Copy

Help mijn pensioen verandert!

Beste <<Voornaam>>,

Alle goeds voor 2020!
 
Het simpele feit dat we een jaar verder zijn heeft veel invloed op je pensioen.

Je weet vast dat pensioen jaarlijks verandert. Ben je bewust van de consequenties voor jou.
We nemen de meest voorkomende wijzigingen even met je door.

We bespreken er in totaal drie:

  • Aanpassing wettelijke AOW franchise
  • Aanpassing salaris
  • Aanpassing percentage beschikbare premie

Vandaag aandacht voor de eerste twee wijzigingen.

  Afbeeldingsresultaat voor 2020

Twee belangrijke variabelen (kunnen) wijzigen én hebben daardoor invloed op jouw pensioen:
 
1. De overheid wijzigt de wettelijke AOW franchise; voor veel pensioenregelingen geldt een verhoging van € 13.785,00 naar € 14.167,00
2. Je werkgever verhoogt hopelijk jouw bruto salaris

 
Beide variabelen hebben invloed op je pensioen. Een rekenvoorbeeld:
 
                            2019                2020                     2020                      2020
                       salaris 2019        zelfde salaris        geringe verhoging     ruimere verhoging

Salaris              €  24.167              €  24.167               €  24.467                  €  26.967
Franchise         €  13.785              €  14.167               €  14.167                  €  14.167

Grondslag        € 10.382             € 10.000               € 10.300                 € 12.800
Verschil t.o.v. 2019                    €      382 -             €        82 -               €   2.418
 Een salarisverhoging kan dus ook leiden tot een pensioenverlaging! Ben hier scherp op en bepaal welke acties je wil ondernemen!
 
 Vragen? Opmerkingen? Reacties? Afspraak?
Mail ons

Pensioen-Coaching

Johan - Paul - Alfred
Maja - Jeannette

Facebook
Facebook
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn

De in deze nieuwsbrief verstrekte informatie is een versimpelde weergave.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, omdat pensioen-coaching voor iedere betrokkene maatwerk is.


Copyright © 2020 Pensioen-Coaching,
Alle rechten voorbehouden.Afmelden    Aanpassen van uw gegevens in de mailinglijst 

Email Marketing Powered by Mailchimp