Copy
Nezobrazuje se Vám email správně? Podívejte se na něj zde.

Přírodovědecký newsletter 04/2016
Na reprezentačním plese PřF byly předány ceny velemloka
Reprezentační ples fakulty

4. března 2016 se v prostorách Kongresového centra Praha konal reprezentační ples fakulty, jak je už posledních letech tradicí. Letos byl příjemně oživen cimbálovou hudbou v podání kapely Muzička a molekulárním barem.
Můžete si prohlédnout fotogalerii, dobrá nálada nechyběla! Těšíme se na ples v příštím roce, podle možností raději v únoru.

Studentská cena Velemloka
Studentská cena Velemloka je každoročně udělována nejlepším pedagogům fakulty. Je to na základě studentského hodnocení výuky, kterému se na naší fakultě říká Studentská anketa. Výsledky ankety pečlivě prozkoumá studentská komora akademického senátu fakulty a navrhne na toto ocenění pět nejlepších pedagogů. Velemloci jsou pak udělováni na reprezentačním plese fakulty.
Letos byla studentská cena Velemloka udělena těmto vyučujícím:

BIOLOGIE: Doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.; prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., předmět Mořská fauna Středomoří

CHEMIE: Doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., předmět Hmotnostní detekce v separačních metodách

GEOLOGIE: Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc., předmět Historická a stratigrafická geologie

GEOGRAFIE: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., předmět Demografická analýza I a II

Všem oceněným pedagogům děkuji, ještě jednou srdečně blahopřeji a přeji jim radost z jejich práce.

Bohuslav Gaš
děkan
 
„Byrokratické“ okénko Opatření děkana:
  • Opatření děkana č. 5/2016 – Organizační řád Laboratoře OMICS – Genomika, projekt Biocev.
  • Opatření děkana č. 6/2016 – Organizační řád Laboratoře OMICS – Proteomika, projekt Biocev.
  • Opatření děkana č. 7/2016 – Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (IMCF), projekt Biocev.
  • Opatření děkana č. 8/2016 – k zápisům ke studiu v akademickém roce 2016/2017, které stanovuje mj. termíny zápisů do 1. ročníků studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nebo termíny soustředění pro jednotlivé studijní programy a obory.
  • Opatření děkana č. 9/2016 – Harmonogram akademického roku 2016/2017, který mj. stanovuje důležité a závazné termíny pro budoucí akademický rok.
  • Opatření děkana č. 10/2016 – Organizační řád Přírodovědné školky Rybička Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
  • Opatření děkana č. 11/2016 – k nakládání s chemickými látkami a směsmi, kde dochází ke změně názvosloví. Např. dříve označované látky jako vysoce toxické látky jsou aktuálně přejmenovány na chemické látky a chemické směsi, které jsou klasifikovány třídou a kategorií nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2.
Příkazy děkana:
  • Příkaz děkana č. 01/2016 – k revizi elektrické požární signalizace (EPS) v budovách Viničná 5 a Viničná 7, která v příslušných budovách proběhne v termínu od 22.03.2016 do 06.04.2016.
  • Příkaz děkana č. 02/2016 – k revizi elektrické požární signalizace (EPS) v budovách Benátská 2, Benátská 4 a Na Slupi 16, která v příslušných budovách proběhne v termínu od 25.04.2016 do 30.04.2016.
Sdělení právníka fakulty:
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
věřím, že mám pro vás dobrou zprávu. Nenaplnily se obavy ze zneužití zjednodušených pravidel pro uzavírání smluv zavedených novým občanským zákoníkem. Lze tak zrušit disclaimer umístěný do patičky e-mailových zpráv, který byl zaveden jako prevence před nekontrolovatelným uzavíráním smluv prostřednictvím e-mailů. Nadále však platí, že smlouvu lze uzavřít i ústně, telefonicky či e-mailem. Při jednání s druhou stranou je proto nezbytná obezřetnost, zda se jednání nemění ve smlouvu, ze které vznikne závazek něco konat, např. odebrat službu a zaplatit za ni.
 
Naše fakulta bude hostit Ústřední kolo 50. ročníku Biologické olympiády
Celostátní kolo Biologické olympiády se bude letos konat již po padesáté. Tentokrát jej bude hostit naše fakulta, která je prostřednictvím řady svých studentů i pedagogů zapojena do organizace olympiády prakticky od jejího začátku. Organizační tým v čele s předsedou Ústřední komise Biologické olympiády prof. RNDr. Janem Černým, Ph.D., z katedry buněčné biologie připravil pro letošní jubilejní ročník pod záštitou biologické sekce naší fakulty nejen vlastní finálové klání těch nejnadanějších mladých českých biologů, ale také bohatý doprovodný program.
Celá akce proběhne v týdnu mezi 25.–29. dubnem. Slavnostní vyhlášení, které proběhne za účasti vedení fakulty a řady předních českých vědců, z velké části také bývalých účastníků biologické olympiády (BUBO), proběhne v Botanické zahradě  PřF UK.
Biologické olympiádě, její historii a současnosti, bude z velké části věnováno i nové číslo časopisu Vesmír
 
Den Celoživotního vzdělávání a Festival absolventů v KarolinuSrdce naší univerzity, Karolinum, bude v sobotu 16. dubna ve svých prostorách hostit další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Akce je koncipována jako festival pro všechny od 3 do 99 let. Ti dříve narození se mohou seznámit s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání, organizovaných všemi fakultami UK, či seznámit se s nabídkou Alumni klubu UK. Návštěvníkům bude k dispozici velká část areálu Karolina včetně muzea UK, které se nachází v podzemních prostorách. Bohatý doprovodný program je připraven i pro děti. Jak to na akci vypadalo vloni se můžete podívat zde.
Novinkou letošního programu je zlatá promoce absolventů, kteří se ve Velké aule Karolina sešli naposledy před 50. lety. Mezi nimi bude mít výrazné zastoupení i naše fakulta.
 
Děkanský sportovní den: 21. dubna
Děkanský sportovní den, který letos připadá na 21. dubna, nabízí široký program kolektivních i individuálních aktivit na řadě různých sportovišť. Těšit se můžete na hry, plavání, atletiku i řadu jiných, méně obvyklých sportů. Ze široké nabídky si můžete vybrat zde.
Po sportu čeká na účastníky i afterparty se studentskými kapelami, která proběhne.
 
Inzerce pracovních pozicČeká Vás v blízké době hledání pracovní příležitosti? S tímto úkolem Vám může pomoci i služba našeho fakultního webu inzerce pracovních pozic. V neustále aktualizované nabídce v současnosti naleznete např. nabídku firmy Optics na pozici produktového specialisty v oblasti bioaplikací či firmy GHC Genetics na dvě pozice v molekulárně-genetické laboratoři: vedoucí a laborant. 
 
Geografická sekce PřF UK zahájila již 23. americký semestr!
Ve čtvrtek 31. března 2016 byl na Albertově zahájen v pořadí již 23. ročník tzv. Amerického semestru – programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a prestižní americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA). Meziuniverzitní spolupráce vznikla před více než 20 lety především zásluhou prof. George Demko a jeho českých kolegů, doc. Ivana Bičíka, doc. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky. Od roku 1994 tak každoročně v březnu přijíždí do Prahy skupina studentů geografie z jedné z nejprestižnějších amerických univerzit. V rámci letošního Amerického semestru jsme na Přírodovědecké fakultě UK přivítali celkem čtrnáct amerických studentů a studentek.
 
Studentská organizace AIESEC otevírá jazykové kurzy SPEAK!Konverzační jazykové kurzy SPEAK! fungují tak, že se student zapíše ke stážistovi, u něhož má poté možnost procvičit si jazyk a ještě se s rodilým mluvčím dozvědět mnohé o kultuře dané země.
Do kurzů je možné se zapsat do 9. 4.
 
Seminář „Program H2020 – stáže pro postdoky“Oddělení podpory vědy ve spolupráci s Knihovnou chemie zve všechny zájemce z řad studentů a zaměstnanců fakulty na seminář „Program H2020 – stáže pro postdoky“. Seminář bude zaměřen na příležitosti, které program Horizont 2020 (největší program na podporu výzkumu v Evropě) nabízí mladým výzkumníkům s titulem Ph.D. a zájmem o vylepšení vědecké kariéry absolvováním zahraniční stáže. Mimo jiné budou prezentovány informace o aktuální výzvě Marie Curie Individual Fellowships.
Kdy: středa 13. 4. od 16:00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Přihlášky: ludmila.mullerova@natur.cuni.cz
Seminář povede Ludmila Müllerová (Oddělení podpory vědy, PřF UK).
Informace o semináři, více o cyklu seminářů ORIGAMI U AGAMY.
 
Letní školka v Rybičce
Pokud se právě rozhodujete, jaký program zajistíte svému dítěti během letních prázdnin, třeba vás osloví týdenní turnusy letní školičky 2016 pořádané fakultní školkou Rybičkou.
Vaše dítě může strávit týden v indiánském duchu (11.–15.7.), putovat s pohádkou za nejmocnějším kouzlem (18.–22.7.), cestovat vesmírem či prozkoumat dinosaury (25.–29.7.) anebo zjistit, jak bydlí různá zvířata a hrát si s keramikou (8.–12.8.). Školičku vedou učitelky školky a naše zkušené lektorky.
Letní školka bude v provozu v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a je určená dětem od 3 do 7 let. Obsazujeme poslední volná místa.
Pro bližší informace pište na: petra.cerna@natur.cuni.cz nebo tel. 734 179 878.
 
Letní školy environmentálních dějinKatedra sociální geografie a regionálního rozvoje spolupořádá letní školu environmentálních dějin, která se uskuteční v srpnu v prostorách geografické sekce. Bližší informace naleznete zde.
 
Srdečně zdraví
 
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
 
Ing. Kateřina Tušková
oddělení vnějších vztahů  
 


Sent to <<Email Address>> — why did I get this?
unsubscribe from this list | update subscription preferences
Přírodovědecká fakulta UK v Praze · Albertov 6 · Prague 12843 · Czech Republic
Email Marketing Powered by Mailchimp