Copy
View this email in your browser


stadsdorpknsm


Na een gezellige BBQ bij Kanis en Meiland afgelopen zondag
ontvangt u hierbij de laatste nieuwsbrief voor de zomer.

 
 
er zijn meer foto’s van de BBQ te vinden op de website onder Actueel
We kijken terug op een mooi jaar waarin we wandelden op Marken, op het landgoed Groeneveld, in de Kennemerduinen en in Amsterdam Noord. We organiseerden 3 succesvolle Salons met een verhaal van Siep Brink over zijn leven op de Polaris, een muzieksalon door Jan van Bolhuis en een Salon over reizen door Peter en Petra van Egmond.
We bezochten de design beurs in Loods 6 en de tentoonstelling van Mark Rothko met een inleidende avond bij Anneke Oele.
Er wordt geschaakt op de eerste maandag van de maand (ook bij Kanis en Meiland) en een leesclub is in oprichting.
En dan spreken we nog niet van de maandelijkse buurtborrel bij Kanis en Meiland en de contacten die we onderhouden met onze collega stadsdorpers en met de zorgorganisaties in het Oostelijk havengebied.
 
We hebben het gevoel dat er langzaam zoiets als een echt stadsdorp aan het ontstaan is. Mensen die elkaar eerder niet kenden raken vaker in gesprek of groeten elkaar onderweg naar winkelcentrum Brazilië. Het vraag- en aanbod traject hebben we gelukkig nog niet vaak nodig, maar kijkt u vooral op de website hoe u het zou kunnen gebruiken.
 
Diegenen die nog geen wachtwoord hebben waarmee ze de vraag- en aanbod functie kunnen benaderen kunnen dat wachtwoord altijd opvragen bij: info@stadsdorpknsm.nl
 
Tot september houden we een Zomerstop. Dat betekent echter niet dat we helemaal stoppen:
De wandeling door Amsterdam Noord, die vorige keer door het slechte weer letterlijk in het water viel, doen we nog een keer over op zondag 19 juli a.s.
Hier is de informatie.

zondag 19 juli 

zondag 2 augustus
 
maandag 7 september
Wandeling over de Schellingwouderdijk naar de Oranjesluizen en terug
10:10 – 15:00 uur
 
Op zondag 19 juli maken we een relatief korte wandeling (10 kilometer), die begint bij het pontje op het Azartplein.  We nemen de pont van 10.10 naar de overkant en lopen dan door het Vliegenbos, langs de Nieuwendammerdijk, steeds langs het water naar de Oranjesluis. Onderweg moeten we 2 keer met een zelf te bedienen pontje water oversteken. 
Na de Oranjesluizen gaan we via de dijk op het Zeeburgereiland weer naar de KNSM laan.
Onderweg is er een cafe bij het Sluisje voor de broodnodige koffie en vlak bij de sluizen is de Landmarkt, waar we kunnen lunchen.
Bij de Landmarkt is er een mogelijkheid om op bus 37 te stappen. 

Voor meer informatie:
 
Ria Jaarsma
Buurtborrel 
16:30 - 19:00 uur
Kanis & Meiland

 
De zomerborrel gaat op 2 augustus gewoon door voor diegenen die lekker zijn thuis gebleven:

Leesclub in oprichting
 
In onze laatste nieuwsbrief peilden we de interesse in het starten van een leesclub.
Inmiddels hebben zich gegadigden gemeld en het ziet er dus naar uit dat we in september a.s. van start kunnen gaan.
Er kunnen nog enkele deelnemers bij dus meld je aan als je ook mee wil doen. Het maximale aantal deelnemers per groep is gesteld op 8.
 
De eerste bijeenkomst is gepland op maandag  7 september a.s. van 20:00 – 22:00 uur bij Anneke Oele, KNSM Laan 737, gebouw Pericles.
We bespreken dan de verdere aanpak en het voorstel is dat we uit een lijst van boeken een aantal te lezen boeken kiezen (steeds 1 boek per 6 weken).
Voor informatie, aanmelding en vragen:  Petra Stap
 
 
Daarvóór zien we elkaar hopelijk weer op 6 september bij Kanis en Meiland om te horen hoe de zomermaanden zijn doorgebracht.
 
We wensen u een heel prettige en zonnige tijd!
Per (stadsdorp)-evenement ontvangt u een week van te voren een aparte mail, maar noteer vooral alvast deze data en volg de website waar onder het kopje activiteiten en op de home page alle toekomstige activiteiten vermeld staan

Mail adres : info@stadsdorpknsm.nl
unsubscribe from this list    update subscription preferences