Copy
Februar 1, 2022
View this email in your browser
Møde med Udlændinge- og Integrationsministeren
Fra venstre: Mattias Tesfaye, Anne Marie Dalgaard, Susanne Rumohr Hækkerup, Karoline Blyt og Lisbeth Kjersgaard
Fredag den 11. februar var vores bestyrelsesformand Susanne Rumohr Hækkerup, generalsekretær Anne Marie Dalgaard og jurister Karoline Blyt og Lisbeth Kjersgaard til møde med Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye.

Danes Worldwide takker for invitationen og et konstruktivt møde, hvor ministeren var glad for Danes Worldwides deltagelse i den nye interessentgruppe og spurgte til vores vigtigste pointer fra medlemmerne og deres oplevelser på familiesammenføringsområdet.  Vi er glade for at kunne dele vores erfaringer med ministeren og hans embedsværk.

Der blev også talt om sager som bevis for/bevarelse af dansk statsborgerskab, hvor man allerede nu arbejder på at lette dokumentationskravene og vil undersøge om processen kan gøres mere smidig. Dette er meget kærkomment og vil være en rigtig god nyhed for vores unge medlemmer.

Danes Worldwide er meget tilfreds med lydhørheden fra ministeren og hans team og ser frem til de kommende forbedringer for udlandsdanskerne.
Dobbeltbeskatningsaftale
indgået med Frankrig
Så er der rigtig gode nyheder til de udlandsdanskere, som bor i Frankrig: Efter årelange forhandlinger er der nu omsider indgået en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig.

Selv om aftalen er på plads, får den dog først virkning fra 1. januar 2023. Men for de mange – også blandt Danes Worldwides medlemmer – som har været berørt af at skulle betale både dansk og fransk skat, er det positivt, at det nu har en slutdato.

Du kan læser mere om dobbeltbeskatningsaftalen her.
Læs mere om dobbeltbeskatningsaftalen
Invitation til
afskedsreception
Efter 12 år forlader Anne Marie Dalgaard dobbeltposten som generalsekretær for Danes Worldwide og direktør for Den Danske Sommerskole. I den anledning inviterer Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole til afskedsreception
 
tirsdag den 1. marts 2022 kl. 15 til 17
hos DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
 
Vi håber, at medlemmer, samarbejdspartnere og venner af Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole vil komme og sammen med os sige farvel til Anne Marie Dalgaard og ønske held og lykke i hendes videre karriere.

Vi vil gerne vide senest d. 24.februar, om du ønsker at deltage i receptionen. Tilmelding skal ske til danes@danes.dk Evt. spørgsmål kan rettes til samme mailadresse.

Vi glæder os til at se dig!
Du kan lige nå det!

Den nye periode for vores online danskundervisning blev skudt i gang for et par uger siden – mere præcist 31. januar. Måske sidder du lige nu og ærgrer dig over, at du ikke nåede at tilmelde dig inden da?

Men fortvivl ikke! For HVIS du er hurtig, kan du faktisk lige nå at komme med på periode 3. Det kræver blot, at du tilmelder dig senest onsdag den 16. februar 2022.

Danes Worldwides online danskundervisning findes på tre niveauer: Begynderdansk, Dansk på mellemniveau og Skoledansk. 

Du kan købe periode 3 her – men husk: Senest på onsdag.

Køb online danskundervisning
Legater til sommerskolerne
Vi vil gerne give så mange som muligt chancen for at få glæde af et ophold på enten Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen, og derfor uddeler vi en række legater til sommerskoleophold. Du kan søge et legat, hvis du er medlem af Danes Worldwide.

For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema med forskellige oplysninger og vedhæfte dokumentation, som vi har brug for, når vi behandler din ansøgning. Det drejer sig fx om familiens økonomiske og familiemæssige situation samt tilknytning til Danmark.

Du kan downloade ansøgningsskemaet her. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er den 31. marts 2022.
Søg legat til sommerskolerne
Webinar om familiesammenføring
Der er mange spørgsmål, der melder sig, når det drejer sig om familiesammenføring. Fx hvad er kravene for at opnå familiesammenføring? Hvilken ansøgning skal man bruge? Og hvilken dokumentation skal vedlægges ansøgningen?

Tirsdag d. 22. januar 2022 kl. 16:00 (dansk tid) inviterer Danes Worldwide alle udlandsdanskere til webinar, hvor vores jurist, Lisbeth Kjersgaard, vil gennemgå de danske regler for familiesammenføring.

Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig her.
Tilmeld dig webinaret
Nye kolleger

Medlemskoordinator Maiken Friis Jørgensen er gået på barselsorlov, og som hendes vikar har vi ansat Anette Kettler. Anette har i hele sit professionelle liv arbejdet med kundeservice og kommunikation og kommer fra et job i uddannelsesbranchen. Hun har desuden selv været udstationeret med sin familie to gange – dels i det østlige England, dels i Hamborg i Tyskland

Og endnu en barselsvikar: Louise Severinsen, som vikarierer for lærer Charlotte Holten Krebs. Louise er uddannet lærer med fagene dansk (mellemtrin og udskoling), samfundsfag og dansk som andetsprog. Hun har i flere år arbejdet i en modtageklasse i Hvidovre, hvor hun bl.a. underviste flygtninge i dansk.

Sidst men ikke mindst har vi også sagt goddag og velkommen til Caroline Ulrichs, som er studentermedhjælper i jura-teamet. Caroline læser en kandidat i jura på Københavns Universitet. Hun har selv været udlandsdansker, da hun har boet i Uganda og studeret i Californien.

Vi glæder os til samarbejdet!

Danes Worldwide's hjemmeside
Danes Worldwide på Facebook
Danes Worldwide på Instagram
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2022, Danes Worldwide, All rights reserved.

Our mailing address is:
danes@danes.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.