Copy
http://www.stopecocide.nl
View this email in your browser

Beste <<Voornaam>>,

Polly Higgins is weer in het land. Op dinsdag 31 mei van 13.00 tot 14.00 uur vindt er een inspirerend interview plaats bij Room for Discussion van de Universiteit van Amsterdam samen met Jaap Spier, advocaat-generaal van de Hoge Raad. We hopen dat je hierbij aanwezig kunt zijn.
NB: vrije entree en geen aanmelding vereist.

Klik hier voor meer info over het aankomende interview van Room for Discussion: The Earth’s Lawyers

Hartelijk dank aan degenen die bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren waren afgelopen 11 mei in het Stadhuis van Amsterdam.

We zien dat steeds meer mensen actie ondernemen om ecocide-wetgeving ingevoerd te krijgen. Ecocide-wetgeving is namelijk HET middel om grootschalige vernietiging van ecosystemen te verbieden en vooral te voorkomen.


 Kon je op 11 mei niet bij de commissievergadering aanwezig zijn, maar wil je wel graag weten hoe het initiatiefvoorstel behandeld is, bekijk dan hieronder de vergadering terug. 

Klik hier voor commissievergadering van 11 mei 2016 (van 1.29 tot 1.59 uur)
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Wij zetten ons met hart en ziel in om ecocide-wetgeving zo snel mogelijk ingevoerd te krijgen. Help je mee?
 
NB: Wij hebben een ANBI status. Dat betekent dat je giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Hartelijke groet,
namens Stichting Stop Ecocide,
Katy Olivia van Tergouw
Copyright © 2016 Stop Ecocide, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp