Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Nieuwsbrief van 27 mei 2015

 

Congres ‘Samen sterker’ 2 juni 2015

Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van ons landelijke congres dat volgende week dinsdag in Doorn plaats vindt. Het thema van het congres is ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’. De middag heeft een interactief programma en bevat vele inspirerende themasessies over opleiden in de school en  Praktijk-In-Beeld-Sessies waar verschillende opleidingsscholen uit het po en vo hun good practices presenteren.

In de etalage: Themasessie PO Kwaliteit en effectiviteit

We zetten een aantal sessies van het congres in de etalage. Tijdens de themasessie Kwaliteit en effectiviteit krijgen de deelnemers een inkijkje in de manier waarop Opleidingsschool Catent-KPZ het kwaliteitszorgsysteem heeft uitgewerkt. Henk Swart (Katholieke Pabo Zwolle) is één van de workshopleiders. We stellen hem drie vragen.
 
 

Download nu de eerste katernen uit nieuwe kwaliteitsreeks

Het Steunpunt Opleidingsscholen brengt voor het primair onderwijs een serie katernen uit over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. De deelnemers van het congres krijgen de eerste drie gepubliceerde katernen uitgedeeld. In totaal kunt u nu vier katernen op onze website downloaden.

Uitbreiding opleidingsplaatsen VO

Het Ministerie van OCW en de VO-raad hebben in 2014 een sectorakkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het (academisch) opleiden in de school. De afspraken zijn gericht op kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het opleiden in de school. Ook op het congres van 2 juni krijgt de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen aandacht.
 
 

Meld u deze week nog aan!

De inschrijving voor ons congres is nog tot vrijdag 29 mei geopend. Stuur een mailbericht naar povo@deelnameregistratie.nl o.v.v. organisatie, naam, volledig postadres, telefoonnummer, e-mailadres en de nummers van de keuzesessies.

We hopen u volgende week dinsdag in Doorn te ontmoeten!
Team Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO
 

Handvatten om het leren van studenten op de werkplek te verdiepen

Bob Koster - lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht en lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg - verzorgt tijdens het congres een themasessie over werkplekleren met tips en handvatten om het leren van studenten op de werkplek invulling te geven en te verdiepen. Hoe kunt u studenten bijvoorbeeld helpen om hun vakdidactisch handelen te verdiepen? Of hoe kunt u invulling geven aan intervisie op de werkplek? 
Waarom is het nodig om het werkplekleren van studenten te verdiepen?
Studenten gebruiken de theoretische kennis niet altijd bij de voorbereiding en uitvoering van lessen en de aandacht op de werkplek gaat soms teveel in de richting van ‘hoe kan ik het morgen beter doen?’ Het is ook belangrijk dat studenten hun voorbereiding en uitvoering dieper doordenken.

Welke inhoudelijke aandachtspunten komen (onder andere) in de workshop aan de orde?
In de workshop geven we handvatten om vakdidactische gesprekken met studenten te verdiepen. Ook komt aan de orde op welke wijze studenten kunnen werken aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit.

Welke rol spelen scholen in de workshop?
In de workshop worden onderdelen verzorgd door opleiders uit de scholen. De handvatten die in de workshop worden gepresenteerd en gedeeld zijn in en met het onderwijsveld ontwikkeld.”

Bekijk onze agenda

2 juni 2015

Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO ‘Samen sterker’

Het jaarlijkse congres van het Steunpunt met als thema ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’. Eenieder die zich bezighoudt met de school als lerende organisatie, in het bijzonder met samen opleiden, is op deze dag van harte welkom om kennis op te halen, ervaringen te delen en collega’s te ontmoeten. Lees verder

24 juni 2015

Spiegelbijeenkomst PO Systeembrede analyse beoordelingen opleidingsscholen

Spiegelbijeenkomst over de ‘Systeembrede analyse’. Deze analyse is opgesteld door de NVAO en wordt ingegeven door de beoordeling samenwerkingsverbanden Opleidingsscholen. Het doel van de bijeenkomst is om op basis van de systeembrede analyse samen te onderzoeken welke onderwerpen rond samen opleiden en professionaliseren  om nadere uitwerking, gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vragen. Lees meer

Over Steunpunt Opleidingscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tuseen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl of steunpuntpassendonderwijs@po-raad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingscholen. Klik hier om uw af te melden