Copy
Is deze e-mail niet goed zichtbaar, klik dan hier

Nieuwsbrief 2016 | nr. 2

Voorwoord

Beste collega's,

Een lange hete zomer?

Het schooljaar zit er weer bijna op; leerlingen vertrekken en nieuwe leerlingen zijn in aantocht! Amsterdam heeft laat vakantie dus dat vraagt een lange adem van een ieder van ons. In deze nieuwsbrief weer veel informatie over ons HRM-beleid en wat we als werkgever in de aanbieding hebben het komende schooljaar.

De eerste Espritconferentie I & I & I ligt achter ons en alle betrokkenen waren hier enthousiast over. Onze dank gaat uit naar de workshopleiders en volgend jaar gaan we deze conferentie herhalen. We hopen dat er nog meer docenten zullen komen en er zal de volgende keer ook een aanbod zijn voor ons OOP. Het boekje "Grenzenloos Leren in Amsterdam", met onze leerlingen aan het woord over internationalisering, is tijdens deze conferentie door de wethouder Onderwijs met veel enthousiasme en mooie woorden voor Esprit in ontvangst genomen (het boekje is in pdf voor iedereen beschikbaar, zie de website).

Onderwijs en vitaliteit, dat verbinden we graag met onze deelname aan het van Dam tot Dam weekend, doe mee of kom kijken!

We wensen iedereen een mooie zomervakantie toe, in Amsterdam of in de rest van de wereld!

Hartelijke groet,

Percy Henry
Ruth Kervezee 

College van Bestuur

EngLish?

English summary available


What is happening at Esprit Scholen?
Read the items of this newsletter 

opleiden

Opleidingscarrousel 2016-2018


De carrousel richt zich in het schooljaar 2016-2017 (nog) meer op vreemdetalenontwikkeling, verbeteren van ICT-inzet in het onderwijs, onderwijskundige trainingen en cursussen gericht op leiderschap en duurzame inzetbaarheid. Deze maand wordt het trainingsaanbod besproken met de schoolleiders. In juli maken we het definitieve trainingsaanbod bekend. Lees meer 

evenementen

Geef je op voor Dam tot Dam weekend

Ren, wandel of fiets met ons mee tijdens het Dam tot Dam weekend op zaterdag 17 en zondag 18 september 2016, het grootste sportieve weekend van Nederland. Natuurlijk doen we ook dit jaar mee en verzorgt Marcanti College weer met veel plezier de organisatie. Naast de Dam tot Damloop is er dit jaar ook een wandel- en een fietstocht. Volop reden dus om mee te doen. Lees meer en geef je op 

even voorstellen

Directeur Montessorischool Landsmeer
Baile van der Plas

Ze zat er als kind zelf op school, begon er bijna 15 geleden als leerkracht en maakt al jaren deel uit van het managementteam. Baile van der Plas is sinds 1 mei de nieuwe directeur van Montessorischool Landsmeer. Ze stelt zich graag even aan jullie voor. Lees meer

conferentie

Terugblik 1conferentie en uitreiking boekje internationalisering


Internationalisering, Innovatie & Inspiratie was het thema van de geslaagde Espritconferentie op 11 mei 2016. Op deze dag voor en door docenten, deelden ze in workshops hun kennis en ervaring. Na afloop reikte Ruth Kervezee het eerste exemplaar van het Esprit-boekje ‘Grenzenloos leren in Amsterdam’ uit aan Simone Kukenheim. De wethouder van onderwijs dankte haar met inspirerende woorden over Esprit. Lees meer 

P&O

Inductieprogramma startende docenten binnen Esprit
 

Een kwart van de starters verlaat binnen 5 jaar het onderwijs. Een gemiste kans want ze zitten vaak vol ideeën. Esprit Scholen vindt goede begeleiding belangrijk voor de vernieuwing, kwaliteit en toekomst van het onderwijs. Een werkgroep ontwikkelt nu een inductieprogramma. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de schoolleiding en daarna binnen de VO-scholen besproken. Lees meer

p&O

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit bevorderen tussen scholen 


Esprit Scholen wil een vitale organisatie zijn met gemotiveerde, geïnformeerde en goed inzetbare medewerkers. Collega’s die zich blijven ontwikkelen en hun eigen toekomst regisseren. Esprit biedt nu het programma Loopbaanontwikkeling en mobiliteit, daarbij speelt arbeidsmobiliteit tussen de scholen een grote rol. Uitwisseling vergroot de kennis en ervaring van de medewerkers én de scholen zelf. Lees meer

GMR

Nieuws uit de GMR


In de GMR-vergadering van 29 maart werden de terreurdaden in Brussel nabesproken. De GMR is positief dat er meteen actie is ondernomen; er is een richtlijn uitgegaan hoe docenten in de klassen met de leerlingen gesprekken kunnen voeren. Verder heeft de GMR positief geadviseerd over de intentieverklaring om Spring High op te richten. En er waren nog meer ontwikkelingen … Lees meer 

P&O

Beoordeling medewerkers met entreerecht


Docenten die benoemd zijn op basis van het entreerecht en op 1 augustus 2016 niet voldoen aan de functie-eisen, worden teruggeplaatst in hun oude functieschaal met bijbehorende salaristrede. Op 31 juli 2015 verviel het entreerecht, waarbij een eerstegraads docent die op 1 augustus 2014 meer dan 50% structureel les gaf in de bovenbouw havo/vwo automatisch recht had op een LD-functie. Lees meer

p&O

Nieuwe cao VO en PO 2016-2017

De onderhandelingen voor de nieuwe cao’s 2016-2017 voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn inmiddels afgerond. Momenteel worden de onderhandelaarsakkoorden vertaald naar cao-teksten, deze worden waarschijnlijk in juni of juli 2016 gepubliceerd. Bekijk de belangrijkste wijzigingen / Most important changes 

 

Inhoudsopgave

020 585 48 11
E-mail ons