Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Nieuwsbrief van 15 december 2016

 

12 Nieuwe aspirant-opleidingsscholen bekend

Het ministerie van OCW benoemde op 2 december 2016 twaalf samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen in het po en vo tot aspirant-opleidingsschool. Ook zes samenwerkingsverbanden in het mbo hebben de status van aspirant-opleidingsschool ontvangen. De komende drie jaar gaan deze aspirant-opleidingsscholen hard aan de slag met de ontwikkeling naar een opleidingsschool die voldoet aan het toetsingskader van de NVAO. Het Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt scholen daarbij, onder meer door de scholen te koppelen aan al geroutineerde opleidingsscholen, het opzetten van leernetwerken en het verzamelen en delen van kennis over samen opleiden via onze website www.steunpuntopleidingsscholen.nl.

12 december: gesprekken over de toekomst van Samen Opleiden

Zo’n vijftig deelnemers uit het po, vo, mbo, de lerarenopleidingen en het ministerie van OCW gingen op 12 december met elkaar in gesprek over de toekomst van samen opleiden, als vervolg op de sessies die in juni daarover gevoerd zijn. Rondom de thema’s opleiden, inductie en verder professionaliseren verkenden de deelnemers met elkaar de ambities en vraagstukken die spelen bij de opleidingsscholen. Aan bod kwam onder meer verbinding van inductietrajecten aan de infrastructuur van opleidingsscholen, samenwerken op alle niveaus van de opleidingsschool, blijvend aandacht besteden aan kennisdeling en kennisontwikkeling en een meer sectoroverstijgende benadering. Het Steunpunt Opleidingsscholen benut de opbrengsten van de bijeenkomst als input voor activiteiten en accenten bij kennisdeling en kennisontwikkeling. Bekjik de PowerPoint-presentatie van het Ministerie van OCW.
 
 

Lancering publicatie ‘Samen leraren opleiden – Parels uit de praktijk’

EduLabs, teamteaching, leren solliciteren; iedere opleidingsschool ontwikkelt een eigen innovatieve werkwijze die bijdraagt aan het in de praktijk opleiden en begeleiden van leraren. In de publicatie Samen leraren opleiden - Parels uit de praktijk geeft het Steunpunt Opleidingsscholen, samen met de ADEF Adviescommissie Opleiden in de School, een kijkje in de keuken bij zeventien vo-opleidingsscholen. De publicatie is bedoeld om te inspireren, reflecteren en te laten zien welke waardevolle tools opleidingsscholen de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Op 1 december werd de publicatie feestelijk gelanceerd. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Steunpunt Opleidingsscholen VO

Onderzoek RuG: intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen loont

Leraren die worden opgeleid in opleidingsscholen ontwikkelen zich pedagogisch-didactisch sterker dan leraren die worden opgeleid binnen andere onderwijsstructuren. Ook zijn zij beter voorbereid op de werkpraktijk. Dat concludeert de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Leraren op opleidingsscholen rapporteerden ook meer leermogelijkheden en zeggen meer tevreden te zijn over de kwaliteit van de genoten opleiding en de voorbereiding op het beroep. Een conclusie die het Steunpunt Opleidingsscholen van harte onderschrijft en opleidingsscholen sterkt in hun werkzaamheden.

 
 

Save the date! Congres Steunpunt Opleidingsscholen 2017

Op 31 mei 2017 vindt het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen plaats. Vorig jaar had het congres het thema Op weg naar een duurzame opleidingsschool. Het thema voor dit jaar moet nog worden vastgesteld, maar zet de datum alvast in uw agenda. Het jaarlijkse congres van het Steunpunt is hét evenement voor iedereen die in het po, vo en mbo werkt aan samen opleiden en professionaliseren. Klik hier om u alvast aan te melden.

Opleidingsschool van de maand

Deze maand is de Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort/HU ITT Samenwerking Opleiding & Scholen op onze website de Opleidingsschool van de maand! Bekijk hier de profielpagina met meer informatie over deze opleidingsschool. Lees ook het verhaal van Yvette van Barge, schoolopleider binnen dit samenwerkingsverband, uit het boek Schoolopleiders, leraar en lerarenopleider tegelijk. 
 
 

Plannen voor het nieuwe jaar

Ook in 2017 werkt het Steunpunt Opleidingsscholen met u samen aan het versterken van samen opleiden. Dat doen we onder meer via nieuwsbrieven, onze website, leernetwerken, themabijeenkomsten, publicaties en natuurlijk ons jaarlijkse congres. Thema's die in 2017 op het programma staan zijn onder meer de inrichting en kwaliteit van werkplekleren, de doorgaande lijn tussen opleiden, inductie en professionaliseren en de verbinding tussen onderzoek en schoolontwikkeling.

Graag werken we ook in 2017 weer met u samen, bijvoorbeeld door goede voorbeelden van uw opleidingsschool te delen in onze Praktijk In-Zicht publicaties.

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar vol inspiratie en inzichten om verder te bouwen aan uw opleidingsschool. Tot ziens in 2017!

Steunpunt Opleidingsscholen

Bekijk onze agenda

31 mei 2017

Jaarlijks congres Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO

Dit jaar vindt het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen plaats op woensdag 31 mei 2017. Net als vorig jaar strijken we neer in het Miele Experience Center in Vianen. Meer informatie over inhoud en programma volgt via onze website. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Over Steunpunt Opleidingsscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tuseen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl of steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingsscholen. Klik hier om uw af te melden