht in Eck en Wiel. In een grote kamer die deel uitmaakt van het christelijk studiecentrum “L’ Abri”. Al twintig jaar lang komen hier voor korte of langere tijd jonge mensen uit de hele wereld met als doel zich te oriënteren op de basisvragen van het bestaan. Wij, vier personen, zijn hier omdat we samen in de havo 5 klassen de thema’s ‘Goedheid, Waarheid, Verantwoordelijkheid en Schoonheid’ behandelen. Lees verder...

Uit de lespraktijk


Movieguide.org
Als we thuis zin hebben om een film te kijken, check ik eerst even de review op christelijke filmsite www.movieguide.org. Een site die wat mij betreft ook zeer geschikt is om snel een film te screenen voor gebruik in de klas. Lees verder…

Nieuw op de Website
Doelgroep Materiaal
Vmbo-4
Filosofie
Project vmbo-4 Organiseer een peutermiddag
TOVO_reflectieopdracht H5V6

Uit de lespraktijk
Doelgroep            Materiaal
Godsdienst          Les op het GSG over "hoe betrouwbaar is de Bijbel"
Godsdienst          Filmpje over de verspreiding van het christendom over de aarde
Godsdienst          Videoles van Selderhuis (AKZ+) De theologie van Luther
Filosofie               Videoles van Jeroen de Ridder (AKZ+) "Kunnen wij God kennen?"
Engels                 Analyse van Harry Potter als de religieuze tekst van de 21e eeuw


Tip voor de les:
Tijdens de bijzondere Kirchentag ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie op 25 mei 2017 gaat Obama in gesprek met Angela Merkel. Bij de Brandenburgse Poort spreken zij over democratie en het nemen van verantwoordelijkheid. Merkel en Obama zeggen beide dat hun politieke toewijding een uitdrukking is van hun christelijk geloof. Het is interessant om te horen wat die twee te zeggen hebben tegen ons christenen in Europa. Geschikt voor de lessen Duits, Godsdienst en Maatschappijleer. Wie maakt hier een lesopzet bij?


Inspireert bovenstaand materiaal je om een lesopdracht te maken? Deel het op onze website. Stuur een mail aan marktmeester@ienknetwerk.nl


Agenda                 


Mei 2017
Studiedag ETF over gebruik van films
Op 13 mei 2017 organiseert de ETF (ism met VU Amsterdam) een praktisch-theologische studiedag voor kerk, pastoraat en godsdienstonderwijs. Welke waarde kunnen films hebben bij het opbouwen van de religieuze identiteit en hoe kun je ze optimaal inzetten in de dagelijkse praktijk van kerk en school? Meer informatie en inschrijven: www.etf.edu/film


Leren en innoveren
Op 18 mei 2017 is er een open avond voor alle masters die via Driestar Hogeschool te volgen zijn. Voor docenten VO is de master Leren en Innoveren interessant. Klik hier voor meer informatie

Wereldtentoonstelling Reformatie in Wittenberg
Op de Wereldtentoonstelling Reformatie, die van 20 mei tot 10 september 2017 wordt gehouden in Wittenberg, kunnen scholen hun lesmateriaal rond de Reformatie presenteren aan de hand van foto’s, video’s en ander materiaal. Op een digitale wereldkaart ontstaat daarmee een veelkleurig beeld van protestants-christelijk onderwijs wereldwijd. 
Meer informatie op www.schools500reformation.net


Juni 2017

'Shalom in het onderwijs'
Op 8 juni 2017 is er op de CHE een studiemiddag met Nicholas Wolterstorff, één van de meest bekende christenfilosofen van dit moment. Thema van de bijeenkomst is “Shalom in het onderwijs”. Klik hier voor meer informatie en aanmelding


Jongerenconferentie in Wittenberg
Van 22-27 juni 2017 organiseert de Protestantse Kerk in Duitsland in de Luther-stad Wittenberg een internationaal jongerenkamp. De doelgroep is leerlingen van 15 jaar en ouder (klas 4 en 5) die het Engels en bij voorkeur ook het Duits goed beheersen. Leerlingen kunnen zich inschrijven samen met een school uit een ander land maar dit is niet noodzakelijk. 
Meer informatie en aanmelding: www.schools500reformation.net 


September  2017

Evolutietheorie gecombineerd met het orthodox-christelijk geloof
Op 22 september 2017 is er in De Schakel in Nijkerk een studiebijeenkomst over de vraag of de evolutie theorie te combineren is met orthodox-christelijk geloof. Prof Gijsbert van den Brink gaat veel verschillende deskundigen op dit gebied in gesprek. Klik hier voor meer informatie en aanmelding


Student Leadership Conference ACSI
De jaarlijkse Student Leadership Conference van de ACSI zal gehouden worden van 27–30 september 2017 in Budapest. Aanmelden hiervoor is mogelijk vanaf 1 mei en loopt via de scholen die lid zijn van ACSI. Klik hier voor meer informatieAlle data zijn D.V.

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat
marktmeester@ienknetwerk.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Kies afmelden

 
Secretariaat

Secretariaat I & K netwerk
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Secretariaat@ienknetwerk.nl


This email was sent to lag@ichthuscollege.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Identiteit en Kwaliteit Netwerk · Vondellaan 4 · Veenendaal, Utrecht 3906 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp