Copy
http://www.stopecocide.nl
View this email in your browser

Kom morgen naar het Stadhuis van Amsterdam om je steun te betuigen!

 

Morgenochtend 11 mei wordt om 9.00 uur het iniatiefvoorstel "Amsterdams verzet tegen ecocide" van de Partij voor de Dieren Amsterdam bij de commissievergadering behandeld. Partij voor de Dieren roept de gemeente Amsterdam op om te erkennen dat ecocide een misdaad tegen de vrede is en verzoekt de gemeente dit standpunt actief uit te dragen naar de regering.

Lees hier het initiatiefvoorstel

Om te laten zien dat dit onderwerp breed gedragen wordt door de inwoners van Amsterdam, willen we je uitnodigen om plaats te nemen op de publieke tribune.

Kijk live mee hoe de politieke partijen van Amsterdam tegenover ecocide-wetgeving staan en zie met eigen ogen hoe Amsterdam haar beleid voert.

De Rooszaal 0239, Stadhuis. Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Wij zetten ons met hart en ziel in om ecocide-wetgeving zo snel mogelijk ingevoerd te krijgen. Help je mee?
 
NB: Wij hebben een ANBI status. Dat betekent dat je giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Hartelijke groet,
namens Stichting Stop Ecocide,
Katy Olivia van Tergouw
Founder 
Copyright © 2016 Stop Ecocide, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp