Copy
 

Steunpunt Opleidingsscholen

Nieuwsbrief van 1 november 2016

 

Nieuwe loot aan de stam: Praktijk In-Zicht katernen - PO/VO

De kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen bestaat uit een serie katernen over verschillende thema's binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. Dit najaar is de reeks uitgebreid met Praktijk In-Zicht katernen. Deze katernen bevatten een illustratie van de praktijk van een opleidingsschool. Dit kan een voorbeeld, een aanpak of uitwerking zijn. Bekijk de nieuwe katernen nu op onze site!

 

Onderzoek in de school in the spotlights: nieuwe katernen Kwaliteitsreeks - VO

Wat is de rol van onderzoek in uw opleidingsschool? En wat levert onderzoek eigenlijk op? In deze publicaties geschikt voor VO en van de hand van Anje Ros en Jeroen Onstenk leest u hier over. Wilt u over dit onderwerp lezen gericht op PO, dan zijn er ook diverse publicaties beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van de katernen. U kunt de katernen niet alleen gratis downloaden op onze website, wij hebben ook van diverse katernen gedrukte exemplaren beschikbaar. Mocht u hier interesse voor hebben, stuurt u dan voor PO-katernen een mail naar Simone van der Reep via s.vanderreep@poraad.nl met daarin het aantal en de titel van de katernen die u wenst te ontvangen en voor VO-katernen naar Rosemarie Stomp via rosemariestomp@vo-raad.nl
 

De waarde van de academische opleidingsschool - PO/VO

Tijdens het goed bezochte symposium ”PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst” op 12 oktober jl. presenteerden Anje Ros, Miranda Timmermans en Janneke van der Steen de onderzoeksresultaten van hun onderzoek naar de Waarde van de Academische Opleidingsschool. Deelnemers kregen ieder een publicatie mee van dit onderzoek. Deze publicatie bevat naast een theoretische inleiding, portretten van de AOS-en primair- en vervolg onderwijs, een factsheet met de belangrijkste antwoorden op de onderzoeksvragen en conclusies en aanbevelingen. Bekijkt u hier Waarde van de Academische Opleidingsschool – PO en hier Waarde van de Academische Opleidingsschool – VO. Wouter Schenke en Irma Heemskerk presenteerden bovendien de resultaten van hun onderzoek naar de ‘Meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in opleidingsscholen VO‘.
 

Publicatiereeks InnovatieImpuls Onderwijs - PO

Vijf jaar lang werkten Kennisland en CAOP met InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) aan onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging ook na IIO kan blijven bestaan. Hierover schreven zij drie publicaties: over de uitdagingen voor vernieuwende scholen en lerarenopleidingen, over de beste tips voor een goede samenwerking volgens deelnemers aan het congres van Steunpunt Opleidingsscholen, en over het iXperium als schoolvoorbeeld van een geslaagd samenwerkingsverband.
 

Reminder: 8 november Themabijeenkomst Samen Opleiden op de Werkplek - VO

Hoe kan het leren van de student tijdens het werk in de school kan worden (h)erkend, georganiseerd, begeleid en gestimuleerd? Welke rol hebben de opleiders op de werkplek en welke rol heeft het opleidingsinstituut? Deze vraagstukken staan centraal tijdens de themabijeenkomst die het Steunpunt Opleidingsscholen VO op 8 november organiseert. De aanmelding voor deze bijeenkomst staat open tot en met 4 november.
 

1 december 2016: lancering publicatie Good practices Samen Opleiden - PO/VO

Welke activiteiten voeren opleidingsscholen uit voor hun studenten? Hoe verbinden zij theorie en praktijk? En op welke wijze werken school en opleidingsinstituut daarbij samen? Antwoorden op deze vragen vindt u in de publicatie ‘Samen leraren opleiden - Parels uit de praktijk’ die op 1 december 2016 in Utrecht wordt gelanceerd. Bob Koster, lector Werkplekleren bij Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht, nam samen met ADEF het initiatief voor de publicatie. “Wat opvalt bij de verschillende good practices is dat het overal gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en lerarenopleiding: een gelijkwaardigheid van de verschillende partijen bij het opleiden van leraren.”, aldus Koster.
Een van de good practices is afkomstig van Opleidingsschool ZAAM ROC Top, waar zowel vo-scholen als een mbo-school bij zijn aangesloten. Deze opleidingsschool ontwikkelde het TPS-programma (Theorie en Praktijk in de School), waar theorie uit de opleiding verbonden wordt met de praktijk op de scholen. Hier alvast een voorproefje van de activiteiten en aanpak van ZAAM ROC Top:

Kenniscirculatie
Het TPS-programma wil de relatie tussen theorie en praktijk versterken. Een voorwaarde om theorie en praktijk met elkaar te verbinden is dat de theoretische onderbouwing op de juiste momenten wordt aangeboden. De nabespreking (met reflectie en intervisie) speelt hierbij een belangrijke rol. 

Verantwoordelijkheden
De TPS- coördinator organiseert het programma samen met de TPS-verantwoordelijken van de hogescholen en de coördinator van de opleidingsschool en in nauw overleg met de schoolopleiders. De vertegenwoordigers van de hogescholen, vaak instituutsopleiders, dragen zorg voor de afstemming van het TPS-programma met het curriculum van de hogescholen en de gebruikte literatuur.

Opbrengsten
Studenten zijn zeer tevreden over het programma en noemen de TPS-bijeenkomsten een goede aanvulling op het theoretische gedeelte van de opleiding. Zij geven aan dat ze de informatie en vaardigheden kunnen toepassen in hun stage of in de opdrachten van de hogescholen.”

Bekijk onze agenda

30 november 2016

Masterclass Observeren en coachen van leraren – PO

Tijdens de Masterclass ‘Observeren en coachen van leraren’ spreekt hoogleraar onderwijskunde Wim van der Grift over de ontwikkeling van startende leerkrachten en de meerwaarde van goede begeleiding m.b.t. didactische vaardigheden. Hij geeft een toelichting op de kenmerken en succesfactoren van goede begeleiding (observeren, diagnosticeren en coachen). Lees meer en aanmelden

Over Steunpunt Opleidingsscholen

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen, een samenwerking tuseen de PO-Raad en de VO-raad. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl of steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.
Deel deze nieuwsbrief
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief van het
Steunpunt Opleidingsscholen. Klik hier om uw af te melden