Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Nieuwsbrief van 7 februari 2017

 

Doe de scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ PO/VO

En ontdek hoe het gesteld is met de onderzoekscultuur in uw eigen school! Anje Ros en Linda Keuvelaar–van den Bergh ontwikkelden de scan voor de kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen. De scan is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. De scan bestaat uit acht aspecten met aan elk een interventiekaart gekoppeld met interventies om het betreffende onderdeel te versterken. 

Leren van andere opleidingsscholen? Neem deel aan het koppeltraject! PO/VO

In 2017 biedt het Steunpunt Opleidingsscholen aan (aspirant) opleidingsscholen PO en VO de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een andere, ervaren opleidingsschool. U formuleert de leervragen voor uw (aspirant) opleidingsschool. Het Steunpunt koppelt u aan een bij uw vragen passende, ervaren opleidingsschool, met wie u kunt sparren, aan wie u goede voorbeelden kunt navragen en met wie kunt reflecteren op volgende stappen om uw opleidingsschool verder te ontwikkelen. Lees meer en meld u aan
 
 

22 maart: Themabijeenkomst PO ‘Rich Media & de verbinding tussen theorie en praktijk’

Hoe kan Rich Media bijdragen aan de verbinding tussen theorie en praktijk door Pabo-studenten? Dat is de centrale vraag van de themabijeenkomst die het Steunpunt Opleidingsscholen PO op 22 maart in Utrecht organiseert. Zo worden onder meer de opbrengsten van de ‘videoclub’ - waarin een groep leraren onder leiding van een gespreksleider videobeelden uit hun eigen praktijk bespreekt - onder de loep genomen.

Terugblik bijeenkomst 'De toekomst van Samen Opleiden' PO/VO

Zo’n 50 deelnemers uit het PO, VO, de lerarenopleidingen en het ministerie van OCW gingen op 12 december 2016 met elkaar in gesprek over de toekomst van samen opleiden. Ambities en vraagstukken rond de thema’s opleiden, inductie en verder professionaliseren werden door de  deelnemers met elkaar verkend. 
 
 

Professionele ontwikkeling van leraren: nieuw katern Kwaliteitsreeks VO

Op welke manier bevorderen opleidingsscholen de professionaliteit van leraren? En wat is nodig om een lerende cultuur op school te ontwikkelen? Ton Roelofs, voorzitter van opleidingsschool RPO Rijnmond, deelt in deze nieuwe publicatie van de Kwaliteitsreeks VO zijn inzichten en legt de verbinding tussen HRM-beleid en de professionele ontwikkeling van leraren gedurende de loopbaan.

7 april: Werkconferentie Goede condities voor de startende leraar PO

Hoe geven besturen en scholen, vaak in samenwerking met opleidingen, vorm aan de begeleiding van leraren die starten met hun loopbaan? Wat valt er van elkaar te leren? Tijdens de werkconferentie op 7 april delen besturen, scholen en opleidingen hun ervaringen en gaan graag met u in gesprek aan over hoe zij een succesvolle start mogelijk maken. Marco Snoek opent de bijeenkomst met de inleiding ‘Starters in de schijnwerpers’, waarin hij (inter)nationale ontwikkelingen schetst en ervaringen deelt. 

 
 

Onderzoek in de opleidingsschool: de nieuwste inzichten verzameld

Per 1 januari 2017 is de subsidie voor de academische kop officieel gestopt. Een passend moment om terug te kijken welke lessen we kunnen leren over praktijkonderzoek in de school. Daarom lichten we op onze website twee onderzoeksrapporten naar de (meer)waarde van de Academische Opleidingsschool en praktijkgericht onderzoek.

Congres Steunpunt Opleidingsscholen 'Leven lang leren' – 31 mei 2017

Op 31 mei 2017 vindt het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen plaats. Thema voor dit jaar is ‘Leven Lang Leren: de doorlopende lijn van opleiding, inductie en professionaliseren’. Hoorcolleges, praktijksessies, presentaties van instrumenten uit de praktijk en veel uitwisseling tussen betrokkenen van opleidingsscholen uit heel Nederland staan op het programma. Het jaarlijkse congres van het Steunpunt is hét evenement voor iedereen die in het PO, VO en MBO werkt aan samen opleiden en professionaliseren. Klik hier om u alvast aan te melden.
 

Samen Opleiden in beeld VO

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Hoe kijken leraren, schoolleiders en werkplekbegeleiders aan tegen Samen Opleiden? Hoe wordt er samengewerkt en wat levert dat op voor de verschillende betrokkenen? Dat en meer ziet u in deze videoreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen VO.
 

Over Steunpunt Opleidingsscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tussen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl of steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingsscholen. Klik hier om uw af te melden