Copy
Februar 2, 2022
View this email in your browser
Historien om Mads og Brittany
I de seneste uger har en historie om familiesammenføring fyldt en hel del i de danske medier. Det drejer sig om danske Mads Rønne Almassalkhi og hans amerikanske kone, Brittany. Mads fik i 2021 et gæsteprofessorat på DTU, men selv om Brittany naturligvis taler engelsk og er kandidatuddannet (hun har en master i kemi), kan hun ikke få lov til at bo i Danmark med sin mand og deres tre fælles børn.

Mads er medlem af Danes Worldwide, så vi har naturligvis talt hans sag over for politikerne og påpeget det urimelige i beslutningen. Derudover har generalsekretær Anne Marie Dalgaard sammen med rektor for DTU, Anders Bjarklev, skrevet en kronik, som blev bragt i dagbladet Politiken den 17. februar.

Og heldigvis er der godt nyt i sagen, da Mads’ kone nu har modtaget besked om, at den endelige afgørelse er udsat, og hun skal alligevel ikke, som det ellers var besluttet, rejse ud af Danmark d. 2. marts.

Vi håber det bedste og fortsætter naturligvis vores arbejde om lempeligere regler for familiesammenføring for Mads og hans familie – samt naturligvis for alle vores andre medlemmer, som er i en lignende situation.
Læs kronikken her
Forbedret hjemmeside hos SKAT
Skattestyrelsen har forbedret hjemmesiden skat.dk/udland, som henvender sig til både danskere og udlændinge, der har aktiver i udlandet. Det gælder fx fast ejendom, værdipapirer eller indkomst, som skal oplyses via TastSelv. På den opdaterede hjemmeside kan du bl.a. få hjælp til, hvordan du indberetter om forholdene til de danske myndigheder.
Derudover har Skattestyrelsen styrket de engelske sider i borgervejledningen. Det drejer sig om
Leaving Denmark permanently
Moving to Denmark
Working in Denmark but living in another country
Declaring non-Danish income
Endelig har de fire kommuner med ICS (International Citizens Service) – København, Aarhus, Odense og Aalborg – overtaget opgaven med at vejlede hjemvendte danskere og udenlandske borgere om, hvordan de får et skattekort, når de er flyttet til Danmark.
Masser af aktiviteter på sommerskolerne
På Sommerskolen og Familie-Sommerskolen er der fuld gang i både ansættelser og planlægning. Der skal et stort og godt mandskab til at gøre alle vores skoler til gode lærings- og aktivitetsarenaer.

Næsten alle de flere end 60 lærere og aktivitetsledere er ved at være på plads, og koordinatorteamet og afdelingslederne har været på jagt efter de allerbedste til sommerens vigtigste begivenhed. Der er ansat dygtige dansklærere til alle niveauer samt til voksenundervisningen på Familie-Sommerskolen.

Derudover står der kompetente aktivitetsledere klar til at tilbyde en bred vifte af aktiviteter. Både børn og voksne skal prøve alle mulige former for sport og bevægelse, dans, fritidsliv og arbejde med tegneserier, musik, keramik, filmproduktion og meget mere. På alle tre skoler står de klar fra første dag, så de kan give deltagerne en uforglemmelig oplevelse.

Du har stadig mulighed for at tilmelde dig Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen.
Tilmelding til Sommerskolen og Familie-Sommerskolen
Ansøgningsfrist til videregående uddannelser
Overvejer du at søge ind på en videregående uddannelse i Danmark, skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen for ansøgere i kvote 1 med ekstra dokumentation er den 15. marts kl. 12.00. Det gælder, hvis du søger med en udenlandsk adgangsgivende eksamen eller en international eksamen – fx IB, EB og DIAP.

Har du spørgsmål om ansøgningsfristen eller andre uddannelsesemner, kan du – som medlem af Young Danes Worldwide – kontakte vores studievejledning på ung@danes.dk.
Læs mere om studievejledningen her
Vil du hjælpe med danskundervisningen?
Siden 1990 har Danes Worldwide i samarbejde med Undervisningsministeriet undervist udlandsdanske børn og unge i dansk sprog og kultur. Til stor glæde for eleverne.

Vi vil fortsat gerne gøre det muligt for så mange som muligt at deltage i danskundervisningen, som foregår online, da vi ved, hvor meget det betyder for de enkelte familier, at børn og unge kan fastholde deres danske rødder.

Til det formål indsamler vi midler, så vi kan uddele legater til de børn og unge, som har brug for dem. Vi håber derfor meget, at du har lyst til at støtte Danes Worldwide med en donation på minimum 200 kr.

Danes Worldwide er omfattet af ligningslovens §8A, der bl.a. betyder, at du som gavegiver kan få skattefradrag for donationsbeløbet, hvis du er bosiddende i EU- eller et EØS-land.
Du kan donere dit bidrag her
Fastelavn - er mit navn...
Selv om efterårets Halloween næsten har udkonkurreret fastelavn her i Danmark, er der stadig mange udlandsdanskere rundt om i verden, som holder fast ved den danske fastelavnstradition.

På vores facebookside har vi lagt et opslag op om fastelavn i går (søndag den 27/2), og vi vil gerne opfordre alle, der har deltaget i en fastelavnsfest, om at dele jeres billeder af tøndeslagning, fastelavnsbollespisning, kattekonger og -dronninger, udklædte børn (og voksne) osv.

Vi håber, at se og høre rigtig mange synge: ”Boller op, boller ned – boller i min mave/hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade!”

Vores adresse er: facebook.com/danesworldwide 
Du kan oploade dit billede her
Danes Worldwide's hjemmeside
Danes Worldwide på Facebook
Danes Worldwide på Instagram
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2022, Danes Worldwide, All rights reserved.

Our mailing address is:
danes@danes.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.