Bekijk deze mail in uw browser

Vernieuwde website I&K!
door Marja van de Lagemaat (markmeester I&K)Het I&K netwerk heeft een nieuwe website! Op dinsdag 14 februari hebben we samen met de contactpersonen van de I&K-scholen de website gelanceerd. We hopen met deze site een nieuwe stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van lesmateriaal. Behalve aandacht voor vakken is er ook aandacht voor vakoverstijgende projecten, vormingsmodules als wetenschappelijke vorming (Wevo) en toerusting en vorming (Tovo) en speciaal aandacht voor het vmbo. Alle lesmateriaal is vrij toegankelijk en kan door docenten  vrij gebruikt en aangepast worden. Lees verder

Welkom aan Wartburg!

We zijn blij een nieuwe school te kunnen verwelkomen binnen het I&K-netwerk. Het Wartburg College is vanaf januari toegevoegd aan de groep van I&K-scholen en we hopen op een goede samenwerking. Hartelijk welkom in ons midden!

Samen werken met een school in het buitenland

Vind je het leuk om samen te werken met een vakcollega van een christelijke school in het buitenland? En om samen een project op te zetten voor leerlingen waarbij vorming een plaats heeft? Leerlingen ervaring te laten opdoen met digitale communicatie en samenwerking door middel van skype, email en dergelijke? Daarbij ondersteuning te ontvangen van de ACSI (Association of Christian Schools International)? Ga dan nu naar hun website en schrijf je in voor de module teachertraining. Een training van 4 weken waarbij je samen met een coach nadenkt over de vormgeving en uitvoering van een dergelijk project. En die uitmondt in een kant en klaar lesproject voor jullie beide klassen!  Klik hier voor meer informatie

Het thema "voeding" in de biologieles
door Dick Janse (Wartburg)Afgelopen jaren heb ik veel nagedacht over de verbinding tussen mijn vak Biologie en de christelijke identiteit. Ik vind dit best een lastige vraag. Op welke wijze ga ik mijn leerlingen voor bij de "gewone" lesonderwerpen? Wat zoek ik dan? Ik zoek concrete ideeën en uitwerkingen bij lesonderwerpen en concrete methodes. Laat ik het verduidelijken met een voorbeeld uit mijn vakgebied de biologie. Voeding is een thema dat zowel in onder- als bovenbouw behandeld wordt. Hoe help ik daar mijn leerlingen als het gaat om vragen rondom hun christelijke identiteit? Nectar is onze biologiemethode en paragraaf 7.1 van de onderbouw havo/vwo gaat over ‘eetgewoonten’. Geloof en eten hebben veel raakvlakken. Lees verder

Inspirerend bezoek aan de Verenigde Staten

door Marjolein Smink (De Passie)

Afgelopen januari was ik op het 30e jaarlijkse “Symposium on Worship”, georganiseerd door the Calvin Institute of Christian Worship, op Calvin College in Grand Rapids, USA. Van de inspirerende bijeenkomsten neem ik een aantal ideeën mee naar mijn lespraktijk als godsdienstdocent op De Passie. Visual praying : Op de Passie in Wierden bestaat op vrijdag de dagopening uit een tijd van gebed. Het is soms zoeken naar hoe je deze gebedstijd vormgeeft, zó dat iedereen actief betrokken is. ‘Visual praying’ is hiervoor een mooi alternatief. Op een PowerPoint wordt een foto uit de laatste nieuwsuitzending getoond: bijvoorbeeld een groep vluchtelingen. Vervolgens vraag je leerlingen te bidden voor vluchtelingen over de wereld, maar ook voor asielzoekers in je eigen woonplaats, of voor hen die zich niet veilig voelen op de plek waar ze verblijven. Hierbij worden ook wel uitgeschreven gebeden uitgedeeld, die je (deels) hardop gezamenlijk uitspreekt. 
Lees verder

Herinnering Profielwerkstuk-wedstrijd

door Huib van Leeuwen (manager GSR-academie)

GRIP organiseert een wedstrijd voor het beste PWS waarin ook aandacht wordt besteed aan de christelijke overtuiging. Deze wedstrijd staat open voor alle leerlingen (HAVO en VWO) van scholen die participeren in het I&K-netwerk. Informatie over hoe mee te dingen naar de prijs is te lezen in de bijlage.
 
Aan jullie het verzoek om deze informatie onder de aandacht te brengen bij de PWS begeleiders op jullie school. Deadline inzendingen bij secretariaat GRIP: 1 april 2017

Uit de lespraktijk

 
Doelgroep Materiaal
Alg God and science: website rond apologetiek met veel discussiethema's
Engels Brief van Coretta King, opnieuw actueel
Duits Filmpje over Luther - onderbouw
Bio Filmpje over Kosher voedsel, zie lesidee

Inspireert bovenstaand materiaal je om een lesopdracht te maken? Deel het op onze website. Stuur een mail aan marktmeester@ienknetwerk.nl


Agenda


Maart 2017
Verkiezingsdebat van de christelijke partijen in Ede
Op donderdag 9 maart wordt er in Ede een verkiezingsdebat gehouden door de christelijke partijen. CDA-leider Sybrand Buma, ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers en SGP-voorman Kees van der Staaij gaan met elkaar in debat over actuele kwesties die christelijke kiezers raken. Misschien iets om met een groepje leerlingen naar toe te gaan? 


Congres over “De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en techniek”
Op 18 maart organiseert Oorsprong.info een congres over “De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en techniek” in het verenigingsgebouw “De Notenbalk” te Opheusden. Het congres zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid? Voor aanmelding en programma: zie www.oorsprong.info


April 2017
Tweedaagse voor Godsdienst docenten
Op 4 en 5 april organiseert GRIP (Gereformeerd Identiteits Platform) een tweedaagse voor Godsdienst docenten. Deze studiereis staat in het teken van de Reformatieherdenking en het thema is “Religie in Europa”. Docenten van de I&K-scholen zijn van harte uitgenodigd voor deze studiereis. Er wordt een bezoek gebracht aan Trier en Straatsburg. Voor meer informatie: zie het programma. 

Vooraankondiging studiedag Bèta - GRIP
De jaarlijkse studiedag Bèta van GRIP (Gereformeerd Identiteits Platform) zal gehouden worden op 11 april van 16-20 uur, in Amersfoort of Utrecht (locatie wordt waarschijnlijk deze week of volgende week bekend). Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.Mei 2017
Wereldtentoonstelling Reformatie in Wittenberg
Op de Wereldtentoonstelling Reformatie, die van 20 mei tot 10 september 2017 wordt gehouden in Wittenberg, kunnen scholen hun lesmateriaal rond de Reformatie presenteren aan de hand van foto’s, video’s en ander materiaal. Op een digitale wereldkaart ontstaat daarmee een veelkleurig beeld van protestants-christelijk onderwijs wereldwijd. 
Meer informatie op www.schools500reformation.net


Juni 2017
Jongerenconferentie in Wittenberg
Van 22-27 juni 2017 organiseert de Protestantse Kerk in Duitsland in de Luther-stad Wittenberg een internationaal jongerenkamp. De doelgroep is leerlingen van 15 jaar en ouder (klas 4 en 5) die het Engels en bij voorkeur ook het Duits goed beheersen. Leerlingen kunnen zich inschrijven samen met een school uit een ander land maar dit is niet noodzakelijk. 
Meer informatie en aanmelding: www.schools500reformation.net 


Alle data zijn D.V.

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat
marktmeester@ienknetwerk.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Kies afmelden

 
Secretariaat

Secretariaat I & K netwerk
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Secretariaat@ienknetwerk.nl


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Identiteit en Kwaliteit Netwerk · Vondellaan 4 · Veenendaal, Utrecht 3906 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp