Copy
Impact!
  voor artsen  
 

Een nieuwsbrief voor risicovechtsportartsen!

Meer handige tips en tools voor artsen actief in de risicovechtsportsector vind je op risicovechtsportplatform.be.

 
  Opleidingsmoment  
 

Medische commissie risicovechtsporten als medisch adviesorgaan van het RVSP

Begin 2016 werd de Medische commissie risicovechtsporten geïnstalleerd als medisch adviesorgaan van het RVSP. De commissie heeft als doel het opbouwen van expertise, het ontwikkelen van adviezen, tools en opleidingsmomenten rond de medische aspecten van risicovechtsporten alsook het uitspreken van advies over vragen van federaties, clubs, sporters en anderen. De huidige leden van de medische commissie zijn Luk Buyse, Patrick Cras, Rik De Kinderen, Luc De Pelecijn en Paul Moeremans. Vragen voor of over de medische commissie risicovechtsporten kan je stellen aan Ineke.
Lees meer

 
 

Nieuwe tools voor risicovechtsportartsen

Enkele nieuwe tools werden toegevoegd in de toolbox voor artsen:

  • Protocol periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek
  • Opvolging na de wedstrijd
  • Advies voor de sporter na ernstige impact op het hoofd
  • Advies voor de sporter na impact op het hoofd
De toelichting van de nieuwe tools staat op de agenda van de eerstvolgende open artsenvergadering op 18 mei. De feedback op de tools die op deze vergadering gegeven wordt, neemt het RVSP mee in overleg met de MC RVS. Iedereen uit de pool van risicovechtsportartsen zal hiervoor worden uitgenodigd. Meer info volgt binnenkort.

 

Opleidingsmomenten voor risicovechtsportartsen

Het RVSP engageert zich om ook in 2016 een opleidingsmoment aan te bieden voor artsen met interesse in risicovechtsporten. Dit opleidingsmoment zal gepland worden in het najaar. Meer info volgt binnenkort.

Het protocol voor het preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek is gebaseerd op het VASO-protocol en werd specifiek aangepast voor risicovechtsporten. Het protocol zal aan bod komen in de VASO-opleiding op het SKA-congres op 5 maart 2016 in Antwerpen. Op dit congres zal eveneens de werking van het RVSP worden toegelicht aan de deelnemende artsen.

Bijgewerkte tools voor artsen

Een aantal tools in de toolbox voor artsen werd bijgewerkt:

  • Protocol preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek
  • Protocol sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de wedstrijd
  • Risicowedstrijdsituaties

 

Pool van risicovechtsportartsen

Het Risicovechtsportplatform wil alle artsen die betrokken zijn bij risicovechtsporten (online) verzamelen. Het gaat hierbij enerzijds over keuringsartsen bij wie men terecht kan voor het eerste of periodieke medisch geschiktheidsonderzoek en anderzijds over toezichthoudende artsen die aanwezig zijn op de wedstrijden. Sommige artsen zijn in beide functies actief.

Nog niet opgenomen in de (online) pool? Contacteer Ineke.

 
 
   
 
Vlaamse partners