Copy
Kui uudiskiri ei avane korrektselt, siis saab seda hiljem vaadata ka veebis SIIT.
Sotsiaaltöö
ajakirja uudiskiri 3/2020

UUDISED
17. märtsiks plaanitud rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva pidulik tähistamine rahvusooperi Estonia valges saalis lükkub koroonaviiruse ohu tõttu edasi. Toimumisaja kohta jälgige teavet Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kodulehel

Sotsiaalministeeriumis toimusid ümarlauad, kus arutati töötushüvitiste süsteemi muutuste vajadusi ja asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamist. Loe lähemalt sotsiaalministeeriumi uudiste rubriigist

Kuni 15. aprillini saab esitada kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele”, et tõsta esile inimesi ja organisatsioone, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja perede elu positiivselt mõjutanud. Sel aastal jagatakse auhindu kategooriates: „Lapse suur tegu“, „Muutuste looja“ ja „Elutööpreemia“. Lisaks tunnustab lastest ja noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevust peavad nad ise kõige silmapaistvamaks. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita õiguskantsleri kodulehel taotlus, auhinnad antakse üle lastekaitsepäeval, 1. juunil presidendi kantselei roosiaias.

Valmis uus juhend laste ja noorte loomuliku, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumisele reageerimiseks. Juhendi väljaandmist ja koolituse toimumist Eestis toetavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond, Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus. Loe lähemalt

KredEx alustab 16. märtsil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle kolme miljoni euro ning võrreldes varasemasega on kasvanud toetuse piirmäärad. Loe uudist, tutvu KredExi lisainfoga

Eesti Puuetega Inimeste Koda on koostöös justiitsministeeriumi, Eesti Töötukassa, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojaga otsinud lahendust töövõimetoetuse arestimise probleemile. Kohtumisel lepiti kokku, et kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi. Loe lähemalt

Terviseamet andis hoolekandeasutustele soovituse viirusnakkuste hooajal piirata vanemaealiste ja nõrgema immuunsüsteemiga inimeste külastamist. Loe lähemalt, tutvu infomaterjalidega Terviseameti veebilehel

TUNNUSTUS
Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas 17. veebruaril pidulikul vastuvõtul Kadrioru Kunstimuuseumis 2019. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Vaata siit, keda tunnustati

Lääneranna vallavolikogu andis valla aukodaniku nimetuse kohalikule kauaaegsele sotsiaaltöö spetsialistile Maie Ausmeelele. 14.02.2020. Pärnu Postimees. Loe artiklit

Haapsalu kultuurikeskuses anti üle Läänemaa kultuurkapitali aasta- ja tänupreemiad ning kuulutati välja Haapsalu linna kultuuri-, noorsoo- ja sotsiaaltöö tublimad. 14.02.2020. Lääne Elu. Loe artiklit 

Võru linn tunnustas linna silmapaistvamaid inimesi, asutusi ja organisatsioone, sh sotsiaaltöö tegijaid. 22.02.2020. Lõuna-Eesti Postimees. Loe artiklit

Koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga korraldatud lasteindikaatorite ühingu ISCI konverents võitis Aasta Konverentsiteo tiitli 100–300 osalejaga konverentside kategoorias. Loe lähemalt

AJAKIRJAS
Veebruaris ilmus ajakirja Sotsiaaltöö selle aasta esimene number (1/2020), mis on pühendatud vaimse tervise ja taastumise teemadele. Artikleid lugedes saab kaasa mõelda, kuidas on omavahel seotud positiivse vaimse tervise hoidmine, personaalse taastumise toetamine, lootuse väärtustamine, kogukondlikkus ja avatud dialoog. Numbri külalistoimetaja on Dagmar Narusson (Tartu Ülikool). Loe numbri tutvustust. Loe täismahus neid artikleid:
  • Raina Loom (Riigikohus) ja Juta Saarevet (Õiguskantsleri kantselei) selgitavad, kust jooksevad sotsiaalabi piirid. Loe artiklit
  • Numbri persoon Triin Vana kutsub üles keskenduma probleemide asemel lahendustele ja inimeste motivatsiooni toetamisele. Loe artiklit
  • Karin Hanga (PhD) jagab oma mõtteid CARe metoodikast ja selle rakendamisest hoolekandes ning tööturusüsteemis. Loe artiklit
  • Kriisikaardi teenust on hakatud osutama ka Eestis, sellest kirjutavad projekti eestvedajad Anna Toots ja Külli Mäe. Loe artiklit
  • Katrin Tsuiman (Sotsiaalkindlustusamet) kirjutab Maailma Terviseorganisatsiooni algatusest inimõiguste edendamiseks QualityRights, Eestis korraldatud asutuste hindamisest ja äsja avatud e-õppekeskkonnast. Loe artiklit
  • Gerli Aavik-Märtmaa (Sotsiaalministeerium) jätkab hoolduskoordinatsiooni teemaga. Artiklist saab teada, millise mudeli katsetamisega otsustati projekti põhjal jätkata ning millised on rahvusvahelised kogemused. Loe artiklit
Tellijad saavad lugeda ajakirja nii paberil kui ka veebis. TELLIMUSE saab vormistada, täites ankeedi Tervise Arengu Instituudi kodulehel, samuti postkontoris ja lehel minuajakirjandus.ee. Aastatellimus, sh lugemine veebis, on 15 eurot, üliõpilastele 10 eurot, kolme eksemplari aastatellimus samale tellijale 29 eurot. Elektroonilise lugemise hind asutusele oleneb tellitud eksemplaride ja kasutajate arvust.
ESTA UUDISED
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutab välja taotluste vastuvõtmise kutsekvalifikatsioonidele Sotsiaaltöötaja, tase 6 ja Sotsiaaltöötaja, tase 7. Dokumentide vastuvõtt toimub kuni 29. märtsini, hindamiskomisjoni vestlused kutse taotlejatega 28.–30. aprillini. Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kutsed@eswa.ee. Uuri lähemalt

ESTA Põhja piirkonnal on uus juhatus: Eike Käsi, Annika Rannamets, Marju Medar, Laur Raudsoo ja Sole-Riin Sepp. Juhatuse volitused kestavad 3 aastat. Loe uudist

SOTSIAALMINISTEERIUMIS
Sotsiaalministeerium teeb Riigikogule ettepaneku muuta minimaalset summat, millega kohalik omavalitsus on kohustatud toetama hooldusperet ühe lapse hooldamisel. Hooldusperele makstava toetuse või tasu miinimum on edaspidi pool töötasu alammäärast lapse kohta. Loe lähemalt

Asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamist ning toetusfondi raha kasutamist arutati kohalike omavalitsustega 26. veebruaril sotsiaalministeeriumis toimunud ümarlaual, millest saab lugeda lähemalt Delfi.ee artiklist

1. aprillist kasvavad pensionid keskmiselt 8%. Koos erakorralise pensionite tõstmisega kasvab keskmine vanaduspension 45 eurot. Loe lähemalt

2. märtsil toimunud ümarlaual osalenud sotsiaalpartnerid ning jagamismajanduse organisatsioonide, maksumaksjate ja riigiasutuste esindajad arutasid töötushüvitiste süsteemi muutuste vajadusi: kas hüvitise saamine väikese mahulise platvormitöö ning vabatahtlikult töölt lahkumise korral oleks tulevikus lubatud? Loe lähemalt

Ministeerium valmistab ette reformi, mis muudaks pikalt paigal seisnud töötuskindlustushüvitiste süsteemi. Välja pakutud variantide seas on võimalus saada hüvitist vabatahtlikult töölt lahkuse korral. Loe lähemalt Postimehe tasulisest artiklist ja kuula Reporteritunni saadet

Statistika järgi on Eestis kõige vähem inimesi, kes elavad mittetöötavates leibkondades, kuid samal ajal on Eestis töötute vaesus üks suuremaid Euroopa Liidus. Miks see nii on, mis mõjutab töötute vaesust ning mida on plaanis muuta töötuskindlustuses selleks, et olukorda parandada, kirjutab SOMi ajaveebis sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar.

1. märtsist jõustus Eesti ja Valgevene vahel sotsiaalkindlustusleping, mille kohaselt on võimalik maksta pensioni neile Eestis elavatele inimestele, kes on töötanud Valgevenes ning saanud sellega ka pensioniõigused ja ka vastupidi – Valgevenes elavatele inimestele, kes on oma pensioniõigused omandanud Eestis. Loe lähemalt

SEADUS/EELNÕU
Sotsiaalministeerium esitab märtsikuus Vabariigi Valitsusele eelnõu, mille kohaselt kuulutatakse lastekaitse päev ja vanavanemate päev lipupäevaks. Lastekaitsepäeva, 1. juuni lipupäevaks ja riiklikuks tähtpäevaks muutmisega soovitakse pöörata tähelepanu laste õigustele ja väärtustada lastega töötavaid spetsialiste. Ametlikuks lipupäevaks soovitakse muuta ka vanavanemate päev, mida tähistatakse septembri teisel pühapäeval, ning mille eesmärk on tänada vanavanemaid lastelaste kasvatamise, hoole ja armastuse eest. Loe lähemalt

Valitsus kiitis heaks ja otsustas saata parlamendile arutamiseks seaduseelnõu, millega kehtestatakse meetmed Eestisse lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks. Loe lähemalt

Riigikogus läbis esimese lugemise sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Olulisemad muudatused puudutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, erihoolekandeteenuseid, turvakoduteenust, asendus- ja järelhooldusteenust ning puude raskusastme määramist. Loe eelnõu ja jälgi menetluskäiku 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS
Eesti ajaloo suurim sotsiaalkampaania murdis ohvrikuvandit. Kokkuvõtet sotsiaalkindlustusameti suvisest #meieajakangelane kampaaniast saab lugeda turundusportaalist Best Marketing. Kampaania ideega tuli kaasa ka president Kersti Kaljulaid.

Sotsiaalkindlustusamet kutsub kandideerima taastava õiguse vabatahtlikuks – vahendajaks, kes pakub tuge kõigile konflikti osapooltele ning aitab leida võimalusi selleks, et toimepanija võtaks kannatanu eest vastutuse oma tegude eest. Sobiv kandidaat on vastutustundlik täisealine, kel on head kuulamis- ja suhtlemisoskused ning arenenud empaatiavõime. Sügisesse koolitusgruppi kandideerimiseks tuleks saata 7. maiks e-postile taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee elulookirjeldus, kuhu lisada 2–3 inimese kontakt, kes oskavad kandidaati soovitada/kirjeldada konfliktilahenduse olukorras ja motivatsioonikiri (1–2 A4). Koolituse teemad on taastav õigus koos selle kujunemise ja terminoloogiaga; lähenemise põhimõtted töös erinevate sihtgruppidega; õigusraamistik, mida on oluline teada ja arvesse võtta; vahenduse korraldamine ja juhtimine; erinevad taastava õiguse sekkumised ja mudelid; vabatahtliku roll, ootused, tugi, vastutus, piirid ja hoiakud ning suhtlemisoskused.

TERVISE ARENGU INSTITUUDIS
26. ja 27. veebruaril toimus Tallinnas laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise meetodi „Lipusüsteem” tutvustus ja koolitajate koolitus, kus tutvustati uut juhendit laste ja noorte loomulikule, sobimatule ja lubamatule seksuaalkäitumisele reageerimiseks. Loe lähemalt

Dementsuseteemalisele koolitusele hoolekandeasutustele on veel on mõned vabad kohad nii Tartu kui Tallinna koolitusgruppi. Kandideeri kohe! Lisainfo

ASTANGU KRKs
2. aprillil kl 11–14 toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses töölaat, kus on kohal erivajadusega inimestele tööd pakkuvad tööandjad. Töölaada formaat annab tööotsijatele ja tööandjatele võimaluse vahetuks suhtluseks. Töövõimaluste tutvustamiseks palutakse tööandjatel registreeruda e-posti teel annika.kask@astangu.ee. Töölaata korraldab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koostöös Eesti Töötukassaga. Jälgi infot keskuse veebilehel

ÜLIKOOLIDES
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suund korraldas 20. veebruaril teadusseminari „Sotsiaaltöö praktika teooria, praktika ja poliitika vahel”, kus esinesid ettekannetega emeriitprofessorid Hans van Ewijk ja Malcolm Payne. Loe lähemalt Järgmisel päeval kaitses Airi Mitendorf edukalt oma doktoritööd „Professionaalsed sotsiaaltöö narratiivid noores, järjest keerulisemas uusliberaalses ühiskonnas”. Loe tööd (ingl k, eestikeelse kokkuvõttega)

Veebruari lõpus lükati avakohtumisega Oslos käima Horisont 2020 projekt „Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas (EUROSHIP), mis pakub võrdleva vaate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele suunatud poliitikatele Euroopas. Loe tutvustust siit ja uuri projekti ingliskeelset kodulehte siit

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala üliõpilased Monika Siruli, Hilse-Hell Jõesaar ja Eret Koppel korraldasid TÜ Pärnu kolledžis ürituse „Puude taga on inimene: erinevus rikastab, sarnasus lähendab”, et jagada kaastudengitele, kolledži töötajatele jt huvilistele teadmisi, kuidas puudega toime tulla. Pimedana elamise kogemust jagas Kai Kuusk, liikumispuudest rääkis Tiia Treimann-Differt, erivajadustega laste kasvatamisest kõneles kolme lapse ema Kaire Parts ja raskest liiklusõnnetusest taastumisest Heinar Tohv. Meeleolu lõid ratastooli linetantsijad Silver Wheelsist. Üritusel oli palju osalejaid ja tagasiside ülipositiivne. Loe lisaks Pärnu Postimehe tasulisest artiklist 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonnas toimus 20. veebruaril kaheksas hooldustöötaja eriala konverents „Hooldustöötaja – uurija ja praktik”, kus eriala õpilased tutvustasid valikteemadel korraldatud uurimusi. Loe lähemalt

SÜNDMUSED JA KOOLITUSED
11. märtsil Tartus, 18. märtsil Pärnus, 1. aprillil Rakveres, 8. aprillil Tallinnas seminar See on minu lugu asendushooldusele paigutatud laste toetamisest (vabu kohti on Pärnu ja Rakvere seminaril)
11. märtsil Tartus, 12. märtsil Tallinnas ja 18. märtsil Narvas ühiskondlike algatuste inkubaator NULA inspiratsiooniõhtu 
11. märtsil Kuressaares, 12. märtsil Pärnus, 17. märtsil Rõuges, 19. märtsil Jõgeval, 26. märtsil Tapal inimõiguste teemaline üritus Tõde ja õigused, projekti küsimustikku saab täita siin
12.–14. märtsil Kuldres, Võrumaal Vunki Mano! IV loometalgud
13. märtsil Viljandis teabepäev Professionaalsuse, seaduslikkuse ja inimlikkuse haprad piirid EDASI LÜKATUD
13. märtsil Haapsalus Hoolime targalt – erialapäev tegevusjuhendajatele (12.03 erialapäev Tallinnas JÄÄB ÄRA)
14. märtsist 5. aprillini Tallinnas koolitus Ülevaade psühhoteraapiatest
17. märtsil Tallinnas Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva tähistamine EDASI LÜKATUD
18.–19. märtsil Tallinnas Linnade-Valdade päevad
20. märtsil Tallinnas seminar asendushoolduselt lahkuvate noorte toetamisest Trepp iseseisvasse ellu. Kas üles või alla?
20.–21. märtsil Väätsal, Järvamaal Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse kevadkool
23. märtsil ja 26. märtsil Tartus, 20. aprillil Narvas, 23. aprillil Tallinnas koolitus „Terved ja turvalised suhted – noorte kohtinguvägivalla ennetamine”
26. märtsil Tartus, 13. mail Rakveres koolitus „Avaliku teenistuse eetika”
27. märtsil Narvas, 24. aprillil ja 11. septembril Tallinnas, 29. mail ja 30. oktoobril Tartus, 19. juunil Pärnus ühepäevane Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika – ravijuhendi koolitus
28. märtsil Tallinnas koolitus Probleemne käitumine või oskuste puudumine
28.–29 märtsil Tallinnas süsteemse pedagoogika seminar
31. märtsil Tallinnas, 3. aprillil Tartus tagasiside/rahulolu küsimustike koostamise koolitus üldhooldusteenuse ja erihoolekandeteenuse osutajatele
31. märtsil ja 28. aprillil Tallinnas koolitus „Avaliku teenistuse eetika juhtidele”
2.–4. aprillini psühhosotsiaalse valdkonna superviisorite väljaõppeprogrammi esimene sessioon
6. aprillist 1. juunini veebipõhine kursus Vägivallaohvri abistamine
7.–8. aprillil Jõhvis lastekaitsetöötajate koolitus Ennetus ja kogukonnatöö
8.–9. aprillil Tartus, 7.–8. mail Tallinnas koolitus „Alkoholitarvitamise häire käsitlus”
9. aprillil Tartus Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorum 2020
20. aprillist 31. maini veebipõhine kursus Eakate vägivallaohvrite tuvastamine ja toetamine
24.–25 aprillini Tallinnas Invamess
24. aprillist 3. juunini Mõdrikul koolitus Hooldustöötaja kompetentside arendamine
27. aprillist 10. juunini Pärnus koolitus Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus
29. aprilli Tartus koolitus Dementsussündroom ja selle eripärad
29. aprillist 3. juunini Tallinnas koolitus Lastekaitsetöö õiguslikud alused
4. maist 1. juunini Tallinnas Räägime Lastest metoodika koolitus
8. mail Tartus sotsiaalpedagoogide teaduskonverents
5.–20. maini Tartus koolitus Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda
6.–13. maini Mõdrikul koolitus Laste agressiivsusega toimetulek
6.–29. maini Jõhvis koolitus Töö lapse ja perega
Järvamaa Kutsehariduskeskuses mitmesugused tasuta koolitused sotsiaalalal
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolitused
Luwi koolituskeskuse hooldustöötajate, tegevusjuhendajate, tugiisikute, lapsehoidjate ja kogemusnõustajate koolitused Tallinnas ja Tartus
ESF TAT tasuta kursused täiskasvanutele
Mitteformaalne.ee koolituskalender noortega töötavatele inimestele
CIF International sotsiaalvaldkonna töötajate rahvusvahelised vahetusprogrammid 2020. aastal, CIF-Estonia Facebookis;
Eesti Töötukassa sündmused

 

AVATUD TAOTLUSVOORUD
Kuni 31. augustini on avatud III taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Selle aasta taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot, taotlusi saab esitada jooksvalt. Tutvu infoga RKT kodulehel 

Meetme Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas 2020. a väikeprojektide II taotlusvoor on avatud 1.–15. maini, abikõlblikud tegevused on mitte varem kui 01.07.

ESFi taotlusvoor Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused on avatud kuni raha lõppemiseni. Toetuse saajad (seisuga 02.03.2020)

Kuni 23. märtsini saab esitada ideid ühiskondlike algatuste inkubaator NULA inkubaatorisse. Loe lähemalt

RIIGIKOHTU LAHENDID

Kohtuasi 2-18-15686

Ema avaldus lapse suhtes ühise hooldusõiguse lõpetamiseks ja ainuhooldusõiguse saamiseks ning isa avaldus ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks lapse viibimiskoha osas ja selles osas ainuhooldusõiguse saamiseks ning igakordse otsustusõiguse saamiseks lapsega reisimise osas.

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD
Õiguskantsler Ülle Madise kõnet Eesti Vabariigi 102. aastapäeva puhul Põhja-Eesti Regionaalhaiglas loe siit

Rahvaküsitlus psüühilise erivajadusega inimeste hooldekodu ehitamise kohta

Optantide järeltulijate õigus sünnijärgsele Eesti kodakondsusele 

Liikumiserivajadusega inimeste ligipääs vallavolikogu ja -valitsuse ruumidele

Vanusepiirang koolitusele registreerimisel
 
PROJEKT
Haigekassa toetab nelja arendusprojekti, millega toetatakse insuldipatsientide teekonna tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis sujuvamaks muutmist. Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla esitatud projektide taha on koondunud üle 50 koostööpartneri. Loe lähemalt

Sotsiaalkindlustusamet viib aastatel 2020–2022 EMP ja Norra toetusmehhanismi toel ellu projekti, mille eesmärk on luua süstemaatiline, jätkusuutlik ja koordineeritud abisüsteem pere- ja soopõhise vägivalla ohvritele. Loe lähemalt

STATISTIKA
Eesti on meeste ja naiste vahelise võrdsuse näitajatega Euroopa Liidu riikide tagumises pooles, palgalõhe on Eestis jätkuvalt Euroopa suurim. Loe lähemalt

2019. aastal oli tööjõus osalemise määr 71,6%, tööhõive määr 68,4% ja töötuse määr 4,4%. Tööturul aktiivsete isikute aasta keskmine arv oli 702 600, hõivatud oli 671 300, täisajaga töötas 586 200 isikut. Loe lähemalt

Kolmandaid ja neljandaid lapsi sünnib varasemast oluliselt rohkem: 2019. aastal oli kolmanda lapse sünnitajaid 2674, mis on 23 protsenti rohkem kui kaks aastat tagasi ja 26 protsenti rohkem kui viimasel kümnel aastal keskmiselt. Loe lähemalt

Eesti lapsed veedavad suure osa oma ajast koolis ja lasteaias õppides, mängides ja end eesolevaks eluks ette valmistades. Kui palju oma ajast on lapsed koolis või lasteaias ning kui palju huviringides, saab teada Statistikaameti blogipostitusest.

UURIMUSED JA ANALÜÜSID
Lastel tuleb igapäevasel kodu-kool teekonnal ette mitmeid ligipääsetavuse takistusi liikluses, ühistranspordis, koolis, kauplustes ja avalikus ruumis tervikuna, selgub riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi tellitud ning Rakendusliku Antropoloogia Keskuse korraldatud laste ligipääsetavuse uuringust. Loe lähemalt, loe ka uuringu aruannet

Justiitsministeeriumi tellimusel valminud ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Pricewaterhouse Coopers Advisorsi läbi viidud uuringu järgi võiks elatise suurust arvutada valemi järgi, mis arvestab olulisemaid lapse ja tema vanema eluga seotud asjaolusid. Loe lähemalt, loe ka uuringu aruannet

PUBLIKATSIOONID
Eesti elust põhjalike uurivaid artikleid avaldava uue veebiväljaande Levila esimene lugu „Alkoholi lapsed” Eero Epnerilt sai märtsis lugemiseks, kuulamiseks valmis. Loe ja kuula siit, jälgi Levila Facebooki lehte

Süüteo toime pannud vaimse häirega inimese kinnipidamiseks sobivad asutused: olukord Eestis ja põgus ülevaade mõningatest Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest. Maria Sults, Kati Mägi. Juridica 1/2020. Loe artikli tutvustust

Hooldekodu juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus KarS § 123 järgi. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus asjas 1-17-7111. Juridica 1/2020. Sandra-Kristin Kärner, Ants Nõmper. Loe artikli tutvustust

Ajakirja Märka Last „Targalt internetis” erinumber. Lehitse ajakirjana, loe ka artiklitena

UUDISKIRJAD
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri, veebruar 2020.

Kriminaalpoliitika uudiskiri, märts 2020

MEEDIAKAJASTUSED
Mõttekoja Praxis analüütik Kaupo Koppel: Eesti vaesus on võtnud uue näo. Vaesus on järjest rohkem hoopis ebavõrdsus, ääremaalisus, üksindus, võimaluste puudus ja ebakindlus. 9.03.2020. Eesti Päevaleht. Loe tasulist artiklit

Nähtamatu vägivald ühiskonnas: eakate vastu toime pandud tegudest ei räägita. 7.03.2020. Võrumaa Teataja. Loe tasulist artiklit

Lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate tööpõld aina kasvab, abivajavate laste ja nende perede toetamiseks tehakse tihedat koostööd kohalike haridusasutuste ja tugispetsialistidega, rääkisid Nõo vallas korraldatud vestlusringis osalejad. 6.03.2020. Õpetajate Leht. Loe artiklit

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldas eelmise aasta lõpus ning selle aasta alguses koolitustsükli sotsiaaltöö praktikutele, et jõuda uute lahendusteni nii tavapäraste kui ka keerulisevõitu juhtumitega. 05.03.2020. MTÜ Elu Dementsusega Loe artiklit

Paides alustas tööd intervallhoid, mis kergendab omaste hoolduskohustusi. MTÜ Me Hoolime Sinust osutab raske ja sügava vaimupuudega täiskasvanutele hoiu- ja abistamisteenust. 3.03.2020. Järva Teataja Loe tasulist artiklit

Valitsus lükkas hoolduskindlustusmaksu idee laualt sahtlisse. 27.02.2020. Postimees. Loe tasulist artiklit

Algas ETV saatesarja „Iseolemine" uus hooaeg, mis toob vaatajateni kümme mõtlemapanevat lugu inimestest, kellel tuleb füüsilise või vaimse tervise probleemide tõttu pingutada keskmisest enam. Loe lähemalt

„Abi andmine sõltub suuresti sellest, kui valmis on inimene ise oma ellu muutusi tooma,” kirjutab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialist Katrin Paukson. „Alati tuleb selleks, et midagi saada, ka ise midagi teha.” 29.02.2020. Saarte Hääl. Loe artiklit

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse süüdistuse, milles heidab 68aastasele naisele ette tema juures asendushooldusteenuse lepingu alusel perekodus elanud viie lapse väärkohtlemist nelja aasta jooksul. 21.02.2020. Õhtuleht.ee. Loe artiklit

Kliiniline psühholoog Kadri Troost: on suur tõenäosus, et vaimsete probleemidega lapsevanemad seavad oma järeltulijad ohtu. 20.02.2020. Eesti Päevaleht. Loe tasulist artiklit

Tallinn ei leidnud mullu rakendust ligi miljonile eurole, mis oli mõeldud vanemliku hooleta jäänud laste toetamiseks. 17.02.2020. Eesti Päevaleht. Loe tasulist artiklit

Sotsiaalkodu nõustab võlgadest vabaks ja tõstab elule jalgu jäänu taas püsti. Töötajad aitavad vajadusel arsti juurde ning sotsiaalkindlustusametisse asju ajama minna. 17.02.2020. Pealinn. Loe artiklit

Virumaal ja Jõgevamaal käivitub kevadel arenguprogramm, mille raames saavad sotsiaaltöötajad koolitust, et keerulistes olukordades toime tulla. 12.02.2020. Err.ee. Kuula uudist

Taastava õiguse rakendamisest koolikeskkonnas konfliktide ja õigusrikkumiste korral kirjutab sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenuse juht Annegrete Johanson. Kiusamisvaba Kooli blogi 6.02.2020. Loe artiklit ja vaata videot
Jaga
Säutsu
Edasta
Ajakiri Sotsiaaltöö
© 2020 Tervise Arengu Instituut 

Soovid muuta uudiskirja saamist?
Uuenda oma andmeid või kustuta end uudiskirja listist.

Email Marketing Powered by Mailchimp