Bekijk deze mail in uw browser

De laatste les
door Marja van de Lagemaat

Het schooljaar is bijna afgelopen en dat betekent dat we in de komende weken “de laatste les van dit schooljaar” weer hopen te geven. De één heeft een creatieve invulling met een spel, een maaltijd of een filmfragment, voor de ander is het gewoon doorwerken tot het laatste moment. Wat we ook doen, de laatste les is een goed moment om met de leerlingen even terug te blikken op het schooljaar. In de column van Bert Mollema is te lezen waartoe een diepgaande bezinning op de eigen les kan leiden.

Zelf stel ik al jaren aan het einde van het jaar enkele vragen aan mijn leerlingen: “Wat denk je dat ik je wilde leren”?, “Waar heb je veel van geleerd?”, “Waar leerde je niet veel van?”. Elke leerling schrijft zijn persoonlijke reactie op een A4tje. Leerlingen geven eerlijke en goede feedback en hun reacties zijn een heel goed uitgangspunt voor bezinning op het programma voor het nieuwe schooljaar. Het biedt ook de gelegenheid om te vragen “Wat heb je gemerkt van de christelijke identiteit van de school in de les?”. Ook dat levert soms verrassende antwoorden op.

Allen een goede vakantie gewenst!


Het vmbo op expeditie
door Asje Palland  - Ichthus College Veenendaal

Op het Ichthus College in Veenendaal is ”Internationalisering” één van de speerpunten in het onderwijsprogramma. Maar…. hoe doe je dat in de 2e of 3e klassen VMBO? Is dat niet een “ver van mijn bed” item voor deze leerlingen?

De sectie aardrijkskunde heeft voor alle 2e klassen VMBO een programma ontwikkeld. Allereerst biedt de lesstof heel veel mogelijkheden om over internationale onderwerpen te praten. Hoofdstukken of paragrafen over wereldmachten, over Azië , over globalisering en over vakanties sluiten prachtig aan bij het thema ”Internationalisering”. Daarnaast is er het project Globaland, een project waarbij in spelvorm aandacht besteed wordt aan de grote problemen in de wereld. En vervolgens gaan de leerlingen nadenken over armoede en onrecht in de wereld. Samen met Woord en Daad worden lessen gegeven rond bewustwording en gaat er uiteindelijk een groep leerlingen op expeditie naar Ethiopië waar zij zelf iets meemaken van het leven daar. Klik hier voor het hele verhaal.


Het boek van – Nico van der Voet

In deze rubriek vertellen docenten welk boek hen geïnspireerd heeft in hun vakgebied. Nico van der Voet is aan het woord.

Welk boek spreekt jou aan in je vakgebied?
Het boek dat mij aanspreekt in mijn vakgebied (godsdienst/ ethiek) is het boek van Martha Nussbaum – De nieuwe religieuze intolerantie (Ambo 2013)

Welk inzicht uit dat boek gebruik je in je les?
Behalve dat Nussbaum een interessant, seculier, betoog voert over (in)tolerantie en de plek van godsdienstige minderheden in onze samenleving, biedt ze ook een handvat voor het gesprek over moeilijke thema’s. Ik denk dat we leerlingen daarmee kunnen helpen om breed te denken. Zij wil een kwestie op drie niveaus benaderen

  1. Het recht (wat zegt de wet?)

  2. De moraal (hoe hoort het?)

  3. De verbeelding (verplaatsten we ons in de ander?)

Die drie benaderingen moeten elkaar aanvullen maar kunnen ook botsen. Dat wordt dan een interessante discussie. Elke oneliner (van politici…) is zo krachtig en misleidend omdat die geen recht doet aan die drie niveaus. Lees verder


Transfer
door Bert Mollema - Guido de Brès Arnhem

Samen voortdurend reflecteren op waar we mee bezig zijn. Ik was het niet zo gewend, maar eenmaal hieraan begonnen kan ik ronduit zeggen dat ik iedere docent een omgeving wens waarin je je voortdurend aan elkaar spiegelt. Voor de noodzakelijke dagelijkse transfer om fris te blijven voor jezelf en je leerlingen.

Bijna twintig jaar geleden leerde ik op de lerarenopleiding de betekenis van het woord transfer. Tot die tijd betekende dat woord niet meer dan de overgang van een voetballer naar een andere voetbalclub. Tot mijn (toenmalige) docente vakdidactiek aan de lerarenopleiding mij duidelijk maakte dat transfer noodzakelijk is om tot begrip te komen. De overdracht van kennis op mijn leerlingen was een voorwaarde voor mijn leerlingen om tot goede resultaten te komen. En de verantwoordelijkheid? Die lag bij mij! Lees verder


Uit de lespraktijk

In deze rubriek staan weer verschillende links en lessuggesties.

Doelgroep

AK / Economie


Mijleer / Godsdienst


Filosofie

Godsdienst / Economie

Lesmateriaal

Project globaland waar leerlingen door middel van spel nadenken over de grote problemen in de wereld

"Een selfie met woorden, dat is geen mening" , over vrijheid van meningsuiting.

Filosofische graadmeter “Welke type filosoof ben jij?”

Beatrice de Graaf over onrecht en verlangen naar gerechtigheid

Log in op de site en je kunt nog veel meer lessen/ideeën downloaden voor eigen gebruik in de klas.

Heb je suggesties voor deze rubriek? Stuur een mail aan marktmeester@ienknetwerk.nl


Agenda

Themaweekend: Me, my selfie and I
Van D.V. 1-3 juli organiseert de stichting L'Abri in Eck en Wiel een themaweekend rond het zomerthema Het geloof: exotisch en wereldvreemd of bijzonder en wereldwijs?
Volgens het recente onderzoek God in Nederland 2016 is het christendom ‘een onbekende of exotische wereld geworden’. Laag scoren in populariteit wil niet zeggen dat er iets niet klopt. Maar is het een juiste aanklacht? In het zomerprogramma wordt dit gesprek aangegaan.

Meer informatie op www.labri.nl


Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat
marktmeester@ienknetwerk.nl


Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
kies afmelden

 
Secretariaat

Secretariaat I & K netwerk
Oude Kerkweg 100,
6717 JS Ede

Secretariaat@ienknetwerk.nl


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Identiteit en Kwaliteit Netwerk · Oude Kerkweg 100 · Ede, Gld 6717 JS · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp