Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

HOMO HOMINI LUPUS EST

De klassiek politieke filosoof Thomas Hobbes (1588 -1679) ging er van uit dat mensen in een natuurlijke staat, waarin geen interferentie is van wetten, handelen als machines, waarbij zij gedreven worden door aversie om te sterven en begeerte om te leven. Met als gevolg dat mensen puur uit eigen belang handelen. Homo homini lupus est, ofwel de mens is voor de medemens een wolf.

Deze toestand wordt beëindigd doordat de mens streeft naar zelfbehoud. Mensen zijn uit zelfbehoud bereid om af te zien van het recht op gebruik van geweld, mits de anderen dit ook doen. Vrede en veiligheid worden daardoor gewaarborgd. Het is een prisoners dilemma: mensen ondergraven in eerste instantie hun eigen zelfbehoud door op egoïstische gronden te handelen en kunnen pas ontsnappen aan zelfdestructie door samen te werken en bepaalde vrijheden op te geven. (bron: Wikipedia)

Heeft dit vierhonderd jaar oude denken nog zeggingskracht, of zijn we inmiddels verder?

In deze nieuwsbrief – en de komende maanden in de rubriek ’Inspiratie’ op onze website -  confronteren wij u met Dr. Eva van der Fluit, die op 20 januari 2016 aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op het proefschrift Professionals en ‘the sweet spot of conflict’, een etnografische studie onder vliegers.

Haar onderzoeksvragen:
 1. Hoe gaan professionals (vliegers) met conflict om?
  - Bereiken zij de sweet spot of conflict en zo ja, hoe?
  - Hoe voorkomen zij escalatie?
 2. Waarom hebben professionals conflict?
 3. Hoe bevordert het management constructief conflictmanagement?
Verplichte en boeiende lectuur voor iedereen die zich met  organisatiekunde bezig houdt.
Verder in deze nieuwsbrief: nieuw in ‘Onze mensen’ op onze website, Cassandra Koning, een jong talent met veel potentie. Vervolgens nog een artikeltje over ‘Personeelseten’.
Tot slot om te laten zien dat we nog steeds alive and kicking zijn nog een lijstje voorbeelden van opdrachten.

INSPIRATIE

In de rubriek ‘Inspiratie’ op onze website presenteren we u mensen die ons inspireren. Vaak mensen die op een andere manier in het leven en een professie staan dan wij organisatieadviseurs en interim-managers. Deze keer gaat het om een collega, Eva van der Fluit (1958). Zij is organisatieadviseur en, zoals ze zelf zegt, is haar specialisatie ‘het alignen van professionals bij organisatieverandering, conflict of professionalisering’.

Eva studeerde psychologie en bedrijfskunde. Op 20 januari 2016 promoveerde zij aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift Professionals en ‘the sweet spot of conflict’, een etnografische studie onder vliegers.

‘In mijn werk draait het om ongeschreven regels en impliciete praktijken binnen organisaties. Die fenomenen geven bij verandering gas en remmen tegelijk. Het gaat er om dat soort dingen boven water te halen en te gebruiken.’

Lees meer >

NIEUW IN ‘ONZE MENSEN’ OP ONZE WEBSITE: CASSANDRA KONING

Vanaf het verschijnen van deze nieuwsbrief treft u in ‘Onze mensen’ op onze website een nieuw gezicht: Cassandra Koning.
Haar profiel:
 • Gezondheidswetenschapper
 • Ondernemend, energiek, scherp, creatief, resultaatgericht.
 • Verstaat de kunst om partijen bij elkaar te brengen en te houden.
 • Wordt gevraagd voor management- en adviesrollen in situaties waarin sprake is van noodzaak om iets op te bouwen of te veranderen.
 • Doelgericht en hands-on.
 • Uitstekende adviesvaardigheden.
 • Leuke meid, toegankelijk, enthousiast.
 • Uitstekende communicator met gevoel voor (politieke) verhoudingen.
Lees meer >

PERSONEELSETEN

Daar waar meerdere interimmers bij één organisatie met ons werken, organiseren we periodiek bijeenkomsten met als doel afstemming en versterking  voor een beter resultaat. Dat doen we altijd aan het begin van een avond tijdens het eten. ‘Diner travaillant’ zouden de Fransen zeggen. Wij noemen het gewoon ‘personeelseten’.

Afgelopen maanden zaten we weer een paar keer aan  tafel met een team. Professionaliteit en collegialiteit  bijeen. We zijn trots op ‘onze’ mensen.

We informeren onze opdrachtgevers altijd over deze bijeenkomsten. Ook zij ervaren het als een duidelijke meerwaarde.
Zo laten we zien dat we een bureau zijn met een eigen en persoonlijke aanpak.

VOORBEELDEN VAN OPDRACHTEN VAN VAN DE GRAAF EN VERWOERD

Organisatie

Vraag

Doel

Gehandicaptenzorg

Interim-manager

Locatiemanagement, bezweren crisis, troubleshooting

VVT

Interim-manager

Overbrugging na vertrek zittend Hoofd Bedrijfsvoering (Financiën, P&O, Facilitair bedrijf)

VVT

Interim-manager

Vervangen manager Expertisecentrum. Doorvoeren reorganisatie. Brengen nieuw elan.

Bibliotheek

Interim-manager

Locatiemanagement

Gehandicaptenzorg

Coach

Coachen diverse locatiemanagers en teamleiders

VVT

Executive coach

Coachen bestuurder

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Xpon

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | vandegraafenverwoerd.nl

Email Marketing Powered by MailChimp