Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Nieuwsbrief van 12 mei 2016

 

Interactieve sessies over de toekomst van samen opleiden in juni - PO/VO

Het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen op 31 mei in Vianen staat in het teken van de toekomst van het samen opleiden en de opleidingsscholen. In samenwerking met het ministerie van OCW organiseren wij in juni drie interactieve sessies om hier verder met elkaar over van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor vertegenwoordigers van PO als van VO opleidingsscholen. Kom ook en praat mee!

7 juni: VIB-bijeenkomst over het videolokaal en professionalisering - VO

Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden van een videolokaal? Kom dan naar Berkel en Rodenrijs voor een inspirerend bezoek aan het Melanchthon Berkroden, georganiseerd door het Steunpunt Opleidingsscholen VO in samenwerking met het programma Stap 2 van de VO-raad. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Harry van Alphen, lid van de algemene directie van Melanchthon, over zijn ervaringen met het videolokaal op zijn school. We gaan tevens in gesprek over samen opleiden, het begeleiden van studenten, uw team en professionalisering in het algemeen. 
 
 

Congres 31 mei: Praktijk In-Zicht Sessies uitgelicht

Het congres van het Steunpunt Opleidingsscholen op 31 mei in Vianen draait dit jaar om kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige opleidingsscholen. Wat kunnen opleidingsscholen van elkaar leren om goed voorbereid de toekomst in te gaan? De middag heeft een interactief programma en bevat vele inspirerende sessies over actuele onderwerpen. U kunt kiezen uit inspirerende collegetours en de interactieve Praktijk In-Zicht-Sessies waar verschillende opleidingsscholen uit het PO en VO hun good practice presenteren aan andere opleidingsscholen. We lichten alvast twee inspirerende Praktijk In-Zicht Sessies voor u uit.

Nieuwe publicaties Steunpunt Opleidingsscholen - PO/VO

Het Steunpunt Opleidingsscholen publiceert diverse interessante katernen, praktijkvoorbeelden en factsheets over verschillende thema’s binnen opleiden in de school. Recent verschenen onder meer twee katernen ‘Begrippenkader opleidingsscholen’ van de hand van Sanneke Bolhuis. Doel van deze publicaties is om meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek en de functie van onderzoek voor het professionele leren van schooldirecteuren en leraren. In de kwaliteitsreeks publiceerden Anje Ros en Linda Keuvelaar-van den Bergh de scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. 
 
 

Subsidie uitbreiding opleidingsscholen - PO/VO

VO-scholen en lerarenopleidingen kunnen net als vorig jaar subsidie aanvragen om een opleidingsschool te starten. Daarnaast kunnen nieuwe en niet door OCW bekostigde opleidingsscholen in het PO die deelnemen aan de subsidieregeling ‘versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’, een aanvraag voor bekostiging indienen. Voor zowel PO als VO geldt dat van 1 mei tot 1 september 2016 een subsidie aangevraagd kan worden voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool door het ministerie van OCW. Voor het indienen van een aanvraag voor bekostiging, dient de nieuwe opleidingsschool een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Vanuit het Steunpunt ondersteunen wij u hierbij met onderstaande handreikingen, documenten en veel gestelde vragen over de regeling. 

 

23 mei: Themabijeenkomst Begeleiding van afstudeeronderzoek - VO

In de themabijeenkomst Begeleiding van afstudeeronderzoek op 23 mei in Utrecht vertellen Janneke van der Steen en Helma Oolbekkink over hun onderzoek naar het afstudeeronderzoek van studenten. Een voorproefje.
 
Wat hebben jullie onderzocht? 
“We hebben onderzocht wat volgens onderzoeksbegeleiders uit de school en onderzoeksbegeleiders uit de opleiding de belangrijkste doelen zijn van het afstudeeronderzoek van studenten. Daarnaast hebben we bekeken hoe deze twee groepen begeleiders hun onderzoeksbegeleiding inrichten en hoe ze het samen begeleiden van onderzoek het liefste zien.”
 
Wat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van het onderzoek? 
“Dat onderzoeksbegeleiders van de opleiding en van scholen veelal dezelfde doelen van het afstudeeronderzoek belangrijk vinden. Dit is natuurlijk een erg mooi uitgangspunt voor gesprekken over de afstemming van de begeleiding van het onderzoek. Daarnaast blijkt dat begeleiders uit de scholen meer doelen van het afstudeeronderzoek voor ogen hebben dan begeleiders uit de opleiding.”
 
Waarom moeten mensen op 23 mei naar de themabijeenkomst komen? 
“Om meer te horen over de uitkomsten van ons onderzoek. Maar ook om te ontdekken welke doelen van studentenonderzoek je zelf het belangrijkste vindt en wat dat betekent voor de manier waarop je je begeleiding, samen met de begeleiders van de opleidingen, inricht.”

Bekijk onze agenda

23 mei 2016

Themabijeenkomst Begeleiding van afstudeeronderzoek - VO

Janneke van der Steen en Helma Oolbekkink – verbonden aan het kenniscentrum kwaliteit van leren van de HAN en de Radboud Docentenacademie – delen met u hun onderzoeksresultaten naar het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. Welke doelen hebben begeleiders uit de school en opleiding voor ogen met het onderzoek? Hoe sluiten zij daar met hun begeleiding bij aan? Waar liggen kansen voor verbetering in bijvoorbeeld de afstemming van de begeleiding? Lees meer en aanmelden

7 juni 2016

VIB-bijeenkomst over het videolokaal en professionalisering - VO

Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden van een videolokaal? Kom dan naar Berkel en Rodenrijs voor een inspirerend bezoek aan het Melanchton Berkroden, georganiseerd door het Steunpunt Opleidingsscholen VO in samenwerking met het programma Stap 2 van de VO-raad. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Harry van Alphen, lid van de algemene directie van Melanchton, over zijn ervaringen met het videolokaal op zijn school. We gaan tevens in gesprek over samen opleiden, het begeleiden van studenten, uw team en professionalisering in het algemeen. Lees meer en aanmelden

Over Steunpunt Opleidingscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tuseen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl of steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingscholen. Klik hier om uw af te melden