Copy
Velkommen til NOPAs generalforsamling og sommerfest 2015
View this email in your browser

Kjære medlemmer

Vi viser til tidligere varsling om Generalforsamling og sommerfest i NOPA. Innkalling og sakspapirer sendes i posten ca 15. mai. 
 
NOPAs generalforsamling finner sted på Stratos, Youngstorget 2a i Oslo, tirsdag 2. juni.  Vi begynner med registrering, kaffe og litt mat fra kl. 13.00. Selve møtet starter kl. 14.00. Deltakere på generalforsamlingen inviteres til sommerfest samme sted, ca kl. 18.00.

Elektronisk påmelding til sommerfesten fra NOPAs hjemmesider, eller her innen onsdag 20. mai. 

Stemmerett på generalforsamlingen får du først etter at du har vært medlem i foreningen i ett år. Du som ikke har det er allikevel hjertelig velkommen til å delta på møtet; det er en fin anledning til å bli kjent med foreningen samt å treffe aktive NOPA-medlemmer.
 
NOPA dekker reise og inntil kr 900 for hotell fra 2. - 3. juni for deg som bor utenbys. Velg rimelig reisemåte.
 
Håper vi sees!
 
 
Mvh
Tine Tangestuen
Administrativ leder.
 

Copyright © 2015 NOPA, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp