Copy
NERA NIEUWS
 
januari 2017
View this email in your browser

'Survival of the fittest'

door Marc Gieling

Naar de analogie van Charles Darwins ‘natuurlijke selectie’ beschreven in zijn boek ‘De oorsprong der soorten (1859)’ introduceerde de Britse socioloog en filosoof Herbert Spencer de term ‘survival of the fittest’ voor zijn economische theorieën. Het boek beschrijft de overleving van de best aangepaste ofwel vrij vertaald: degene (persoon of bedrijf) die zich het best aanpast aan de veranderende omgeving zal overleven.
 
De vastgoedwereld is de afgelopen jaren, onder aanvoering van de crisis, behoorlijk gewijzigd. Veel kantoorhuurders hebben het niet gered of zijn vertrokken naar goedkopere locaties. Aannemers, architecten, makelaars, beheerders en ontwikkelaars zijn omgevallen en financiers en banken hebben een pas op de plaats gemaakt. Daarnaast heeft de winkelsector het moeilijk als gevolg van een groot aantal faillissementen. De prijzen staan onder druk en de vraag matcht niet meer met het aanbod. Het gevolg hiervan is een shake out binnen de vastgoedsector. En dit alles heeft beleggers weer in problemen gebracht.
 
Aanpassingsvermogen van organisaties en de shake out in de markt zijn noodzakelijk om de balans te herstellen. Aanpassen is geen vast gegeven en is moeilijk. Het vergt lef en moet vaak van meerdere kanten komen.
 
Ook Nera Vastgoed heeft zich de afgelopen periode aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden. Naast het verlagen van de organisatiekosten hebben we de kans aangegrepen om bestaande hypothecaire bankleningen te herfinancieren door banken af te kopen tegen gunstige voorwaarden en een aantal belangrijke huurovereenkomsten van lopende beleggingen open te breken en te verlengen. Daarnaast hebben we ons bedrijf uitgebreid met de aanstelling van een extra projectontwikkelaar om de kansen in de markt op het gebied van transformatie te pakken, hetgeen geleid heeft tot de verwerving van De Toren van Oud in Den Haag, Landgoed de Oude Tempel in Soesterberg, Spuiboulevard en Van Godewijckstraat in Dordrecht. De aankoop en ontwikkeling van deze projecten zijn allen ‘all equity’ gefinancierd, waarmee het belegd vermogen van Nera Vastgoed eind 2016 € 38 miljoen bedraagt.
 
Wij zullen ons in 2017 voornamelijk concentreren op onze ontwikkelingsprojecten en ons daarnaast blijven inzetten voor waardemaximalisatie van de bestaande vastgoed beleggingsportefeuille.
 
Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik om al onze relaties te danken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld en hopen onze relatie in de toekomst te mogen continueren. Nera Vastgoed wenst u en uw naasten een voorspoedig en bovenal gezond 2017.
 


Oude Tempel Soesterberg

Nera Vastgoed BV en Oude Tempel VOF hebben landgoed De Oude Tempel in Soesterberg verworven. De aankoop van het landgoed (landvilla en 4 vrijstaande woningen gelegen op ruim 8 hectare grond) is een eerste stap richting de ontwikkeling naar ‘senior living’ appartementen met zorgondersteuning. De projectontwikkelingsactiviteiten worden onder regie uitbesteed aan de Fakton Groep uit Rotterdam.
 

Van Godewijckstraat, Dordrecht

Nera Vastgoed BV heeft drie gebouwen verworven aan de Van Godewijckstraat in Dordrecht. De voormalige kantoorgebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte van ruim 10.000 m2 en staan momenteel grotendeels leeg. De planvorming is gestart voor transformatie naar huurappartementen en commerciële ruimtes.
 

Karwei Aalten

Lopende de vigerende huurovereenkomst voor de Karwei vestiging in Aalten (Driehoek 5) hebben onderhandelingen met Van Neerbos Bouwmarkten BV ertoe geleid dat de vigerende huurovereenkomst met ruim 7 jaar is verlengd. Beide partijen zijn verheugd dat aan hun samenwerking op deze wijze invulling wordt gegeven.
 

Verlenging huurovereenkomst Ede

Met het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede is een nieuw huurcontract overeengekomen waarbij het ziekenhuis zich voor langere tijd heeft verbonden aan het gebouw aan de Galvanistraat 7. Onderdeel van deze nieuwe overeenkomst betrof de renovatie van de klimaatinstallatie en de buitenbeglazing, hetgeen ertoe geleid heeft dat het gebouw een A-label heeft gekregen.
 

Ontvangst Omgevingsvergunning Catsheuvel

De Gemeente Den Haag heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor het project ‘Catsheuvel’ (Toren van Oud). Het project Catsheuvel is een initiatief van Euraco BV en Nera Vastgoed BV en behelst de herontwikkeling van de Toren van Oud in Den Haag.
 

Algemene Voorwaarden

In toenemende mate worden activiteiten ondernomen die in opdracht van derden worden verricht en niet onder ‘normale beheer activiteiten’ vallen voor onze eigen projecten. Op al deze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunt u tevens vinden onder downloads op onze website.
 
Copyright © 2017 Nera Vastgoed BV, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp