Copy
Si no pot veure aquest correu correctament faci clic aquí
Curs pràctic de consolidació comptable per a auditors
[Presencial o online]
FORMACIÓ HOMOLOGADA
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 12 hores
  9, 10 i 15 de setembre de 2021.
  de 9.30 a 13.30 h.
  12hores
  Col·legi d'Economistes de Catalunya (Plaça Gal·la Placídia 32, Barcelona) o bé Online (plataforma Zoom)
OBJECTIUS:
L'objectiu del curs és analitzar la normativa vigent aplicable a la consolidació a Espanya sota les NOFCAC i, també, la normativa que en l'actualitat s'aplica a l'auditoria de comptes anuals consolidats. Durant el curs es realitzarà un cas global de consolidació comptable i una anàlisi de la consolidació des del punt de vista de l'auditor

El curs combinarà la part més conceptual amb exercicis pràctics que ajudin a desenvolupar els diferents temes.
PROGRAMA:
1a PART: LA CONSOLIDACIO COMPTABLE
9 i 10 de setembre de 2021


1. Introducció i normativa (Real Decret 1159/2010 i posteriors modificacions).
2. Conceptes preliminars que intervenen a la consolidació. 
3. Etapes de la consolidació. 
4. El mètode d'integració global. 
5. Procediment de posada en equivalència (mètode de la participació). Valoració de els inversions en empreses associades.
6. El balanç i els comptes anuals de pèrdues i guanys consolidats. Estructures i principals aspectes a tenir en compte.

2a PART: LA CONSOLIDACIO COMPTABLE i L'AUDITORIA
15 de setembre de 2021


1. Documentació i planificació d'una auditoria de comptes anuals consolidats.
2. Exemple d'una auditoria de comptes anuals consolidats d'un grup multinacional.
3. Cas global de consolidació i informació a proporcionar a la memòria consolidada.
4. Informe d'auditoria de comptes anuals consolidats.

 
PROFESSORAT:
Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.
Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, expert comptable, membre de l'ACCID, director financer.
 
 Sr. Albert Valero Tamayo, economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor. Ex-Senior Manager d'EY. Professor de NIIF, USGAAP i Consolidació al CEF. Membre del ROAC des de la seva constitució.

 
+ INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS (Presencial)
+ INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS (Online)
LinkedIn
Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
Website
Email
Per poder continuar rebent informació del Col·legi, és important tenir les dades de contacte actualitzades.
Modificar les dades de contacte: Àrea Privada | Seleccionar la informació a rebre | No rebre cap informació
Copyright © 2021 Col·legi d'Economistes de Catalunya
C,A,F,Com A i C,D