View this email in your browser


Konferenz: 20/10/2016
Urban Gardening fir Gemengen
Nei Perspektive vum lokale Gäertneren
Am Kader vun hieren Ëmweltwochen organiséiert d'Gemeng Suessem an Zesummenaarbecht mat der EBL an CTF eng Konferenz zum Thema "Urban Gardening". D’Produktioun vu Liewensmëttel ass op ville Plazen aus den Uertschafte verschwonnen. Dës Entwécklung huet dozou gefouert, dass vill Leit de Lien zu der Liewensmëttelproduktioun verluer hunn. Fir dësem Trend entgéintzewierken, gett probéiert, mat kléngraimege Projeten op ëffentleche Flächen d'Gäert nees zréck an d'Stied ze bréngen. Ennert dem Motto "Suessem schmaacht" organiséiert d'Gemeng Suessem nach weider Evénementer ronderem d'Thema Ernährung an Ëmwelt. 

Programm

13h30 Empfang an Aschreiwung
14h00 Virwuert vun der Emweltschäffin Myriam Cecchetti
14h15 Schaffen ouni Pestiziden, an der Gemeng an doheem, Nils Leches, EBL
14h45 Sprëtzmëttel an der Liewensmëttelproduktioun, Jacques Engel, ASTA
15h15 Projet de la transition alimentaire, Bernard Lahure, GEIE EcoTransfaire
15h45 Pause
16h15 Suessem schmaacht – Masterplan zum nohaltege Gäertneren, David Hengen, Emweltamt Gemeng Suessem
17h45 Gemeinschaftsgaart Beetebuerg, Caroline Calmes, Emweltamt Gemeng Beetebuerg 
17h15 Interkultureller Garten Aalen, Christine Class
18h00 Internationaler Frauengarten Trier, Ruth Petri
18h30 Schlusswuert Dr. Martine Mergen, Presidentin CTF
 
Umeldung zur Konferenz
Invitatioun - 12/10/2016 - 10h30
Marchés Publics - Présentation du modèle de l'outil pratique en voie d'élaboration en vue de conférer aux marchés publics de fournitures un caractère durable

Am Kader vum Projet de Loi zu den Marchés Publics erginn sech bei den ëffentlechen Ausschreiwunge nei Méiglechkeete fir verstäerkt op nohalteg Kriterien anzegoen.

Fir den ëffentlechen Träger bei der Ausschreiwungsprozedur ze hëllefen huet sech d'EBL zesummen mam MDDI éischt Gedanken zu engem "Tool" gemaach, déi zesummen mat Akteure vum Terrain weider developpéiert sollen ginn.

An dësem Kontext invitéiert den MDDI op eng Informatiounsversammlung an en Austausch un Ideen, den 12. Oktober um 10h30 am Héichhaus, wou gemeinsam mat der EBL iwwert den Opbau vun dësem Tool diskutéiert soll ginn.

Umeldung a weider Informatiounen...
Konferenz - 21/10/2016
Gesond Ernährung bewosst vermëttelen 
D'Gemeng Suessem invitéiert am Kader vun hieren Ëmweltwochen op eng Konferenz an Zesummenaarbecht mat der EBL zum Thema gesond Ernährung a wéi een dëst un d'Kanner an der Schoul weidervermëttele kann.
Umeldung a weider Informatiounen... 
D'EBL informéiert
Kolloquium vu natur&ëmwelt zum Thema: Ökosystemdienstleistungen
Den diszipliniwwergräifende Kolloquium riicht sech un e Publikum aus Ökologie, Naturschutz, Waaser-, Forst- a Landwirtschaft a behandelt doriwwer eraus och d'Beräicher Ökonomie an Tourismus. Méi Informatiounen an Umeldung…
Share
Tweet
Forward
Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l | 4, Place de l'Europe 1499 Luxembourg
Tel: (+352) 247 - 86831 ;  - 86832 oder - 86866 | Fax: (+352) 2478 6841 | info@ebl.lu
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Emweltberodung Letzebuerg · 4 Place de l'Europe · Luxembourg 1499 · Luxembourg

Email Marketing Powered by Mailchimp