Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Bijeenkomsten najaar 2016

We hopen dat u een heerlijke vakantie heeft gehad en weer een goede start heeft gemaakt. Dit najaar organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen weer verschillende bijeenkomsten, die wij in deze nieuwsbrief voor u op een rij zetten. Wij wensen u een goed nieuw schooljaar en begroeten u graag tijdens onze bijeenkomsten!

28 september: Masterclass Sociale veiligheid – PO

Prof. dr. Anne Bert Dijkstra plaatst tijdens deze masterclass het thema pesten in het brede perspectief van sociale veiligheid en geeft aan hoe opleidingen, besturen en scholen daar gezamenlijk invulling aan kunnen geven. Pesten en sociale veiligheid zijn actuele thema’s, waar ook in het nieuwe toezichtskader van de Inspectie en in de regeling Verbreding Samenwerking veel aandacht voor is. 
 
 

Vervolgsessie over de toekomst van opleiden in de school – PO/VO

Tijdens drie interactieve sessies in juni spraken we met elkaar over de toekomst van het samen opleiden en opleidingsscholen. Inhoudelijke thema’s als werkplekcurriculum, praktijkonderzoek en inbedding in HR beleid kwamen aan bod, maar ook randvoorwaardelijke aspecten als bekostiging en staffel. De sessies hebben veel opgeleverd. Het ministerie van OCW en het Steunpunt willen graag op een aantal punten verder met u doorpraten. In het najaar organiseren we daarom nog een vervolgsessie. Houd onze agenda in de gaten voor meer informatie.

12 oktober: Symposium PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst - PO/VO

Praktijkonderzoek is belangrijk voor de toekomst van het onderwijs. Anje Ros, Miranda Timmermans en Janneke van der Steen vertellen u tijdens dit symposium over hun onderzoek naar ‘De waarde van de academische opleidingsschool’. Wouter Schenke en Irma Heemskerk presenteren de resultaten van hun onderzoek naar de meerwaarde van praktijkonderzoek in VO. Aan de hand van een aantal voorbeelden van hoe academische opleidingsscholen praktijkonderzoek borgen met het oog op de toekomst, zoeken we vervolgens samen met u naar een aantal praktische aanbevelingen.
 
 

8 november: Themabijeenkomst Samen Opleiden op de werkplek - VO

Hoe zie je dat een student leert op school? Hoe organiseer, begeleid en stimuleer je dat vervolgens? Miranda Timmermans en Jeroen Onstenk gaan tijdens deze themabijeenkomst in op de vraag hoe leren en opleiden op de werkplek als kern van het werkplekcurriculum kan worden geoptimaliseerd. Het doel van de bijeenkomst is om u concepten en tools mee te geven waarmee u in de eigen situatie het werkplekcurriculum kunt verkennen en verbeteren. 

30 november: Masterclass van (startende) leraren - PO

Tijdens de Masterclass 'Observeren en coachen van leraren' spreekt hoogleraar onderwijskunde Wim van der Grift over de ontwikkeling van startende leerkrachten en de meerwaarde van goede begeleiding m.b.t. didactische vaardigheden. Hij geeft een toelichting op de kenmerken en succesfactoren van goede begeleiding (observeren, diagnosticeren en coachen). 
 
 

Save the date! 31 mei 2017: jaarlijks congres Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO

En tot slot: zet woensdag 31 mei 2017 alvast met dikke stift in uw agenda. Dan vindt het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen plaats! We strijken net als vorig jaar neer in het Miele Experience Center in Vianen. Meer informatie over inhoud en programma volgt via onze website.

Over Steunpunt Opleidingscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tuseen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl of steunpuntpassendonderwijs@po-raad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingscholen. Klik hier om uw af te melden