Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Bijeenkomsten najaar 2015

We hopen dat u terugkijkt op een heerlijke, ontspannen vakantie en weer vol frisse zin begint aan dit nieuwe schooljaar. Dit najaar vinden er vanuit het Steunpunt Opleidingsscholen verschillende bijeenkomsten plaats, die wij in deze nieuwsbrief voor u op een rij hebben gezet. Wij wensen u een goede start en begroeten u graag tijdens onze bijeenkomsten!
 

2, 4 en 8 sep -  Bijeenkomsten toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen (VO)

VO-scholen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 1 september 2015 een aanvraag indienen voor bekostiging van hun nieuwe of niet-bekostigde opleidingsschool. Voor het indienen van een aanvraag, dient de nieuwe opleidingsschool een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert in samenwerking met DUO op 2, 4 en 8 september bijeenkomsten om u te ondersteunen bij het indienen van deze aanvraag en het schrijven van een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst.

17 sep - Themabijeenkomst Kwaliteit van Praktijkonderzoek (PO)

Hoe kan praktijkonderzoek werkelijk bijdragen aan duurzame schoolontwikkeling? Verschillende factoren zijn hierbij van belang, zoals de feedbackfunctie, de dialoogfunctie en de organisatie van het onderzoek. Tijdens deze themabijeenkomst schetst Anje Ros – lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie – een kader voor de wijze waarop praktijkonderzoek kan bijdragen aan duurzame schoolontwikkeling.
 
 

21 sep - Spiegelbijeenkomst Systeembrede analyse beoordelingen opleidingsscholen (PO)

Spiegelbijeenkomst over de ‘Systeembrede analyse’. Deze analyse is opgesteld door de NVAO en wordt ingegeven door de beoordeling samenwerkingsverbanden Opleidingsscholen. Het doel van de bijeenkomst is om op basis van de systeembrede analyse samen te onderzoeken welke onderwerpen rond samen opleiden en professionaliseren  om nadere uitwerking, gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vragen. 

24 sep - Werksessie Bekostiging voor uw opleidingsschool: zo regel je dat! (VO)

De Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is aangepast, zodat nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen nog dit jaar als aspirant kunnen toetreden tot deze bekostigingsregeling. Voor 1 oktober moeten de aanvragen, inclusief ontwikkelplannen en samenwerkingsverbanden, ingediend zijn. Tijdens deze werksessie op conferentie ‘VO2020 Werkt’ kunt u uw vragen rond de uitbreiding en het indienen van de aanvraag stellen aan experts.
 
 

24 sep - Werksessie Praktijkonderzoek – geef het meer waarde! (VO)

Niet zelden wordt het bezwaar geuit dat het onderzoek dat de student uitvoert geen meerwaarde heeft voor de school. Herkenbaar? Een gemiste kans! Maar hoe zorgen we er dan voor dat het (student)onderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan schoolontwikkeling en innovatie? Laat u zich tijdens deze werksessie inspireren door een expert en ervaringsdeskundigen over praktijkonderzoek bij u op school? Kom naar de conferentie ‘VO2020 Werkt’ en schrijf u in voor deze werksessie.

24 sep – Werksessie Effectiviteit van opleiden in de school (VO)

Is de kwaliteit van opleiden daadwerkelijk hoger in een gesubsidieerde en erkende school dan in een school die geen bekostiging ontvangt? Dit wordt momenteel onderzocht door de lerarenopleiding van de RUG, dat kijkt naar het gedrag van de student in de klas en psychologische variabelen. U gaat tijdens de sessie praktisch aan de slag met de resultaten uit dit onderzoek: wat neemt u mee naar uw eigen praktijk? Kom ook naar de conferentie ‘VO2020 Werkt’ en schrijf u in voor deze werksessie.
 
 

7 okt - Masterclass Omgaan met verschillen (PO)

Leraar zijn…. Het mooiste beroep, maar tegenwoordig ook buitengewoon complex. Voor  alle leerlingen willen we optimale ontwikkeling. Dit vraagt om een effectieve invulling van het onderwijs met veel aandacht voor het omgaan met verschillen. Wat heb je als opleiding en als school de toekomstige leraren te bieden? Tijdens deze masterclass, georganiseerd i.s.m. School aan Zet, gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vraag.

9 okt - Symposium Ambities voor praktijkgericht onderzoek in de school (VO)

De afgelopen jaren werkten vo-scholen, onderzoekers en adviseurs aan dertig projecten gericht op onderwijsvernieuwing. Tijdens dit symposium, naar aanleiding van het promotieonderzoek van Wouter Schenke, is er aandacht voor ervaringen die in deze ontwikkel- en onderzoeksprojecten zijn opgedaan en voor nieuwe initiatieven in praktijkgericht onderzoek in scholen.
 
 

18 nov - Themabijeenkomst Werkplekcurriculum (PO)

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het PO een serie katernen uitgebracht waarin een overzicht wordt gegeven van bestaande kennis op thema’s als werkplekleren, praktijkonderzoek, HRM en het werkplekcurriculem. Tijdens de themabijeenkomst Werkplekcurriculum gaan Jeroen Onsink en Miranda Timmermans in op de vraag hoe een goede afstemming tot stand kan worden gebracht tussen het leren op de werkplek en het leren op de opleiding. Binnenkort meer informatie.

9 dec - Masterclass Opbrengstgericht werken (PO)

Scholen hebben de afgelopen jaren steeds meer inhoud en uitwerking gegeven aan opbrengstgericht werken. Opleidingen en  scholen kunnen daarin samen optrekken. Wat zijn belangrijke thema’s waar verder aan gewerkt kan gaan worden en wat zijn mogelijke aanpakken? Binnenkort meer informatie.
 
 

Over Steunpunt Opleidingscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tuseen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl of steunpuntpassendonderwijs@po-raad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingscholen. Klik hier om uw af te melden