Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO

Nieuwsbrief van 1 april 2015

 

Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO ‘Samen sterker’

Op dinsdagmiddag 2 juni 2015 organiseren wij ons jaarlijkse congres in Doorn. U kunt deelnemen aan inspirerende sessies over o.a. de kwaliteit en effectiviteit van het samen opleiden, de verbinding tussen samen opleiden en HR-beleid, werkplekcurricula, praktijkonderzoek en het begeleiden en beoordelen van studenten.

Reeks inspirerende bijeenkomsten

Naast het congres organiseren wij in de komende maanden een reeks inspirerende bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s, zoals Professionele Leergemeenschappen, versterken ouderbetrokkenheid, strategische samenwerking binnen opleidingsscholen en opbrengstgericht werken. Bekijk onze agenda voor meer informatie en om u in te schrijven. 
 
 

Zet uw opleidingsschool op de kaart!

Wij zijn een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen. Ons doel is het faciliteren van kennisdeling, ontmoeting en inspiratie. Binnenkort introduceren wij daarom op onze website een persoonlijke profielpagina voor elke opleidingsschool met een overzicht van de speerpunten, contactgegevens, expertise, partners en inspirerende documenten. 

Factsheets over Kwaliteitszorg en HRD online

Het Steunpunt Opleidingsscholen vraagt experts uit het werkveld om factsheets samen te stellen over verschillende relevante thema’s voor opleidingsscholen. Inmiddels zijn de factsheets over Kwaliteitszorg en HRD gereed en via onze site te downloaden.
 
 

Kennisportal NRO

De kennisportal onderwijs van het NRO geeft toegang tot Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk, waaronder materiaal over Opleiden in de School. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor docenten en andere belangstellenden. 

Steunpunt en Voorlopers in gesprek met minister 

Op 13 april presenteren de voorlopersgroepen van de Lerarenagenda hun voortgang aan de minister van OCW, Jet Bussemaker. De voorlopersgroep Opleiden in de school is hier samen met het Steunpunt Opleidingsscholen bij aanwezig. 
 
 

Een vruchtbare werksessie

HR-beleid, de kwaliteit van opleiden in de school en de combinatie van opleiden en onderzoek. Die thema’s stonden op 12 maart j.l. centraal in de werksessie van het Platform Onderwijs-arbeidsmarkt vo-mbo Utrecht in Maarssen. Nico de Jong, voorzitter van het platform, vertelt over de inhoud en de uitkomsten van deze bijeenkomst. 
De werksessies die het platform twee keer per jaar organiseert, staan altijd in het teken van de kwaliteitsverbetering van opleiden in de school. Ook het netwerk van HR-managers is bij deze bijeenkomsten vertegenwoordigd. “De verbinding met personeelsbeleid is essentieel, omdat in onze strategische agenda de professionalisering van docenten centraal staat”, zegt de Jong. “Het gaat om de professionalisering van leraren in opleiding, maar ook om de professionaliteit van beginnende en zittende docenten en om innovatie. Er is dus een duidelijke relatie met HR-beleid.”

Bekijk onze agenda

19 mei 2015

Themabijeenkomst VO Professionele Leergemeenschappen ‘Haal eruit wat erin zit’

Interactieve en inspirerende sessie, onder leiding van Maarten Bruns. Tijdens de bijeenkomst komt u niet alleen meer te weten over PLG’s, maar ervaart u ook hoe het werkt en wat het kan opleveren. Lees meer

20 mei 2015

Masterclass PO Versterken ouderbetrokkenheid OIS

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO en School aan Zet organiseren in Utrecht een masterclass over ouderbetrokkenheid. Lees meer

21 mei 2015

Themabijeenkomst VO Strategische samenwerking binnen Opleidingsscholen

De themabijeenkomst heeft als doel om helder te krijgen waaróm we samen opleiden en professionaliseren. De centrale vraag is ‘Waartoe is deze vorm van opleiden in het leven geroepen?’ Lees meer

2 juni 2015

Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO ‘Samen sterker’

Het jaarlijkse congres van het Steunpunt met als thema ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’. Lees meer

Over Steunpunt Opleidingscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tussen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl of steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingscholen. Klik hier om uw af te melden