Copy
PERSBERICHT Technopolis
Bekijk deze e-mail in je browser
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters roepen bedrijven, organisaties en gemeenten op om STEM-academies en het STEM-academie netwerk in Vlaanderen te ondersteunen. Dit doen ze op het event ‘Activeer je STEM’ dat Technopolis vandaag organiseert in Mechelen. Het netwerk vormt een onderdeel van het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering om het dreigende tekort aan wetenschappelijke en technische profielen op de arbeidsmarkt op te vangen. Hiervoor werd in 2016 door beide ministers € 160.000 vrij gemaakt. Vanwege het succes van het STEM-academie-netwerk werd dat bedrag voor 2017 zelfs opgetrokken naar € 305.000.
 
Eind 2015 ondertekenden Vlaams minister  van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters samen met meer dan 300 bedrijven, organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen het STEM-charter (STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics). Een duidelijk engagement om concrete acties te nemen om het dreigende tekort aan technische en wetenschappelijke profielen op te vangen. Om de boodschap van dat charter te heractiveren en in verdere concrete acties om te zetten, organiseert Technopolis vandaag samen met beide ministers het event “Activeer je STEM!”.
 
Tijdens het evenement in Technopolis werd opgeroepen om het STEM-academie netwerk te steunen. Het netwerk is een overkoepelende organisatie die – onder coördinatie van Technopolis – buitenschoolse STEM-activiteiten voor jongeren tot 18 jaar verzamelt en zo een cruciale rol speelt in het verhogen van de STEM-geletterdheid in Vlaanderen. Bedrijven, organisaties, gemeenten… kunnen STEM-academies en het STEM-academie netwerk op verschillende manieren steunen: financieel, door materialen of lokalen ter beschikking te stellen, vrijwilligers te zoeken, bedrijfsbezoeken te organiseren… Door het STEM-academie netwerk te steunen, stimuleert men actief de toename van STEM-profielen op de arbeidsmarkt. Vele organisaties en bedrijven zoeken momenteel naar een speld in een hooiberg wanneer ze op zoek gaan naar ICT-medewerkers, bouwtechnici, mecaniciens… Via het STEM-academie netwerk dragen organisaties in feite bij tot hun eigen toekomst.
 
Activeer je STEM!
 
Na een verwelkoming van Stephane Berghmans, algemeen directeur Technopolis, getuigt prof. Dr. Wim Dehaene (KU Leuven) tijdens het STEM-evenement over het belang van STEM in Vlaanderen. Daarna is het de beurt aan enkele STEM-academies om te praten over hun rol binnen het STEM-academie-netwerk.
 
“Via STEM-academies zoals Techniekclubs, programmeerclubs en andere gelijkaardige doe-initiatieven krijgen jongeren de smaak van wetenschap, techniek, technologie, wiskunde, programmeren… werkelijk te pakken. Vanuit Technopolis proberen we dan ook om zoveel mogelijk partners, bedrijven en vrijwilligers te inspireren om aan te sluiten bij of hun steun te verlenen aan het STEM-academie netwerk”, aldus Stephane Berghmans, algemeen directeur van Technopolis.
 
De bevoegde ministers Crevits en Muyters gaan onder leiding van journalist Guy Tegenbos met verschillende partijen in gesprek over het belang van de STEM-academies voor Vlaanderen en de mogelijkheden om het STEM-academie netwerk te steunen.
 
“Onze ondernemers, onze economie, onze arbeidsmarkt én onze maatschappij: iedereen heeft belang bij zoveel mogelijk STEM-talent. De Vlaamse overheid levert op dit vlak al belangrijke inspanningen met het STEM-actieplan en het snel groeiende STEM-academie netwerk dat intussen al meer dan 90 leden telt. Maar we kunnen het niet alleen: om het succes van dit netwerk te blijven garanderen hebben we als overheid ook de steun nodig van bedrijven, organisaties en sectoren. Enkel door samen te werken zijn we echt klaar voor een stemmige toekomst”, liet Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters weten.
 
“Jongeren aansporen om STEM te studeren is lang niet uitsluitend een taak van het onderwijs. Dat demonstreren de vele STEM-academies die jongeren buiten de formele onderwijstijden op ongelooflijk veel manieren weten te inspireren. Het is heel belangrijk om de link tussen buiten- en binnenschoolse activiteiten te versterken en een wederzijdse overdracht van ervaring en kennis te faciliteren, zeker omdat in het onderwijs alle kansengroepen zijn vertegenwoordigd.”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
 
Na het panelgesprek krijgen de deelnemende bedrijven, organisaties en gemeenten de kans om enkele STEM-academies aan het werk te zien en een bezoek te brengen aan de TechniekClub van Technopolis.
 
Daad bij woord
 
In 2016 maakten Vlaams ministers Crevits en Muyters samen € 160.000 vrij om de leden van het STEM-academie netwerk te steunen. Vanwege het succes van het STEM-academie-netwerk werd dat bedrag dit jaar zelfs opgetrokken naar € 305.000.
 
Agoria en Melexis gaven eerder al hun (onder meer financiële) steun aan het STEM-academie netwerk. Agoria steunde in 2016 het STEM-academie netwerk met € 20.000. Ook vandaag geven ze het goede voorbeeld op het STEM-event door andere bedrijven op te roepen om via het netwerk de wetenschappers van morgen te inspireren. Agoria zal ook in 2017 € 20.000 vrijmaken om het netwerk verder te steunen. Na steun aan individuele initiatieven besliste Melexis in 2016 om de leden van het netwerk Vlaanderenwijd met € 30.000 en techniekmentoren bij te staan.

“Agoria Vlaanderen wil zich profileren als STEM-ambassadeur en ondertekende daarom het STEM-charter om de interesse en passie voor STEM te stimuleren, de STEM-geletterdheid en -expertise te verhogen en STEM-studies en STEM-beroepen aantrekkelijker te maken. Onder het motto ‘jong geleerd, is oud gedaan’, werkt Agoria samen met Technopolis en subsidieert het de STEM-academies om zo technologiebedrijven te helpen om het grote tekort aan STEM-profielen op te lossen. Agoria wil die samenwerking uitbreiden en bedrijfsbezoeken organiseren voor de deelnemers aan de STEM-academies. In een volgende stap wil Agoria samen met Technopolis aandacht besteden aan het uitbreiden van de doelgroepen met het accent op skills for the future, het invullen van rollen en ambitie, nieuwe leermethodes met een belangrijk accent op ICT.” – Peter Demuynck (Algemeen directeur Agoria Vlaanderen)

"Onze wereld digitaliseert en robotizeert exponentieel. Met het oog op de toekomst van onze samenleving, is het belangrijk dat jongens én meisjes al van jongsaf warm gemaakt worden voor STEM. Technologie leidt immers tot oplossingen om iedereen aan betaalbare energie, schoon water, zuivere lucht, deugdelijke gezondheidszorg e.d. te helpen. Met een STEM-opleiding kunnen jongeren dus een bijzonder grote maatschappelijke impact creëren. Ook Melexis engageert zich voor de bestmogelijke toekomst, een toekomst die boeiend en inclusief is. Wij zijn daarom trots dat we een voortrekkersrol konden innemen door als eerste bedrijf de STEM-academies in heel Vlaanderen te ondersteunen." - Françoise Chombar (CEO Melexis)
 
Ook ondernemersorganisaties Voka en Unizo sporen vandaag hun leden aan om het STEM-academie netwerk te ondersteunen.

“Leerlingen ontwikkelen via de STEM-academies op speelse wijze interpersoonlijke vaardigheden die meer en meer het verschil maken. Tegelijkertijd wordt hun interesse voor techniek getriggerd en zullen ze sneller voor STEM-richtingen en STEM-beroepen kiezen. Onze economie en bedrijven plukken hier de vruchten van. Wij stellen daarom graag ons uitgebreid netwerk ter beschikking en blijven de STEM-academies actief ondersteunen.” - Hans Maertens (Gedelegeerd bestuurder Voka)
 
Het succes van het STEM-academie netwerk: enkele cijfers
 
De omvang en groei van het STEM-academie netwerk is niet te onderschatten. Het netwerk ging op 11 februari 2014 van start met 29 leden. Tegen het einde van datzelfde jaar waren er dat al 56, een jaar later telde het netwerk 78 leden en eind 2016 telde het maar liefst 93 leden.
 
In 2016 werden via het STEM-academie netwerk:
  • 662 unieke activiteiten aangeboden.
  • 1 227 reeksen voorzien.
  • meer dan 209 996 uur gespendeerd aan buitenschoolse STEM-activiteiten.
  • meer dan 26 354 kinderen bereikt.
Enkele sleutelcijfers per provincie
 
Hier vindt u een overzicht van de organisaties per provincie.
Hier vindt u een voorbeeld in de kijker per provincie.
Download de foto's in originele resolutie
Meer info
  • over het STEM-academie netwerk:
    Patricia Verheyden, Director of strategic initiatives Technopolis (patricia@technopolis.be)
  • over het persgebeuren:
    Ester Blockx, Manager Marketing & Communicatie Technopolis (ester@technopolis.be)
De Vlaamse overheid is iniatiefnemer van het STEM-academie netwerk
en ondersteunt het project financieel.
 

Agoria, sectorfederatie voor de technologische industrie in België, en technologiebedrijf Melexis ondersteunen het STEM-academie netwerk zowel financieel en logistiek.
 
         


Voka en UNIZO verlenen steun door hun leden actief op te roepen
op om het STEM-academie netwerk te steunen.
  

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie,
 is coördinator van het STEM-academie netwerk.

     
    

Dit project wordt ondersteund
binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie,
een initiatief van de Vlaamse overheid.

  
Copyright © 2017 Technopolis, Alle rechten voorbehouden.